Rotsterhaule: Hoge Dijk

De Brijkarre op de Hoge Dijk te Rotsterhaule.

  1920 – 1942: De Brijkarre op de Hogedijk met daarin molke, sûpe en sûpengrottenbrij. De Brijkarre kwam drie keer per week bij de klanten langs. V.l.n.r. Toos Knijpstra, Griet Vermaning, Saakje Strampel-Vermaning en brijboer Pieter de Jong. 2009: We Lees verder Rotsterhaule: Hoge Dijk

Rohel: Meerweg

Rohelster Wide met 2 mannen aan de oever te Rohel.

1900 – 1932: Een schitterend gezicht van het Rohelster Wide. Aan de horizon liggen de boerderijen van de Rohelster Kerkweg. 2009: De Rohelster Wide is in 1934 drooggelegd. Het water is weg en daarvoor in plaats kwam het typische open Lees verder Rohel: Meerweg

Langs oude Friese windmolens

Het boek Langs oude Friese windmolens is geschreven door molenaar G.D. Wijnja.

Het boek Langs oude Friese windmolens van G.D. Wijnja gaat langs de nog bestaande en verdwenen windmolens van Fryslân aan de hand van 150 foto’s en ansichten.

Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Historisch boek: Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Het boek Tusken Tsjûkemar en Tsjonger beschrijft de geschiedenis van de dorpen Echtenerbrug en Delfstrahuizen, waarin het sociale leven van de dorpsbewoners centraal staan.

Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger

Boek Rotstergaast Doarp oan 'e Tsjonger

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het dorp Rotstergaast aan de hand van foto’s en verhalen van inwoners van het dorp. Het boek Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger is geschreven door de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga. Dit boek is niet Lees verder Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger

Piete Queen

Woonwagentje van Piete Queen getekend door Benno Pen.

Een kluizenaar midden in het Schar met de naam Pietie Hoekstra, beter bekend met de naam Piete Queen. Ben Pen uit Joure geeft een beschrijving van het leven in het Schar en deze bijzondere dame. Inleiding Dhr. B. Pen uit Lees verder Piete Queen

Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van de notulen van het Dorpsbelang, enkele archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd en de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, de Lees verder Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Rottum: Badweg

Woonschip bij Nannewiid aan de Badweg te Rottum.

1956 – 1960: Een mooi gezicht op het Nannewiid. Pieter G. Visser en Janke Geerligs hebben 4 jaar in het woonschip gewoond, van 1956 tot 1960. 2009: Vanachter het riet tussen de bomen door zie je het Nannewiid liggen. 1900 Lees verder Rottum: Badweg

Dorpsvisie

In de periode tussen 27 oktober en 15 november 2008 werden in keukentafelgesprekken tussen de inwoners, ondernemers, scholen en vertegenwoordigers van de verenigingen gehouden. Tijdens deze keukentafelgesprekken (in totaal 10 gesprekken) werden aan de hand van ingevulde vragenlijsten de verschillende Lees verder Dorpsvisie

Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.

Feiten, verhalen, gebeurtenissen en foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Skarsterlân. De Stichting Ut Eigen Gea heeft verhalen en foto’s samengebracht in een 204 pagina’s dik en gebonden boek in een zwart-wit uitvoering. De geschiedenisverhalen in dit boek zijn meer Lees verder Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Oudehaske: Nannewiid

Drukte bij nieuwe zweminrichting Nannewiid te Oudehaske.

1950: Kort na de heropening van de zweminrichting in 1950 werd deze foto gemaakt. In 1948 leende de vereniging tot exploitatie en instandhouding der bad- en zweminrichting “Het Nannewiid” van de gemeente 19.000 gulden ten behoeve van een verbouw. Door Lees verder Oudehaske: Nannewiid

Sintjohannesga: Simenstelle

Boerderij op de Simenstelle te Sintjohannesga.

1900 – 1955: Even verderop de Simensstelle stond deze boerderij van Wiebe Mink (1883-1955) en Tietje de Hey (1885-1968). Deze boerderij bestaat niet meer. Op de foto zien we de rietdekkers aan het werk. 2009: Uit de archieven van Kadaster Lees verder Sintjohannesga: Simenstelle

Jan Elektrisch

Man met kind en vrouw, bewoners van de Kampweg te Rotsterhaule.

Dit is Jan van Houten (1881-1961), alias Jan Alexis, maar bij sommigen was hij beter bekend als Jan Elektrisch. hij woonde samen met zijn kleine vrouw Japke (1878-1943), ook wel Coba of Mimeltsje genoemd, in een woonwagen op de hoek Lees verder Jan Elektrisch

Rotsterhaule: Kampweg

Straatweg te Rotsterhaule, nu Kampweg.

1900 – 1950: Zo kwam men eertijds vanaf Rohel over de Straatweg Rotsterhaule binnen. De witte handwijzer wees links naar Rotsterhaule en Sint Johannesga en rechtdoor naar de Pôlle. Rechts zien we café Bos en links staat de Westerse school. Lees verder Rotsterhaule: Kampweg

75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van het Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga in 1997 heeft de werkgroep “Historie Sint Johannesga e.o.” het boek “75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.” samengesteld. Het boek is voor velen van u een Lees verder 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Rohel: Vierhuisterweg

Woonark langs de Vierhuisterweg te Rohel.

1928 – 1950: Er lagen drie woonarken tusen de Pôlle en Vierhuis. Hier zien we de woonark van Franke Sloothaak (1903-1983) en Hendrika Schaap (1910-1977). 2009 1900 – 1916: Aan de overkant van de vaart stonden drie huizen en er Lees verder Rohel: Vierhuisterweg

419 x Friesland

Het boek 419 x Friesland van Peter Karstkarel laat u kennis maken met alle 419 plaatsen (dorpen, vlekken, haagjes en steden) van Friesland, waaronder Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Út Eigen Gea

Út Eigen Gea is een tijdschrift van Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (Historisch Werkverband Skarsterlân), onderdeel van Museum Joure en wordt drie keer per jaar uitgegeven. Wie wat weten wil over de geschiedenis van de eigen gemeente moet beslist een abonnement nemen Lees verder Út Eigen Gea

Sintjohannesga: Hoge Dijk

1900 – 1950: Over deze houten loopbrug kwam men op de Hoge Dijk. Ook was hier een los- en laadplaats voor hooi en turf en bouwmaterilaen. Hier kon men niet verder dan alleen als voetganger of fietser. “It wie in Lees verder Sintjohannesga: Hoge Dijk

Straatnamen, hoe verzin je ze

De gemeente Skarsterlân kent meer dan 500 straatnamen. Namen hebben altijd een betekenis. Zo ook straatnamen. Sommige benamingen zijn al erg oud, andere zijn onlangs vastgesteld. Het Geakundig Wurkferbân Skarsterlân is bezig geweest al die namen te inventariseren en betekenissen Lees verder Straatnamen, hoe verzin je ze

Sintjohannesga: Streek

De ophaalbrug aan het begin van de Streek te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Met een dikke touw dat over een paar takelblokken liep kon de brug omhoog worden gehaald. Op de Stripe (strook grond) naast de smederij van K. Bosma werden de pramen of bokken met hooi en turf uit Lees verder Sintjohannesga: Streek

Strijd in de Veenpolder

In 1984 kwam kwam het boek, als deel van de Zuidwesthoek Reeks, “Strijd in de Veenpolder” uit. Het boek bevat fragmenten uit de molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpolder en is geschreven door G.D. Wijnja. Aan de hand van vergeelde Lees verder Strijd in de Veenpolder

Rotsterhaule: Streek

  1920: Omstreeks 1920 stopten vijf tilbury’s voor het oog van de fotocamera ter hoogte van de winkel van Jan Siebes de Vries. Wie er precies op de bok zitten is niet bekend, maar Harm, Aaltje en Ids de Jong Lees verder Rotsterhaule: Streek

Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Na het verschijnen van het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” kreeg de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga heel veel foto’s en informatie. De stichting besloot tweede boek te maken, dit boek bevat een rondwandeling door de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel. Lees verder Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid

In september 1996 heeft de Werkgroep Historie Sint Johannesga het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” uitgegeven. Dit fantastische boek beschrijft de geschiedenis van de dorpen Rohel, Rotsterhaule en Sintjohannesga. Aan de hand van de vele krantenartikelen, notule- en dagboeken, Lees verder Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid

Nieuwe website Sintjut.nl

De kunst van de spreuk bestaat daarin dat men een oude gedachte zó aankleedt dat hij nieuw lijkt. (Jan Greshoff, Nederlandse schrijver en letterkunde) Nieuwe website Sintjut.nl krijgt een nieuwe website, welke meteen te benaderen is. Aangezien er nog lang Lees verder Nieuwe website Sintjut.nl

Sintjut.nl – Alleen historie

Tijdens de koffietafelgesprekken in 2008 voor de Doarpsvisie Sintjohannesga e.o. kwam naar voren dat er in het dorp behoefte is voor een website. Dit was de reden voor mij om de website Sintjut.nl op te zetten en eind 2008 was Lees verder Sintjut.nl – Alleen historie