Rotsterhaule: Prinses Marijkeweg

Historische foto van Rotsterhaule: Prinses Marijkeweg.

1920 – 1943: Pier Stellingsma (1847-1943) was getrouwd met Klaske Sloothaak (1842-1915). Hij was jarenlang de koster van de Nederlands Hervormde Kerk. Links van deze woning staat het oude Groene Kruis gebouw. 2009: De woning en het Groene Kruis gebouw Lees verder Rotsterhaule: Prinses Marijkeweg

Rotsterhaule: Lange Dijk 1

Historische foto van Rotsterhaule: Lange Dijk 1.

1900 – 1950: Wietze en Feike Oenema woonden op de Boerestreek. Hier zijn zij op weg met de boerewein naar het bûtlan, om hooi op te halen voor vader Douwe Oenema. 2009 1914 – 1918: De Westerse school, stond aan Lees verder Rotsterhaule: Lange Dijk 1

Rotsterhaule: Wolvedyk 1

Historische foto van Wolvedyk te Rotsterhaule.

1900 – 1939: Tegen de Rohelster Wide aan op de plaats van kamp De Wite Peal stond voorheen deze boerderij van Sjoerd van der Wal (1888-1970) en Berber Booy (1886-1963). 2009

Rotsterhaule: Wolvedyk

Historische foto van Wolvedyk te Rotsterhaule.

1932: Een foto van de Wolvedyk uit 1932, genomen vanaf De Wite Peal. Het was de boerderij van Jan Roels de Jong. De Wolvedyk was toen nog een zandpad. 2009: Het heeft heel lang geduurd voordat de Wolvedyk eindelijk geasfalteerd Lees verder Rotsterhaule: Wolvedyk

Rotsterhaule: Bospad

Historische foto van Rotsterhaule: Bospad.

1952 – 1957: Op de maaimachine Sies de jong (1932-1957) met als hulpjes Jan Lageveen en Kees Lap. 5 december 1960: Het Onland en het Bospad waren onder water gelopen. We kijken hier vanaf het Bospad richting Kadijk en zien Lees verder Rotsterhaule: Bospad

Rotsterhaule: Pôlle 7

Historische foto van de Pôlle te Rotsterhaule.

1900 – 1950: Dit is de boerderij op de Pôlle. Op deze foto staan Kees, Rein en Hette Krikke. Vroeger stond hier een timmerschuur van Lute de Vries (1869-1959) en Geertje Krikke (1872-1956). 2009: Het boerderijtje is vervangen door een Lees verder Rotsterhaule: Pôlle 7

Rotsterhaule: Pôlle 6

Historische foto van de Pôlle te Rotsterhaule.

1933 – 1982: Het Apostolisch gebouwtje. Naast de boerderij van Cornelis Krikke (1915-1970) en Hendrikje Bakker (1921-1973) stond het gebouw van het Apostolische Genootschap. Het Apostolische Genootschap vestigde zich omstreeks 1933 op de Pôlle te Rotsterhaule en heeft hier tot Lees verder Rotsterhaule: Pôlle 6

Rotsterhaule: Pôlle 3

Historische foto van de Pôlle te Rotsterhaule.

1900 – 1950: “Groete uit Café “Polle” M. Couperus, solied adres voor sigaren. Rotsterhaule”. In dit café werden o.a. vergaderingen van de ijsvereniging gehouden. Later werd dit het café van Harm ten Hoeve. Harm en zijn vrouw Aukje waren in Lees verder Rotsterhaule: Pôlle 3

Rotsterhaule: Pôlle 2

Historische foto van de Pôlle te Rotsterhaule.

1915 – 1963: Deze foto is vanaf de Pôllebrug genomen richting Vierhuis, met links het boerderijtje van Bouke de Jong (1884-1963) die was getrouwd met Minke van der Meer (1898-1981). Bij hen in woonde Boukes zoon Egbert (1915-1995). Recht voor Lees verder Rotsterhaule: Pôlle 2

Rotsterhaule: Pôlle 1

Historische foto van de Pôlle te Rotsterhaule.

1900 – 1950: Wat een volk op de Pôlle. Op deze kruising van de weg en waterwegen kwam het volk bij elkaar voor de winkel van T.L. van der Wal. Op de hoek van de Pôlle – Lange Dyk. We Lees verder Rotsterhaule: Pôlle 1

Rotsterhaule: Pôlle

  1932: Een skûtsje ligt hier voor de wal. Op de achtergrond zien we de Pôllebrug. De skûtsjes konden hier met gestreken mast onderdoor. Het was een houtenbrug waar maximaal 1100 kg overheen mocht. De meeste boeren hadden een hekel Lees verder Rotsterhaule: Pôlle

Rotsterhaule: Boerestreek 7

Historische foto van Boerestreek 7 te Rotsterhaule.

1925 – 1945: Dit is de boerderij van Jan Sakes Akkerman (1890-1964) en Jeltje de Vries (1891-1975). V.l.n.r. Pietje de Jong, meisje onbekend, Sake F. Akkerman, Aaltje Akkerman (later getrouwd met Johannes Oenema) en Jan Sakes Akkerman bij paard. 2009: Lees verder Rotsterhaule: Boerestreek 7

Rotsterhaule: Boerestreek 6

Historische foto van Boerestreek 6 te Rotsterhaule.

Hier woonden vroeger Jan Poepjes (1893-1966) en Akke Sipkema (1898-1982). Daarna werd het overgenomen door het echtpaar Bernades van der Berg (1915-2002) en Froukje Nijdam.

Rotsterhaule: Boerestreek 4 en 5

Historische foto van Boerestreek 4 en 5 te Rotsterhaule.

De voorste boerderij werd bewoond door de familie Gerrit Cloo en later door de familie Albert de Heij. In latere jaren werd het gesloopt. Nu staat hier een dubbele woning die wordt bewoond door de familie M. Dikkerboom en familie Lees verder Rotsterhaule: Boerestreek 4 en 5

Rotsterhaule: Boerestreek 3

Historische foto van Boerestreek 3 te Rotsterhaule.

1905: De Boerestreek omstreeks 1905. Op de foto zien we v.l.n.r. onbekend, Tjerkje W. Oenema, bij het veulen staat Douwe W. Oenema (1893-1984), onbekend, man met hark onbekend, Bauke Kerstma (1869-1941), Rein Folkert de Jong (1888-1955), Anke Kerstma Landman (1873-1948). Lees verder Rotsterhaule: Boerestreek 3

Rotsterhaule: Boerestreek 2

Historische foto van Boerestreek 2 te Rotsterhaule.

Dit is de achterkant van de boerderij van de familie Douwe W. Oenema. De vier mannen op de voorgrond moesten even “bij prate”. Naast hen staat een houten boerenwagen.

Rotsterhaule: Hogedijk 182

Historische foto van Hogedijk 182 te Rotsterhaule.

1900 – 1922: Dit gebouwtje heeft hier gefunctioneerd van 1850 tot 1933. Hierna werd er een nieuw gebouw gezet op de Pôlle 6. Voor het gebouw staat het kostersechtpaar Roelof de Hey (1875-1922) en Aaltje Groenewoud (1860-1923). 2009: Het gebouwtje Lees verder Rotsterhaule: Hogedijk 182

Rotsterhaule: Hogedijk 176

Historische foto van Hogedijk 176 te Rotsterhaule.

1935 – 1967: Een blik richting de Pôlle. Aan de overkant van de vaart staat de schuur en hooiberg van Franke de Jong (1905-1967). Deze vakkundig gemaakte hooiberg werd gemaakt door eerst een meter hoog takkenbossen op te stapelen. Daarop Lees verder Rotsterhaule: Hogedijk 176

Rotsterhaule: Hogedijk 172

Historische foto van Hogedijk 172 te Rotsterhaule.

1960 – 1967: Franke de Jong had land aan de overkant van de vaart in het schar. Hij krijgt hier hulp van zijn zoon Jan de Jong en kleinzoon Franke de Jong. Acher hen vaart net Linze Mink, de melkvaarder Lees verder Rotsterhaule: Hogedijk 172

Rotsterhaule: Hogedijk 164

Historische foto van Hogedijk 164 te Rotsterhaule.

1932: Het voetpad wijkt hier wat naar links. Rechts staat het huis van de familie Johan Bos. Na dit huis buigt het voetpad naar rechts en vervolgt daarna zijn weg tot aan de Pôlle achter de huizen langs. Over de Lees verder Rotsterhaule: Hogedijk 164

Rotsterhaule: Hogedijk 148

Historische foto van Hogedijk 148 te Rotsterhaule.

1925 – 1935: Het huisje van Klaas Knijpstra (1890-1972). V.l.n.r. Catharina (Toos) Roolfs (1886-1942), Rinske Knijpstra, Hendrik en Sientje. In 1925 begon Klaas Knijpstra als petroleumboer op de Hogedijk. 2009

Rotsterhaule: Hogedijk 144

Historische foto van Hogedijk 144 te Rotsterhaule.

1940 – 1969: Naast de winkel van Roel Dam stonden twee kleine huisjes. In een van deze huisjes woonde Pietje (Pietie) Hoekstra (1886-1969). 2009: Deze fleurige woning met een goed verzorde tuin staat nu op de Hogedijk 144.

Rotsterhaule: Kampweg 9a

Historische foto van Kampweg 9 te Rotsterhaule.

1950 – 1960: De woning van Hendrik en Stine ten Hoeve. Op de foto v.l.n.r. Hendrik ten Hoeve (1908-1981) en de drie kinderen Johannes, Boukje en Jan ten Hoeve. 2009: In het weiland naast Kampweg 9a is er geen enkel Lees verder Rotsterhaule: Kampweg 9a

Rotsterhaule: Kampweg 9

Historische foto van Kampweg 9 te Rotsterhaule.

In dit huis woont nu de familie Atze P. van Stralen. Voor hen hadden Kees en Anne Stralen hier een boerenbedrijfje. Op de foto zien we hun zoon Hinne net in de auto stappen, op weg naar Hendrikje Huisman om Lees verder Rotsterhaule: Kampweg 9

Rotsterhaule: Kampweg 7

Historische foto van Kampweg 7 te Rotsterhaule.

1913 – 1970: Het huis aan de Straatweg, nu Kampweg 7. Gerben Sloothaak (1878-1951) en Lummigje Sloothaak-de Jong (1879-1953) bouwde deze woning in 1913. Ergens tussen 1970 en 1980 liet de zoon Jochum deze woning slopen en bouwde er een Lees verder Rotsterhaule: Kampweg 7

Rotsterhaule: Kampweg 5

Historische foto van Kampweg 5 te Rotsterhaule.

1900 – 1951: Het huisje van de families Van der Weg. Dit was een dubbele woning. Later bewoond door A. de Jong en G. de Hey. Geert de Hey maakte stoelmatten, vaak in opdracht van Van der Veer uit Joure. Lees verder Rotsterhaule: Kampweg 5

Rotsterhaule: Kampweg 3

Historische foto van Kampweg 3 te Rotsterhaule.

1927 – 1950: Deze bus zonder wielen stond aan de Lange Dijk tegenover de ingang van de Kerkweg. Hier woonde Roel Verhoef en Hielkje Stuiver. Naast de bus woonde de timmerman Sietse van Stralen. 2009: Een van de hokken van Lees verder Rotsterhaule: Kampweg 3

Rotsterhaule: Kampweg 1

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.

  1948 – 1960: Café Bos is al sinds 1881 een café geweest. in die tijd was het geen groot probleem om als boer op die manier wat geld bij te verdienen. Popke Huizinga (1867-1952) had hier een kleine tapkamer Lees verder Rotsterhaule: Kampweg 1

Rotsterhaule: Streek 204

Historische foto van Streek 204 te Rotsterhaule.

1900 – 1946: Dit is de boerderij van Bernardus Akkerman [1875-1946] en Antje Sierdsma [1878-1974]. Na hen is hun zoon Siebout en vrouw Janke Visser op de boerderij gekomen. 2010 Hier zien we bakker Jentje Stoker die op weg is Lees verder Rotsterhaule: Streek 204

Rotsterhaule: Streek 202

Historische foto van Streek 202 te Rotsterhaule.

1930 – 1966: Hier zien we de boerderij die jaren bewoond is geweest door Broer Akkerman [1891-1966] en Harmke de Jong [1893-1979]. Later door hun zoon Marten die er een nieuw voorhuis heeft laten bouwen. 2010 1900 – 1950: De Lees verder Rotsterhaule: Streek 202

Rotsterhaule: Streek 200

Historische foto van Streek 200 te Rotsterhaule.

1950 – 1994: De boerderij van Jacob Akkerman [1901-1988] en Tetsje de Vries [1902-1958]. Daarnaast de winkel met landbouwgereedschap van Kerstma-Heida. 2010 1994: De boerderij van Jacob Akkerman [1901-1988] en Tetsje de Vries [1902-1958]. Na hen werd deze bewoond door Lees verder Rotsterhaule: Streek 200

Rotsterhaule: Streek 198

Historische foto van Streek 198 te Rotsterhaule.

1930 – 1950: Een gezicht op de Streek met links de woining van Jacob Kerstma [1905-1987]. Deze familie had hier een handel in touw en gereedschap. De winkel is later overgenomen door Auke Heida [1937-1997], die getrouwd was met Fokje Lees verder Rotsterhaule: Streek 198

Rotsterhaule: Streek 194

Historische foto van Streek 194 te Rotsterhaule.

1907 – 1941: Bauke Jacobs Kerstma en Anke Landman lieten in 1907 deze woning bouwen. Hij had een fourage met ruwvoerhandel. Tevens had hij een winkel met kruidernierswaren en was hij lyts-boer, want hij molk destijds 4 koeien. Later woonden Lees verder Rotsterhaule: Streek 194

Rotsterhaule: Streek 192

Historische foto van Streek 192 te Rotsterhaule.

1916 – 1950: Dit is de bakkerij van Minne Modderman. Dit pand was al veel eerder een bakkerij. Sjoerd Meerding en Lammert Wijma zijn hier beide zelfstandig bakker geweest. Minne Modderman leerde het bakkersvak van bakker Wijma en kocht de Lees verder Rotsterhaule: Streek 192

Rotsterhaule: Streek 186

Historische foto van Streek 186 te Rotsterhaule.

1948 – 1962: De schilderswinkel van Egbert Mulder (1896-1962) en Margje Bos (1901-1971). Het bedrijf van Mulder werd opgericht op 1 mei 1920 aan de Kerkweg in Rohel. In 1931 zette hij zijn bedrijf voort aan de Streek naast het Lees verder Rotsterhaule: Streek 186

Rotsterhaule: Streek 182

Historische foto van Streek 182 te Rotsterhaule.

1932 – 1950: De boerderij van de familie Pieter Krikke (1905-1986) en Jantje Kerkstra (1909-1988). Hij werd boer in 1932. Zijn vader vader Cornelis Krikke (1876-1912) overleed op 36-jarige leeftijd aan Roodvonk. Moeder Aaltje Dijkstra (1875-1935) zette het boerenbedrijf toen Lees verder Rotsterhaule: Streek 182

Rotsterhaule: Streek 180

Historische foto van Streek 180 te Rotsterhaule.

1910 – 1936: Dit pand was het woonhuis van Klaas Geert Bos (1886-1946), de grondlegger van de Gebo. Klaas handelde in textiel. Hij bedreef de ambulante handel, d.w.z. met een koffer vol courante textielartikelen als werkmanskleding, ondergoed en petten. Als Lees verder Rotsterhaule: Streek 180

Rotsterhaule: Streek 178

Historische foto van Streek 178 te Rotsterhaule.

1975 – 1982: Zoveel jaar jubileum van Bart en Japke Modderman. Zij hebben in de boerderij gewoond na de familie Mulder. 2010 1930 – 1962: Hier woonden Mindert Mulder [1900-1983] en Gatske de Jong [1910-1962]. Zij hadden drie kinderen, Jacob, Lees verder Rotsterhaule: Streek 178

Rotsterhaule: Streek 176

Historische van Streek 176 te Rotsterhaule.

1908 – 1959: Op de plaats van deze boerderij stond voor 1900 nog een soort dubbele woning welke later is afgebroken. Er voor in plaats kwam een klein boerderijtje. In 1908 woonden hier Luitzen Krekt (1856-1928) en Aaltje Huisman (1863-1951). Lees verder Rotsterhaule: Streek 176

Rotsterhaule: Streek 174

Historische foto van Streek 174 te Rotsterhaule.

1920 – 1955: Dit is de kapperszaak van Egbert van Houten (1900-1955) en Trijntje de Jong (1903-1980). Egbert leerde het kappersvak van Pake Egbert van Hes, die samen met zijn vrouw Hiltje Poepjes in dit huisje woonden. In 1955 overleed Lees verder Rotsterhaule: Streek 174

Rotsterhaule: Streek 170

Historische foto van Streek 170 te Rotsterhaule.

1923 – 1963: Dit is de wagenmakerij van Johannes Leffering (1890-1984). Op de foto v.l.n.r. twee dochters van Binne Dijkstra, Anne Waslander-de Jong (1871-1964) en Johannes Leffering. Hij was getrouwd met Sietske Mercuur (1892-1972). Hier werden boerenwagens, kruiwagens en mestwagens Lees verder Rotsterhaule: Streek 170

Rotsterhaule: Streek 168

Historische foto van Streek 168 te Rotsterhaule.

1920 – 1970: Dit huisje stond op de hoek van de Streek – Nieuweweg en werd bewoond door Wiebe de Jong [1910-1986] en Grietje Boukes [1920-2001] met hun kinderen. 2010 1980 – 1986: Hier zien we de familie De Jong Lees verder Rotsterhaule: Streek 168

Rotsterhaule: Streek 162

Historische foto van Streek 162 te Rotsterhaule.

1934 – 1950: Hier zien we het culturele centrum Nieuw Leven. Het is gebouwd in 1934. In dit gebouwtje vonden veel verenigings-activiteiten plaats. Zangvereniging O.K.K., Vimagita en muziekvereniging Voorwaarts hielden hier hun repetities. 2009: Het gebouwtje bestaat niet meer. Daarvoor Lees verder Rotsterhaule: Streek 162

Rotsterhaule: Streek 161

Historische foto van Streek 161 te Rotsterhaule.

 1950 – 1960: Hier zien we het prachtige doktershuis, dat gebouwd werd in 1907 voor de eerste arts die in het dorp kwam wonen. Het huis werd gebouwd op een stukje grond dat de diaconie had met het huisje waar Lees verder Rotsterhaule: Streek 161

Rotsterhaule: Streek 160

Historische foto van Streek 160 te Rotsterhaule.

1930 – 1961: De boerderij van Wiebe Bijker. In 1930 zijn Weibe Bijker (1893-1962) en Elizabeth Kerkstra (1892-1980) in deze boerderij wonen. In 1961 zijn zij verhuisd naar Wolvega. 2009: Deze foto is genomen voordat de nieuwe bewoners de boerderij Lees verder Rotsterhaule: Streek 160

Rotsterhaule: Streek 159

Historische foto van Streek 159 te Rotsterhaule.

Er is feest bij Harm en Margje Schippers-De Jong. Zij zijn hier 40 jaar getrouwd. Zij hadden vele jaren een bakkerij annex winkel waar hun bakkerswaren werd verkocht. Tevens ventte Harm in de dorpen Rotsterhaule en Sintjohannesga net zoals zijn Lees verder Rotsterhaule: Streek 159

Rotsterhaule: Streek 158

Historische foto van Streek 158 te Rotsterhaule.

1940 – 1961: Deze woning is gebouwd door Pier Brouwer. Toen Wietze Brouwer [1883-1961] en zijn vrouw Durkje Jelsman [1885-1972] van de tegenover gelegen boerderij kwamen, hebben zij hier jaren gewoond. 2010: Het betonnen brugje is verdwenen, net als het Lees verder Rotsterhaule: Streek 158

Rotsterhaule: Streek 157

Historische foto van Streek 157 te Rotsterhaule.

1940 – 1960: Hier zien we het boerderijtje waar vroeger Klaas Bos en Annigje Stellingsma hebben gewoond. Na hen woonde hier Meint Hiemstra [1890-1974] en Kiertje Verbeek [1891-1975] met hun zoon Aitze [1919-2002] die daar een loonbedrijfje had. 2010: Aan Lees verder Rotsterhaule: Streek 157

Rotsterhaule: Streek 151

Historische foto van Streek 151 te Rotsterhaule.

1926: Dit is de in 1926 door hooibroei uitgebrande boerderij van Simke de Vries [1884-1941] en Aaltje Krikke [1885-1948]. Aannemer Telgenhof uit Oudehaske heeft het met zijn personeel voor de winter weer opgebouwd. De man voor het linker raam is Lees verder Rotsterhaule: Streek 151

Rotsterhaule: Streek 149

Historische foto van Streek 149 te Rotsterhaule.

1920 – 1970: Jan Poepjes [1898-1983] en Antje de Vries [1899-1978] hebben deze woning laten bouwen. Deze is later bewoond door Ferdinand Keulen [1898-1979] en Hendrikje van der Wal [1899-1992]. 2010

Rotsterhaule: Streek 143

Historische foto Streek 143 te Rotsterhaule.

1957 – 1978: Hier zien we het Groene Kruis gebouw, waarvan de eerste steen is gelegd door dokter A. Brouwer. Toen deze foto is gemaakt woonde hier zuster Veenstra. Haar hobby was tuinieren, wat aan haar bloementuin wel was te Lees verder Rotsterhaule: Streek 143

Rotsterhaule: Streek 142

Historische foto Streek 142 te Rotsterhaule.

1900 – 1976: Tegenover de smederij van ten Hoeve, liep het pad naar de boerderij waar Eise Woudstra (1897-1987) en Eisjen Jycklema A Nijholt (1897-1900) hebben gewoond. Later bewoond door Franke Akkerman (1910-1997) en Siebrigje Friede Koopmans (1912-1995). Na hen Lees verder Rotsterhaule: Streek 142

Rotsterhaule: Streek 141

Historische foto Streek 141 te Rotsterhaule

1965 – 1969: Dit was eens de VéGé-winkel van Koop Bos [1905-1965] en Hilligje Kuiper [1907-1958]. In december 1965 werd het verkocht aan Anton en Aaltje van Zwol en werd het een A&O-winkel. In 1969 verhuisden Anton en Aaltje naar Lees verder Rotsterhaule: Streek 141

Rotsterhaule: Streek 139

Historische foto Streek 139 te Rotsterhaule.

1900 – 1944: De boerderij van Wietze Brouwer (1883-1961) en zijn vrouw Durkje Jelsma (1885-1972). Later kwam hier hun zoon Pier Brouwer met zijn vrouw Jantje de Vries te wonen. In 1958 verhuisten Pier en Jantje naar de boerderij aan Lees verder Rotsterhaule: Streek 139

Rotsterhaule: Streek 138

Historische foto Streek 138 Rotsterhaule.

1956 – 1978: De Coöperatieve Boerenleenbank zoals het vroeger werd genoemd, is gebouwd in 1956. De eerste kassier was Jan van der Berg, die toen met zijn gezin in de woning van het pand woonde. Na hem werd Jan de Lees verder Rotsterhaule: Streek 138

Rotsterhaule: Streek 137

Historische foto Streek 137 te Rotsterhaule.

1935 – 1975: In 1867 is men hier begonnen met een winkeltje. De oprichter was Reinder Jacobs Krikke (1838-1911) die getrouwd was met Aaltje Vos (1847-1932). Later nam zijn zoon Hendrik Krikke (1880-1935) het bedrijf over. Hij was getrouwd met Lees verder Rotsterhaule: Streek 137

Rotsterhaule: Streek 136

Historische foto Streek 136 te Rotsterhaule.

1929 – 1965: De woning met schilderswinkel van Freerk van der Wal (1900-1986) en Wiebrigje Eker (1899-1937). Toen Freerk met Wiebrigje trouwde namen zij de schildersbedrijf van zijn vader over. Naast de woning werd een tweede woning gebouwd, welke door Lees verder Rotsterhaule: Streek 136

Rotsterhaule: Streek 131

Historische foto Streek 131 te Rotsterhaule.

1890 – 1938: De smederij van Wiebe ten Hoeve werd opgericht in 1890 door H.W. ten Hoeve die was getrouwd met Jantje Holtrust (1868-1948). Harm ten Hoeve (1870-1938) was in de leer geweest bij smid Willem van der Wal. In Lees verder Rotsterhaule: Streek 131

Rotsterhaule: Streek 130

Historische foto Streek 130 te Rotsterhaule.

1857 – 1935:  In 1857 kwam politie Kort hier wonen. Na politie Kort woonden hier respectievelijk politie Halbertsma en politie Sinnema. Omstreeks 1935 kocht Jan Akkerman de woning. Hij bouwde hier een huis met rieten kap. Dit huis werd overgeplaatst Lees verder Rotsterhaule: Streek 130

Rotsterhaule: Streek 128

Historische foto's van Streek 128 te Rotsterhaule.

1909 – 1949: De winkel van Jan Siebes de Vries (1882-1946) en Sijtsken Koopmans (1881-1955). In deze winkel werden levensmiddelen, manufacturen, galanterieën en huishoudartikelen verkocht. Naast de winkel ventte hij met zijn koopwaar met de handkar uit in Oldeouwer en Lees verder Rotsterhaule: Streek 128

Rotsterhaule: Streek 126

Streek 126 te Rotsterhaule

1900 – 1925: Op deze foto staat rechts de weduwnaar Douwe Akkerman (1844-1925) en links zijn huishoudster. Hoewel ze samen bij elkaar woonden kwamen zij toch niet naast elkaar op de foto. Dat gaf toen geen pas. Daarom werd elk Lees verder Rotsterhaule: Streek 126

Rotsterhaule: Streek 125

Historische foto Streek 125 Rotsterhaule.

1900 – 1941: De slagerij van Atte de Hey (1880-1961) en Trijntje Brouwer (1886-1959). In 1949 is het bedrijf overgenomen door zijn zonen Gerrit de Hey en Thijs de Hey (1909-1992). Na het overlijden van Gerrit heeft Thijs de Hey Lees verder Rotsterhaule: Streek 125

Rotsterhaule: Streek 121

De Smederij op Streek 121 te Rotsterhaule.

1879 – 1910: Op het hek zit schilder Cornelis van der Veer (1880-1935) me aan zijn hand zijn dochter Jacoba van der Veer (1910-1990), met de fiets staat achteraan Koop van der Wal. Willem van der Wal was getrouwd met Lees verder Rotsterhaule: Streek 121

Rotsterhaule: Hoge Dijk

De Brijkarre op de Hoge Dijk te Rotsterhaule.

  1920 – 1942: De Brijkarre op de Hogedijk met daarin molke, sûpe en sûpengrottenbrij. De Brijkarre kwam drie keer per week bij de klanten langs. V.l.n.r. Toos Knijpstra, Griet Vermaning, Saakje Strampel-Vermaning en brijboer Pieter de Jong. 2009: We Lees verder Rotsterhaule: Hoge Dijk

Rotsterhaule: Kampweg

Straatweg te Rotsterhaule, nu Kampweg.

1900 – 1950: Zo kwam men eertijds vanaf Rohel over de Straatweg Rotsterhaule binnen. De witte handwijzer wees links naar Rotsterhaule en Sint Johannesga en rechtdoor naar de Pôlle. Rechts zien we café Bos en links staat de Westerse school. Lees verder Rotsterhaule: Kampweg

Rotsterhaule: Streek

  1920: Omstreeks 1920 stopten vijf tilbury’s voor het oog van de fotocamera ter hoogte van de winkel van Jan Siebes de Vries. Wie er precies op de bok zitten is niet bekend, maar Harm, Aaltje en Ids de Jong Lees verder Rotsterhaule: Streek