Sintjut.nl - Alleen historie

24 januari 2015 - Tijdens de koffietafelgesprekken in 2008 voor de Doarpsvisie Sintjohannesga e.o. kwam naar voren dat er in het dorp behoefte is voor een website. Dit was de reden voor mij om de website Sintjut.nl op te zetten en eind 2008 was Sintjut.nl een feit.

In eerste instantie werd de site voorzien van een nieuws, agenda, fotoalbums, verenigings- en bedrijfspagina's. Wegens persoonlijke omstandigheden in 2012 werd de site statischer gemaakt en ging het dynamische gedeelte (nieuws en foto's) verhuizen naar de Facebook pagina van Sintjut.nl. De agenda kwam te vervallen.

Nu begin 2015 heb ik besloten om mijn hobby "Sintjut.nl" te stoppen, omdat ik een nieuwe hobby ben gestart waar ik mijn "vrije tijd" aan wil besteden.

Toch wil ik een paar zaken in de lucht houden:

  • Facebook pagina: alleen fotoreportages van evenementen, zoals Timmerdorp en Sinterklaas intocht. Fotograferen blijft wel een hobby van mij.
  • Website Sintjut.nl: alleen de historie van Sintjohannesga en omgeving. Zaken als Paadwizers, Rekreaasje en Fotoalbums komen te vervallen.

Aangezien ik net een nieuwe ondernemer op sintjut.nl heb geplaatst zal de verwijdering van de genoemde items op zich laten wachten...

De gehele redactie, ik dus, wil iedereen bedanken die de site en de Facebook pagina bezochten, de twitterberichten gelezen en geretweet hebben en/of informatie gegeven hebben om op de site of Facebook pagina te publiceren.

Met vriendelijke groet,

 

Geert Bos
Redactie Sintjut.nl

Meer informatie:

Trieme TV - Sinterklaas journaal 2014

27 november 2014 - De nieuwe trailer voor het Sinterklaas journaal 2014 van de Trieme TV.

Meer informatie:

Overig nieuws