Werkzaamheden Ruijtenschildtbrug

9 augustus 2014 - Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Ruijtenschildtbrug bij Vierhuis. Dit kan enige overlast met zich meebrengen.

In de week van 25 augustus begint aannemercombinatie De Boer & De Groot - Reef Infra met de sloop en bouw van de brug. De aannemer bouwt de brug in twee delen, zodat het verkeer tijdens de bouw kan blijven doorrijden. Wel moet u rekening houden met enige wachttijd, want er is steeds 1 rijstrook beschikbaar. Verkeer wordt geregeld met verkeerslichten en er komt een stlen barrier op de brug ter afscherming. Voor uw veiligheid en die van de werkers gaat de snelheid tijdens de bouw naar 30 km/u. Voor fietsers en voetgangers is een tijdelijke hulpbrug beschikbaar.

Planning

  • Week van 11 augustus: hulpbrug open voor fietsers en voetgangers
  • Week van 18 augustus: proef om draagkracht oude brug te testen
  • Week van 25 augustus: sloop helft brug en start bouw
  • Juni 2015: nieuwe Ruijtenschildtbrug klaar

Werkzaamheden

De nieuwe brug wordt half om half gebouwd, zodat er nog één helft beschikbaar is voor het verkeer. De andere helft wordt gesloopt en vernieuwd. Zodra die klaar is, is de andere helft aan de beurt. De nieuwe Ruijtenschildtbrug wordt verhoogd tot 2.60 meter. Het fietspad naast de brug maakt plaats voor een parallelweg.

Bewoners die bij de brug wonen, krijgen hun oprit aan de nieuwe parallelweg. De snelheid op de provinciale weg gaat omlaag van 80 km/u naar 60 km/u. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

Proef

Voordat de brug gedeeltelijk gesloopt wordt, voeren provincie, TU Delft en Rijkswaterstaat een proef uit. Dit gebeurt in de week van 18 augustus. Zi willen weten welke last de brug nog kan dragen. De onderzoekers voeren de belasting langzamerhand steeds verder op totdat de maximale draagkracht is bereikt. Zi kunnen dit meten met sensoren die aan de brug worden bevestigd. De proef levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden om de veiligheid van veel andere betonnen bruggen in Nederland aan te tonen.

Getekend

Deze informatie is verstrekt door de college van Gedeputeerde Staten.

Meer informatie:

Winkelopenstelling op zondagmiddagen

6 augustus 2014 - Winkels mogen open op zondagmiddag in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober. Ontheffing nodig voor opening op zondagochtend.

Winkeliers in gemeente De Friese Meren mogen voortaan tijdens het toeristische seizoen op zondag geopend zijn vanaf 12:00 uur. Dat is door de gemeenteraad vastgesteld in de verordening winkeltijden. Voor sommige winkeliers in de nieuwe gemeente is dit een verruiming van de winkeltijden, voor anderen een beperking. Voor die laatste categorie is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de zondagochtend.

Winkels open op zondagmiddag, alleen tijdens toeristisch seizoen

Van 15 maart tot en met 31 oktober mogen winkels op zondagmiddag vanaf 12:00 uur geopend zijn. Van 1 november tot en met 14 maart mag dit in principe niet. In de verordening staat vastgelegd op welke momenten winkeliers hun winkel geopend mogen hebben.

De openingstijden op zondag zijn daarmee als volgt:

Waar15 maart - 31 oktober1 november - 14 maart
Hele gemeenteVanaf 12:00 uurNiet toegestaan
TerherneVanaf 8:00 uur, met ontheffingNiet toegestaan
Voormalig LemsterlandVanaf 11:00 uur, met ontheffingNiet toegestaan

Opening op zondag voor 12:00 uur alleen met ontheffing

Winkeliers in Terherne en voormalig Lemsterland waren gewend om tijdens het seizoen ook op zondagochtend geopend te zijn. Volgens de nieuwe verordening is dat nu niet langer toegestaan. Omdat de verordening is vastgesteld midden in het hoogseizoen willen we het deze winkeliers mogelijk maken om dit zomerseizoen nog geopend te zijn binnen de "oude" tijden. Winkeliers kunnen daarvoor een tijdelijke ontheffing aanvragen bij de gemeente. U kunt alleen een ontheffing voor de zondagochtend aanvragen als u winkelier bent in Terherne (vanaf 8:00 uur) of voormalig Lemsterland (vanaf 11:00 uur). Winkeliers in voormalig Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân komen niet in aanmerking voor een ontheffing op zondag voor 12:00 uur.

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Deze aanvraag kan alleen schriftelijk worden ingediend. Stuur uw aanvraag per post naar gemeente De Friese Meren, t.a.v. college van B&W, Postbus 101, 8500 AC in Joure of per e-mail aan info@defriesemeren.nl.

Handhaving vanaf 25 augustus

Vanaf 25 augustus gaan wij handhaven op de nieuwe winkeltijden. U mag dan alleen geopend zijn tijdens de nieuwe vastgestelde openingstijden of met een ontheffing. Houdt u zich niet aan de vastgestelde winkeltijden, dan pleegt u een economisch delict.

Vanaf 1 november geen openstelling op zondag

Dit houdt in dat in 2015 alle winkeliers in de gemeente de Friese Meren op zondag alleen van 15 maart tot en met 1 november vanaf 12.00 uur open mogen zijn. Alleen in zeer speciale individuele gevallen kan er een ontheffing verleend worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met Roland Posthuma via telefoonnummer 14 05 14.

Evaluatie in voorjaar 2015

Het college wil voor 15 maart 2015 een tussentijdse evaluatie doen van de nieuwe winkeltijden.

Overig nieuws