Sintjohannesga: Streek 120

Historische foto van Streek 120 te Sintjohannesga.

1925 – 1949: Dorpsgezicht richting Rotsterhaule. In de dubbele woning rechts woonden Johannes Kooiman (1907-1984) en Antje van der Berg (1911-1985). In het linker gedeelte Klaas Hepkema (1904-1991) en Jantje Smidt (1905-1949). Klaas was naast metselaar tevens debiteur van de Lees verder Sintjohannesga: Streek 120

Sintjohannesga: Streek 116

Historische foto van Streek 116 te Sintjohannesga.

1910: Het café van Sjoerd Meerding van Sint Johannesga. Op de foto zien we nog de oude Trochreed. Hier konden de boeren hun paarden even stallen terwijl zij zelf een slokje kochten in het café. In 1910 is het café Lees verder Sintjohannesga: Streek 116

Sintjohannesga: Streek 111

Historische foto van Streek 111 te Sintjohannesga.

1922 – 1952: De manufacturenzaak van Jan Poepjes (1898-1983) en zijn vrouw Atje de Vries (1899-1978). Jan en Atje trouwden in 1922. Zij lieten toen dit winkelhuis bouwen op de hoek van de Streek en de Molenstelle. Er werd hier Lees verder Sintjohannesga: Streek 111

Sintjohannesga: Streek 109

Historische foto van Streek 109 te Sintjohannesga.

1920: Tot 1915 woonde hier de schilder Douwe van der Veer (1841-1920). Na hem woonden hier een schoenmaker en een turfmaker. In mei 1919 kwamen hier Sierd Visser (1891-1981) en Sibbeltje van der Wal (1891-1984) te wonen. Hij begon als Lees verder Sintjohannesga: Streek 109

Sintjohannesga: Streek 108

Historische foto van Streek 108 te Sintjohannesga.

1925: Dit is de derde kerk met pastorie. achter de kerk is de consistorie met het verenigingsgebouw. Hier werden de bijeenkomsten gehouden van het kerkelijk verenigingsleven. Naast de kerk staat de pastorie. Voor de kerk staat de groentekar van Libbe Lees verder Sintjohannesga: Streek 108

Sintjohannesga: Streek 107

Historische foto van Streek 107 te Sintjohannesga.

1920: Mooi op een rij werden zij door de fotograaf opgesteld. De foto is genomen ter hoogte van de kerk in oostelijke richting. De jongens met blauwe kielen en pet, de meisjes met witte schorten en grote hoeden lijken zo Lees verder Sintjohannesga: Streek 107

Sintjohannesga: Streek 104

Historische foto van Streek 104 te Sintjohannesga.

1933 – 1950: Grenzend aan de pastorie stond deze woning van Libbe Waslander. In 1933 kochten Libbe (1896-1969) en zijn vrouw Nelligje de Jong (1870-1968) dit huis van de familie Krikke. Trijntje Krikke (1870-1897) was getrouwd met Thijs de Leeuw Lees verder Sintjohannesga: Streek 104

Sintjohannesga: Streek 99

Historische foto van Streek 99 te Sintjohannesga.

1954 – 1962: De boerderij van Hendrikus Schokker en Grietje de Boer. Hendrikus begon in 1925 als boer op de Hogedijk en kocht in 1954 deze boerderij van Linse de Vries (1891-1976) en Albertje Krekt (1899-1926). Naast de boerderij staat Lees verder Sintjohannesga: Streek 99

Sintjohannesga: Streek 95

Historische foto van Streek 95 te Sintjohannesga.

1926 – 1946: Het huis van Klaas de Vries (1870-1950) en Afke Hoekstra (1872-1946). Beppesizzer afke uit Amsterdam staat ook op de foto. In deze lange woning woonden ook Sake de Vries (1894-1968) en Aaltje Kempes (1896-1978). Klaas ventte met Lees verder Sintjohannesga: Streek 95

Sintjohannesga: Streek 85

Historische foto van Streek 85 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Tegenover de Christelijke school stond het huisje van Hendrik Groen. Een Grevelingstee. 2009: Tegenover dit huis is de inrit naar de in 1990 opgerichte wijk met de straten Ringfeart, Skoalekers en de Lichte.

Sintjohannesga: Streek 77

Historische foto van Streek 77 te Sintjohannesga.

1940 – 1954: De woning van Jan en Anne de Jong. V.l.n.r. Trijntje van Houten de Jong, Anna de Jong-de Jonge (1878-1962), Jan P. de Jong (1876-1954), Ellie Leug (evacuée). Voorste rij: Jan en Auke van Houten en 2 kinderen Lees verder Sintjohannesga: Streek 77

Sintjohannesga: Streek 76

Historische foto van Streek 76 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: De Christelijke Lagere School. Rechts naast de school stond het cokeshok. Menig leerling zal dit hok wel eens van binnen hebben bekeken. De kachels in de school werden gestookt met cokes, ook wel “zwarte brand” genoemd. In Lees verder Sintjohannesga: Streek 76

Sintjohannesga: Streek 75

Historische foto van Streek 75 te Sintjohannesga.

1900 – 1956: Een luchtfoto van de boerderij van Jan Oenema (1878-1950) en Imkje Hornstra (1880-1956). Deze boerderij was een Grevelingplaats. Later woonden hier Rintsje Oenema (1903-1966) en Antje Boersma (1901-1985). De laatste boer was Jan Oenema (1930-1993) die getrouwd Lees verder Sintjohannesga: Streek 75

Sintjohannesga: Streek 74

Historische foto van Streek 74 te Sintjohannesga.

1900 – 1958: In deze boerderij hebben diverse families gewoond. De eerste bewoners waren Kier Bos (1869-1929) en Geertje van der Veen (1870-1925). In 1939 werd de woning overgenomen door Hendrik Bouma (1903-1950) en Trijntje Hulzinga. Hendrik was er boer Lees verder Sintjohannesga: Streek 74

Sintjohannesga: Streek 71

Historische foto van Streek 71 te Sintjohannesga.

1916 – 1961: Naast bakker Wieger Ketellapper was de Rijwielhandel van Siebren Wienya gevestigd. Hij werkte samen met zijn zoon Meine. Siebren Wienya (1896-1961) was getrouwd met Wiegertje de Jong (1894-1985). 2009: De woningen rond Streek 71 zijn gesloopt en Lees verder Sintjohannesga: Streek 71

Sintjohannesga: Streek 64

Historische foto van Streek 64 te Sintjohannesga.

  1900 – 1950: Een gezicht op de Streek. Links zien we de bakkerij van Van Dijk. Het paard op de foto is “de President” van Jippe Bouma. Hij was een vooraanstaand paardenhouder en had goede dekhengsten. Op de foto Lees verder Sintjohannesga: Streek 64

Sintjohannesga: Streek 59

Historische foto van Streek 59 te Sintjohannesga.

1925 – 1950: De woning van timmerman Herman Fabriek (1896-1978) en Jacoba van der Wal (1897-1983). Herman Fabriek begon zijn timmermanswerkplaats omstreeks 1925. Begonnen als eenmansbedrijfje kon hij al snel zijn eerste knechten in dienst nemen: Linse Mink, Hendrik Vermaning Lees verder Sintjohannesga: Streek 59

Sintjohannesga: Streek 56

Historische foto van Streek 56 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: De klompenmakerij van de gebroeders De Jong. Hier werden de zogenaamde Koezeklompen verkocht. Op de foto staan v.l.n.r. Rinske Koeze, Lene de Jong, Klaas Krikke, Germ de Jong, George de Jong en Jan de Jong. 2009

Sintjohannesga: Streek 55

Historische foto van Streek 55 te Sintjohannesga.

1925 – 1950: Het huisje in de stelle achter Herman Fabriek. 2009: Op het einde van een laantje staat dit juweeltje. Het huis is authentiek gehouden, waarbij ondanks de vergroting de originele staat zoveel mogelijk is behouden.

Sintjohannesga: Streek 54

Historische foto van Streek 54 te Sintjohannesga.

1927: De bakkerij van Albertus de Jong (1900-1986) en Johanneske de Jong (1906-1983). Op de foto uit 1927 staan v.l.n.r. Hilbert de Hey, Berend Sytsma, meisje onbekend, Rinske Koeze, Anne (was getrouwd met Jan de Jong), Johanneske de Jong, Sanne Lees verder Sintjohannesga: Streek 54

Sintjohannesga: Streek 45 – 47

Historische foto van Streek 45 - 47 te Sintjohannesga.

1949 – 1956: Dit is de garage van gebroeders de Jager. Op de foto zien we voor het huis: Zwaantje Veldstra-Jager, Joltsje Jager-Bos en Jetze Veldstra. Bij de weg staan v.l.n.r. Pieter Jager (1899-1956) en Bonne Veldstra (1919-1971) en een Lees verder Sintjohannesga: Streek 45 – 47

Sintjohannesga: Streek 43

Historische foto van Streek 43 te Sintjohannesga.

1920 – 1949: De boerderij van Jolle Jager (1870-1951) en Zwaantje Korporaal (1873-1950). Broer Albert Korporaal (1882-1949) woonde bij hen in. In 1951 werd de boerderij overgenomen door kleinzoon Jolle Jager en zijn vrouw Harmke de Vries. 2009

Sintjohannesga: Streek 40

Historische foto van Streek 40 te Sintjohannesga.

1910 – 1920: De boerderij van Jan Pieters Visser (1862-1949). Hij was getrouwd met Barbertje Sijtsema (1863-1909). Deze boerderij is gebouwd in 1862. V.l.n.r. met paard Wiebe J. Visser (1894-1963), Gosse J Visser en zijn zuster Jansje J. Visser (1894-1963). Lees verder Sintjohannesga: Streek 40

Sintjohannesga: Streek 37

Historische foto van Streek 37 te Sintjohannesga.

1900 – 1949: Roel Boukes de Vries (1853-1949) was slager van beroep. In die tijd was het gebruikelijk dat de slager zelf de boer op ging om zijn vee te selecteren. Hij was ook handelaar. Het vlees verkocht hij ventend Lees verder Sintjohannesga: Streek 37

Sintjohannesga: Streek 35

Historische foto van Streek 35 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: De woning van Jan Sloothaak (1891-1971) en Hiltje Oort (1896-1973). Hier was een klein manufacturenwinkeltje gevestigd. Jan was tevens begrafenisbode. 2009

Sintjohannesga: Streek 34

Historische foto van Streek 34 te Sintjohannesga.

1944 – 1945: In de jeep zit hier mevrouw Eeuwkje Visser-Halbersma (1893-1973) dei getrouwd was met Hilvert Visser (1889-1977). De meisjes zijn onbekend. Hierachter zien we de timmerwerkplaats van Hilbert Visser. Later is de timmerwerkplaats afgebroken. 2009: Sinds 1958 is Lees verder Sintjohannesga: Streek 34

Sintjohannesga: Streek 27

Historische foto van Streek 27 te Sintjohannesga.

1930 – 1950: Hier staat Bontje Ketellapper (1859-1950) voor haar woning. Het huis is al gebouwd omstreeks 1850 en heeft uiteraard verschillende bewoners geahd. In het begin van de vorige eeuw woonde er de familie Foeke Koeze. Foeke deed verschillende Lees verder Sintjohannesga: Streek 27

Sintjohannesga: Streek 22

Historische foto van Streek 22 te Sintjohannesga.

1935 – 1970: In dit pand hebben Gerrit de Leeuw en Anna Bos gewoond. De Leeuw was toen melkrijder. Nadien was het de woning van Jan Brals (1915-1978) en Geeske de Jong. Jan Brals repareerde auto’s en was ook nog Lees verder Sintjohannesga: Streek 22

Sintjohannesga: Streek 19

Historische foto van Streek 19 te Sintjohannesga.

1940 – 1962: Hier woonde Lammert Waslander (1887-1962) en zijn vrouw Aaltje Waslander (1893-1966). Op de foto v.l.n.r. kleindochter Alie, Aaltje Waslander, dochter Goutsje en Lammert Waslander. Lammert was turfmaker en werkte veel in het Schar. Hij kon tevens geweldig Lees verder Sintjohannesga: Streek 19

Sintjohannesga: Streek 15

Historische foto van Streek 15 te Sintjohannesga.

1929 – 1949: Dit zijn Harm Bosma (1873-1961) en Grietje Zijlstra (1872-1949). Harm was de boderijder in Sintjohannesga en haalde met paard en wagen de vrachten bij de mensen op. 2009: Het kleinde raampje rechts is hetzelfde raampje als wat Lees verder Sintjohannesga: Streek 15

Sintjohannesga: Streek 10

Historische foto van Streek 10 te Sintjohannesga.

1873 – 1934: De Oosterse school In 1750 was er reeds een school in Rotsterhaule. Door de toename van het aantal leerlingen besloot men in 1873 een tweede school in Sintjohannesga te bouwen en wel op het oosteinde van de Lees verder Sintjohannesga: Streek 10

Sintjohannesga: Streek 8

Historische foto van Streek 8 te Sintjohannesga.

1931 – 1950: De boerderij van Johannes E. Jager (1931-1992). De muurankers bevestigen dat deze boerderij is gebouwd in 1774 door de bekende vervenersfamilie Greveling. Van 1890 – 1909 woonden hier Lammert Hoekstra met zijn kinderen. Zijn huishoudster was Hinke Lees verder Sintjohannesga: Streek 8

Sintjohannesga: Streek 6

Historische foto van Streek 6 te Sintjohannesga.

1949 – 1976: Deze houten woning werd omstreeks 1949 gebouwd voor Hotze Visser en Trijntje Lups. In 1954 verhuisden zij naar het pand van bakkerij De Jong in Rotsterhaule. Het huis werd daarna bewoond door familie O. Stoker, die hier Lees verder Sintjohannesga: Streek 6

Sintjohannesga: Streek 4

Historische foto van Streek 4 te Sintjohannesga.

1900 – 1960: Deze Grevelingplaats is gebouwd in 1900. “Eerste steen gelegd door Jacobje Grevelink, den 1 Mei 1900, geboren 20 okt. 1896” staat op de gedenksteen van deze boerderij. Tot 1930 was Sipke Oenema daar boer. Toen werd het Lees verder Sintjohannesga: Streek 4

Sintjohannesga: Streek 2

Historische foto van Streek 2 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Dit is een zogenaamde Grevelingsplaats. De Grevelings waren een vooraanstaand vervenersgeslacht. Jan Tjerks Greveling kwam in 1760 uit Giethoorn en kocht veenlanden in en om Sintjohannesga. Hij werd hier de grootste veenbaas. Na zijn overlijden zette zijn Lees verder Sintjohannesga: Streek 2

Sintjohannesga: Streek 1

Boerderij aan de Streek 1 te Sintjohannesga.

1900 – 1965: Vlak voor de ophaalbrug stond de boerderij van Gerrit Cloo. Gerrit Cloo was getrouwd met Saakje Sijtsema. Op de foto v.l.n.r. met paard Pieter Cloo, Harm Geerligs, Jurrit Visser, Tjitze van der Wal, naast boom Molle van Lees verder Sintjohannesga: Streek 1

Sintjohannesga: Streek

De ophaalbrug aan het begin van de Streek te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Met een dikke touw dat over een paar takelblokken liep kon de brug omhoog worden gehaald. Op de Stripe (strook grond) naast de smederij van K. Bosma werden de pramen of bokken met hooi en turf uit Lees verder Sintjohannesga: Streek