30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014

Boek 30 jaar Skarsterlan

Het boek “30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014” werd als afscheidscadeau gegeven aan elk gezin/inwoner van de gemeente Skarsterlân, voordat de gemeente werd gefuseerd met de gemeente Gaasterlân/Sleat en de gemeente Lemmer tot de gemeente De Friese Meren. Als we Lees verder 30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014

Haskerlân

Boek Haskerlan

Friestalig boek over de geschiedenis van Haskerlân. Haskerlân is ien fan de gemeenten dy’t by de gemeentlike weryndieling fan 1983 fan de kaart rekke is. Sûnt dy tiid foarmet it grûngebiet fan it ek al eardere Doanjewerstal en in part Lees verder Haskerlân

Langs oude Friese windmolens

Het boek Langs oude Friese windmolens is geschreven door molenaar G.D. Wijnja.

Het boek Langs oude Friese windmolens van G.D. Wijnja gaat langs de nog bestaande en verdwenen windmolens van Fryslân aan de hand van 150 foto’s en ansichten.

Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Historisch boek: Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Het boek Tusken Tsjûkemar en Tsjonger beschrijft de geschiedenis van de dorpen Echtenerbrug en Delfstrahuizen, waarin het sociale leven van de dorpsbewoners centraal staan.

Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger

Boek Rotstergaast Doarp oan 'e Tsjonger

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het dorp Rotstergaast aan de hand van foto’s en verhalen van inwoners van het dorp. Het boek Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger is geschreven door de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga. Dit boek is niet Lees verder Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger

Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van de notulen van het Dorpsbelang, enkele archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd en de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, de Lees verder Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Dorpsvisie

In de periode tussen 27 oktober en 15 november 2008 werden in keukentafelgesprekken tussen de inwoners, ondernemers, scholen en vertegenwoordigers van de verenigingen gehouden. Tijdens deze keukentafelgesprekken (in totaal 10 gesprekken) werden aan de hand van ingevulde vragenlijsten de verschillende Lees verder Dorpsvisie

Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.

Feiten, verhalen, gebeurtenissen en foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Skarsterlân. De Stichting Ut Eigen Gea heeft verhalen en foto’s samengebracht in een 204 pagina’s dik en gebonden boek in een zwart-wit uitvoering. De geschiedenisverhalen in dit boek zijn meer Lees verder Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van het Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga in 1997 heeft de werkgroep “Historie Sint Johannesga e.o.” het boek “75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.” samengesteld. Het boek is voor velen van u een Lees verder 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

419 x Friesland

Het boek 419 x Friesland van Peter Karstkarel laat u kennis maken met alle 419 plaatsen (dorpen, vlekken, haagjes en steden) van Friesland, waaronder Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Út Eigen Gea

Út Eigen Gea is een tijdschrift van Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (Historisch Werkverband Skarsterlân), onderdeel van Museum Joure en wordt drie keer per jaar uitgegeven. Wie wat weten wil over de geschiedenis van de eigen gemeente moet beslist een abonnement nemen Lees verder Út Eigen Gea

Straatnamen, hoe verzin je ze

De gemeente Skarsterlân kent meer dan 500 straatnamen. Namen hebben altijd een betekenis. Zo ook straatnamen. Sommige benamingen zijn al erg oud, andere zijn onlangs vastgesteld. Het Geakundig Wurkferbân Skarsterlân is bezig geweest al die namen te inventariseren en betekenissen Lees verder Straatnamen, hoe verzin je ze

Strijd in de Veenpolder

In 1984 kwam kwam het boek, als deel van de Zuidwesthoek Reeks, “Strijd in de Veenpolder” uit. Het boek bevat fragmenten uit de molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpolder en is geschreven door G.D. Wijnja. Aan de hand van vergeelde Lees verder Strijd in de Veenpolder

Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Na het verschijnen van het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” kreeg de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga heel veel foto’s en informatie. De stichting besloot tweede boek te maken, dit boek bevat een rondwandeling door de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel. Lees verder Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid

In september 1996 heeft de Werkgroep Historie Sint Johannesga het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” uitgegeven. Dit fantastische boek beschrijft de geschiedenis van de dorpen Rohel, Rotsterhaule en Sintjohannesga. Aan de hand van de vele krantenartikelen, notule- en dagboeken, Lees verder Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid