30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014

Boek 30 jaar Skarsterlan

Het boek “30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014” werd als afscheidscadeau gegeven aan elk gezin/inwoner van de gemeente Skarsterlân, voordat de gemeente werd gefuseerd met de gemeente Gaasterlân/Sleat en de gemeente Lemmer tot de gemeente De Friese Meren. Als we Lees verder 30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014

Haskerlân

Boek Haskerlan

Friestalig boek over de geschiedenis van Haskerlân. Haskerlân is ien fan de gemeenten dy’t by de gemeentlike weryndieling fan 1983 fan de kaart rekke is. Sûnt dy tiid foarmet it grûngebiet fan it ek al eardere Doanjewerstal en in part Lees verder Haskerlân

Rotsterhaule: Hoge Dijk

De Brijkarre op de Hoge Dijk te Rotsterhaule.

  1920 – 1942: De Brijkarre op de Hogedijk met daarin molke, sûpe en sûpengrottenbrij. De Brijkarre kwam drie keer per week bij de klanten langs. V.l.n.r. Toos Knijpstra, Griet Vermaning, Saakje Strampel-Vermaning en brijboer Pieter de Jong. 2009: We Lees verder Rotsterhaule: Hoge Dijk

Langs oude Friese windmolens

Het boek Langs oude Friese windmolens is geschreven door molenaar G.D. Wijnja.

Het boek Langs oude Friese windmolens van G.D. Wijnja gaat langs de nog bestaande en verdwenen windmolens van Fryslân aan de hand van 150 foto’s en ansichten.

Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Historisch boek: Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Het boek Tusken Tsjûkemar en Tsjonger beschrijft de geschiedenis van de dorpen Echtenerbrug en Delfstrahuizen, waarin het sociale leven van de dorpsbewoners centraal staan.

Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger

Boek Rotstergaast Doarp oan 'e Tsjonger

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het dorp Rotstergaast aan de hand van foto’s en verhalen van inwoners van het dorp. Het boek Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger is geschreven door de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga. Dit boek is niet Lees verder Rotstergaast Doarp oan ‘e Tsjonger

Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van de notulen van het Dorpsbelang, enkele archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd en de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, de Lees verder Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.

Feiten, verhalen, gebeurtenissen en foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Skarsterlân. De Stichting Ut Eigen Gea heeft verhalen en foto’s samengebracht in een 204 pagina’s dik en gebonden boek in een zwart-wit uitvoering. De geschiedenisverhalen in dit boek zijn meer Lees verder Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van het Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga in 1997 heeft de werkgroep “Historie Sint Johannesga e.o.” het boek “75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.” samengesteld. Het boek is voor velen van u een Lees verder 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

419 x Friesland

Het boek 419 x Friesland van Peter Karstkarel laat u kennis maken met alle 419 plaatsen (dorpen, vlekken, haagjes en steden) van Friesland, waaronder Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Sintjohannesga: Hoge Dijk

1900 – 1950: Over deze houten loopbrug kwam men op de Hoge Dijk. Ook was hier een los- en laadplaats voor hooi en turf en bouwmaterilaen. Hier kon men niet verder dan alleen als voetganger of fietser. “It wie in Lees verder Sintjohannesga: Hoge Dijk

Straatnamen, hoe verzin je ze

De gemeente Skarsterlân kent meer dan 500 straatnamen. Namen hebben altijd een betekenis. Zo ook straatnamen. Sommige benamingen zijn al erg oud, andere zijn onlangs vastgesteld. Het Geakundig Wurkferbân Skarsterlân is bezig geweest al die namen te inventariseren en betekenissen Lees verder Straatnamen, hoe verzin je ze

Sintjohannesga: Streek

De ophaalbrug aan het begin van de Streek te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Met een dikke touw dat over een paar takelblokken liep kon de brug omhoog worden gehaald. Op de Stripe (strook grond) naast de smederij van K. Bosma werden de pramen of bokken met hooi en turf uit Lees verder Sintjohannesga: Streek

Strijd in de Veenpolder

In 1984 kwam kwam het boek, als deel van de Zuidwesthoek Reeks, “Strijd in de Veenpolder” uit. Het boek bevat fragmenten uit de molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpolder en is geschreven door G.D. Wijnja. Aan de hand van vergeelde Lees verder Strijd in de Veenpolder

Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Na het verschijnen van het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” kreeg de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga heel veel foto’s en informatie. De stichting besloot tweede boek te maken, dit boek bevat een rondwandeling door de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel. Lees verder Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid

In september 1996 heeft de Werkgroep Historie Sint Johannesga het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” uitgegeven. Dit fantastische boek beschrijft de geschiedenis van de dorpen Rohel, Rotsterhaule en Sintjohannesga. Aan de hand van de vele krantenartikelen, notule- en dagboeken, Lees verder Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid