Rotsterhaule: Prinses Marijkeweg

Historische foto van Rotsterhaule: Prinses Marijkeweg.

1920 – 1943: Pier Stellingsma (1847-1943) was getrouwd met Klaske Sloothaak (1842-1915). Hij was jarenlang de koster van de Nederlands Hervormde Kerk. Links van deze woning staat het oude Groene Kruis gebouw. 2009: De woning en het Groene Kruis gebouw Lees verder Rotsterhaule: Prinses Marijkeweg

Sintjohannesga: Streek 120

Historische foto van Streek 120 te Sintjohannesga.

1925 – 1949: Dorpsgezicht richting Rotsterhaule. In de dubbele woning rechts woonden Johannes Kooiman (1907-1984) en Antje van der Berg (1911-1985). In het linker gedeelte Klaas Hepkema (1904-1991) en Jantje Smidt (1905-1949). Klaas was naast metselaar tevens debiteur van de Lees verder Sintjohannesga: Streek 120

Sintjohannesga: Streek 116

Historische foto van Streek 116 te Sintjohannesga.

1910: Het café van Sjoerd Meerding van Sint Johannesga. Op de foto zien we nog de oude Trochreed. Hier konden de boeren hun paarden even stallen terwijl zij zelf een slokje kochten in het café. In 1910 is het café Lees verder Sintjohannesga: Streek 116

Sintjohannesga: Streek 111

Historische foto van Streek 111 te Sintjohannesga.

1922 – 1952: De manufacturenzaak van Jan Poepjes (1898-1983) en zijn vrouw Atje de Vries (1899-1978). Jan en Atje trouwden in 1922. Zij lieten toen dit winkelhuis bouwen op de hoek van de Streek en de Molenstelle. Er werd hier Lees verder Sintjohannesga: Streek 111

Sintjohannesga: Streek 109

Historische foto van Streek 109 te Sintjohannesga.

1920: Tot 1915 woonde hier de schilder Douwe van der Veer (1841-1920). Na hem woonden hier een schoenmaker en een turfmaker. In mei 1919 kwamen hier Sierd Visser (1891-1981) en Sibbeltje van der Wal (1891-1984) te wonen. Hij begon als Lees verder Sintjohannesga: Streek 109

Sintjohannesga: Streek 108

Historische foto van Streek 108 te Sintjohannesga.

1925: Dit is de derde kerk met pastorie. achter de kerk is de consistorie met het verenigingsgebouw. Hier werden de bijeenkomsten gehouden van het kerkelijk verenigingsleven. Naast de kerk staat de pastorie. Voor de kerk staat de groentekar van Libbe Lees verder Sintjohannesga: Streek 108

Sintjohannesga: Streek 107

Historische foto van Streek 107 te Sintjohannesga.

1920: Mooi op een rij werden zij door de fotograaf opgesteld. De foto is genomen ter hoogte van de kerk in oostelijke richting. De jongens met blauwe kielen en pet, de meisjes met witte schorten en grote hoeden lijken zo Lees verder Sintjohannesga: Streek 107

Sintjohannesga: Streek 104

Historische foto van Streek 104 te Sintjohannesga.

1933 – 1950: Grenzend aan de pastorie stond deze woning van Libbe Waslander. In 1933 kochten Libbe (1896-1969) en zijn vrouw Nelligje de Jong (1870-1968) dit huis van de familie Krikke. Trijntje Krikke (1870-1897) was getrouwd met Thijs de Leeuw Lees verder Sintjohannesga: Streek 104

Sintjohannesga: Streek 99

Historische foto van Streek 99 te Sintjohannesga.

1954 – 1962: De boerderij van Hendrikus Schokker en Grietje de Boer. Hendrikus begon in 1925 als boer op de Hogedijk en kocht in 1954 deze boerderij van Linse de Vries (1891-1976) en Albertje Krekt (1899-1926). Naast de boerderij staat Lees verder Sintjohannesga: Streek 99

Sintjohannesga: Streek 95

Historische foto van Streek 95 te Sintjohannesga.

1926 – 1946: Het huis van Klaas de Vries (1870-1950) en Afke Hoekstra (1872-1946). Beppesizzer afke uit Amsterdam staat ook op de foto. In deze lange woning woonden ook Sake de Vries (1894-1968) en Aaltje Kempes (1896-1978). Klaas ventte met Lees verder Sintjohannesga: Streek 95

Sintjohannesga: Streek 85

Historische foto van Streek 85 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Tegenover de Christelijke school stond het huisje van Hendrik Groen. Een Grevelingstee. 2009: Tegenover dit huis is de inrit naar de in 1990 opgerichte wijk met de straten Ringfeart, Skoalekers en de Lichte.

Sintjohannesga: Streek 77

Historische foto van Streek 77 te Sintjohannesga.

1940 – 1954: De woning van Jan en Anne de Jong. V.l.n.r. Trijntje van Houten de Jong, Anna de Jong-de Jonge (1878-1962), Jan P. de Jong (1876-1954), Ellie Leug (evacuée). Voorste rij: Jan en Auke van Houten en 2 kinderen Lees verder Sintjohannesga: Streek 77

Sintjohannesga: Streek 76

Historische foto van Streek 76 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: De Christelijke Lagere School. Rechts naast de school stond het cokeshok. Menig leerling zal dit hok wel eens van binnen hebben bekeken. De kachels in de school werden gestookt met cokes, ook wel “zwarte brand” genoemd. In Lees verder Sintjohannesga: Streek 76

Sintjohannesga: Streek 75

Historische foto van Streek 75 te Sintjohannesga.

1900 – 1956: Een luchtfoto van de boerderij van Jan Oenema (1878-1950) en Imkje Hornstra (1880-1956). Deze boerderij was een Grevelingplaats. Later woonden hier Rintsje Oenema (1903-1966) en Antje Boersma (1901-1985). De laatste boer was Jan Oenema (1930-1993) die getrouwd Lees verder Sintjohannesga: Streek 75

Sintjohannesga: Streek 74

Historische foto van Streek 74 te Sintjohannesga.

1900 – 1958: In deze boerderij hebben diverse families gewoond. De eerste bewoners waren Kier Bos (1869-1929) en Geertje van der Veen (1870-1925). In 1939 werd de woning overgenomen door Hendrik Bouma (1903-1950) en Trijntje Hulzinga. Hendrik was er boer Lees verder Sintjohannesga: Streek 74

Sintjohannesga: Streek 71

Historische foto van Streek 71 te Sintjohannesga.

1916 – 1961: Naast bakker Wieger Ketellapper was de Rijwielhandel van Siebren Wienya gevestigd. Hij werkte samen met zijn zoon Meine. Siebren Wienya (1896-1961) was getrouwd met Wiegertje de Jong (1894-1985). 2009: De woningen rond Streek 71 zijn gesloopt en Lees verder Sintjohannesga: Streek 71

Sintjohannesga: Streek 64

Historische foto van Streek 64 te Sintjohannesga.

  1900 – 1950: Een gezicht op de Streek. Links zien we de bakkerij van Van Dijk. Het paard op de foto is “de President” van Jippe Bouma. Hij was een vooraanstaand paardenhouder en had goede dekhengsten. Op de foto Lees verder Sintjohannesga: Streek 64

Sintjohannesga: Streek 59

Historische foto van Streek 59 te Sintjohannesga.

1925 – 1950: De woning van timmerman Herman Fabriek (1896-1978) en Jacoba van der Wal (1897-1983). Herman Fabriek begon zijn timmermanswerkplaats omstreeks 1925. Begonnen als eenmansbedrijfje kon hij al snel zijn eerste knechten in dienst nemen: Linse Mink, Hendrik Vermaning Lees verder Sintjohannesga: Streek 59

Sintjohannesga: Streek 56

Historische foto van Streek 56 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: De klompenmakerij van de gebroeders De Jong. Hier werden de zogenaamde Koezeklompen verkocht. Op de foto staan v.l.n.r. Rinske Koeze, Lene de Jong, Klaas Krikke, Germ de Jong, George de Jong en Jan de Jong. 2009

Sintjohannesga: Streek 55

Historische foto van Streek 55 te Sintjohannesga.

1925 – 1950: Het huisje in de stelle achter Herman Fabriek. 2009: Op het einde van een laantje staat dit juweeltje. Het huis is authentiek gehouden, waarbij ondanks de vergroting de originele staat zoveel mogelijk is behouden.

Sintjohannesga: Streek 54

Historische foto van Streek 54 te Sintjohannesga.

1927: De bakkerij van Albertus de Jong (1900-1986) en Johanneske de Jong (1906-1983). Op de foto uit 1927 staan v.l.n.r. Hilbert de Hey, Berend Sytsma, meisje onbekend, Rinske Koeze, Anne (was getrouwd met Jan de Jong), Johanneske de Jong, Sanne Lees verder Sintjohannesga: Streek 54

Sintjohannesga: Streek 45 – 47

Historische foto van Streek 45 - 47 te Sintjohannesga.

1949 – 1956: Dit is de garage van gebroeders de Jager. Op de foto zien we voor het huis: Zwaantje Veldstra-Jager, Joltsje Jager-Bos en Jetze Veldstra. Bij de weg staan v.l.n.r. Pieter Jager (1899-1956) en Bonne Veldstra (1919-1971) en een Lees verder Sintjohannesga: Streek 45 – 47

Sintjohannesga: Streek 43

Historische foto van Streek 43 te Sintjohannesga.

1920 – 1949: De boerderij van Jolle Jager (1870-1951) en Zwaantje Korporaal (1873-1950). Broer Albert Korporaal (1882-1949) woonde bij hen in. In 1951 werd de boerderij overgenomen door kleinzoon Jolle Jager en zijn vrouw Harmke de Vries. 2009

Sintjohannesga: Streek 40

Historische foto van Streek 40 te Sintjohannesga.

1910 – 1920: De boerderij van Jan Pieters Visser (1862-1949). Hij was getrouwd met Barbertje Sijtsema (1863-1909). Deze boerderij is gebouwd in 1862. V.l.n.r. met paard Wiebe J. Visser (1894-1963), Gosse J Visser en zijn zuster Jansje J. Visser (1894-1963). Lees verder Sintjohannesga: Streek 40

Sintjohannesga: Streek 37

Historische foto van Streek 37 te Sintjohannesga.

1900 – 1949: Roel Boukes de Vries (1853-1949) was slager van beroep. In die tijd was het gebruikelijk dat de slager zelf de boer op ging om zijn vee te selecteren. Hij was ook handelaar. Het vlees verkocht hij ventend Lees verder Sintjohannesga: Streek 37

Sintjohannesga: Streek 35

Historische foto van Streek 35 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: De woning van Jan Sloothaak (1891-1971) en Hiltje Oort (1896-1973). Hier was een klein manufacturenwinkeltje gevestigd. Jan was tevens begrafenisbode. 2009

Sintjohannesga: Streek 34

Historische foto van Streek 34 te Sintjohannesga.

1944 – 1945: In de jeep zit hier mevrouw Eeuwkje Visser-Halbersma (1893-1973) dei getrouwd was met Hilvert Visser (1889-1977). De meisjes zijn onbekend. Hierachter zien we de timmerwerkplaats van Hilbert Visser. Later is de timmerwerkplaats afgebroken. 2009: Sinds 1958 is Lees verder Sintjohannesga: Streek 34

Sintjohannesga: Streek 27

Historische foto van Streek 27 te Sintjohannesga.

1930 – 1950: Hier staat Bontje Ketellapper (1859-1950) voor haar woning. Het huis is al gebouwd omstreeks 1850 en heeft uiteraard verschillende bewoners geahd. In het begin van de vorige eeuw woonde er de familie Foeke Koeze. Foeke deed verschillende Lees verder Sintjohannesga: Streek 27

Sintjohannesga: Streek 22

Historische foto van Streek 22 te Sintjohannesga.

1935 – 1970: In dit pand hebben Gerrit de Leeuw en Anna Bos gewoond. De Leeuw was toen melkrijder. Nadien was het de woning van Jan Brals (1915-1978) en Geeske de Jong. Jan Brals repareerde auto’s en was ook nog Lees verder Sintjohannesga: Streek 22

Sintjohannesga: Streek 19

Historische foto van Streek 19 te Sintjohannesga.

1940 – 1962: Hier woonde Lammert Waslander (1887-1962) en zijn vrouw Aaltje Waslander (1893-1966). Op de foto v.l.n.r. kleindochter Alie, Aaltje Waslander, dochter Goutsje en Lammert Waslander. Lammert was turfmaker en werkte veel in het Schar. Hij kon tevens geweldig Lees verder Sintjohannesga: Streek 19

Sintjohannesga: Streek 15

Historische foto van Streek 15 te Sintjohannesga.

1929 – 1949: Dit zijn Harm Bosma (1873-1961) en Grietje Zijlstra (1872-1949). Harm was de boderijder in Sintjohannesga en haalde met paard en wagen de vrachten bij de mensen op. 2009: Het kleinde raampje rechts is hetzelfde raampje als wat Lees verder Sintjohannesga: Streek 15

Sintjohannesga: Streek 10

Historische foto van Streek 10 te Sintjohannesga.

1873 – 1934: De Oosterse school In 1750 was er reeds een school in Rotsterhaule. Door de toename van het aantal leerlingen besloot men in 1873 een tweede school in Sintjohannesga te bouwen en wel op het oosteinde van de Lees verder Sintjohannesga: Streek 10

Sintjohannesga: Streek 8

Historische foto van Streek 8 te Sintjohannesga.

1931 – 1950: De boerderij van Johannes E. Jager (1931-1992). De muurankers bevestigen dat deze boerderij is gebouwd in 1774 door de bekende vervenersfamilie Greveling. Van 1890 – 1909 woonden hier Lammert Hoekstra met zijn kinderen. Zijn huishoudster was Hinke Lees verder Sintjohannesga: Streek 8

Sintjohannesga: Streek 6

Historische foto van Streek 6 te Sintjohannesga.

1949 – 1976: Deze houten woning werd omstreeks 1949 gebouwd voor Hotze Visser en Trijntje Lups. In 1954 verhuisden zij naar het pand van bakkerij De Jong in Rotsterhaule. Het huis werd daarna bewoond door familie O. Stoker, die hier Lees verder Sintjohannesga: Streek 6

Sintjohannesga: Streek 4

Historische foto van Streek 4 te Sintjohannesga.

1900 – 1960: Deze Grevelingplaats is gebouwd in 1900. “Eerste steen gelegd door Jacobje Grevelink, den 1 Mei 1900, geboren 20 okt. 1896” staat op de gedenksteen van deze boerderij. Tot 1930 was Sipke Oenema daar boer. Toen werd het Lees verder Sintjohannesga: Streek 4

Sintjohannesga: Streek 2

Historische foto van Streek 2 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Dit is een zogenaamde Grevelingsplaats. De Grevelings waren een vooraanstaand vervenersgeslacht. Jan Tjerks Greveling kwam in 1760 uit Giethoorn en kocht veenlanden in en om Sintjohannesga. Hij werd hier de grootste veenbaas. Na zijn overlijden zette zijn Lees verder Sintjohannesga: Streek 2

Rotsterhaule: Streek 204

Historische foto van Streek 204 te Rotsterhaule.

1900 – 1946: Dit is de boerderij van Bernardus Akkerman [1875-1946] en Antje Sierdsma [1878-1974]. Na hen is hun zoon Siebout en vrouw Janke Visser op de boerderij gekomen. 2010 Hier zien we bakker Jentje Stoker die op weg is Lees verder Rotsterhaule: Streek 204

Rotsterhaule: Streek 202

Historische foto van Streek 202 te Rotsterhaule.

1930 – 1966: Hier zien we de boerderij die jaren bewoond is geweest door Broer Akkerman [1891-1966] en Harmke de Jong [1893-1979]. Later door hun zoon Marten die er een nieuw voorhuis heeft laten bouwen. 2010 1900 – 1950: De Lees verder Rotsterhaule: Streek 202

Rotsterhaule: Streek 200

Historische foto van Streek 200 te Rotsterhaule.

1950 – 1994: De boerderij van Jacob Akkerman [1901-1988] en Tetsje de Vries [1902-1958]. Daarnaast de winkel met landbouwgereedschap van Kerstma-Heida. 2010 1994: De boerderij van Jacob Akkerman [1901-1988] en Tetsje de Vries [1902-1958]. Na hen werd deze bewoond door Lees verder Rotsterhaule: Streek 200

Rotsterhaule: Streek 198

Historische foto van Streek 198 te Rotsterhaule.

1930 – 1950: Een gezicht op de Streek met links de woining van Jacob Kerstma [1905-1987]. Deze familie had hier een handel in touw en gereedschap. De winkel is later overgenomen door Auke Heida [1937-1997], die getrouwd was met Fokje Lees verder Rotsterhaule: Streek 198

Rotsterhaule: Streek 194

Historische foto van Streek 194 te Rotsterhaule.

1907 – 1941: Bauke Jacobs Kerstma en Anke Landman lieten in 1907 deze woning bouwen. Hij had een fourage met ruwvoerhandel. Tevens had hij een winkel met kruidernierswaren en was hij lyts-boer, want hij molk destijds 4 koeien. Later woonden Lees verder Rotsterhaule: Streek 194

Rotsterhaule: Streek 192

Historische foto van Streek 192 te Rotsterhaule.

1916 – 1950: Dit is de bakkerij van Minne Modderman. Dit pand was al veel eerder een bakkerij. Sjoerd Meerding en Lammert Wijma zijn hier beide zelfstandig bakker geweest. Minne Modderman leerde het bakkersvak van bakker Wijma en kocht de Lees verder Rotsterhaule: Streek 192

Rotsterhaule: Streek 186

Historische foto van Streek 186 te Rotsterhaule.

1948 – 1962: De schilderswinkel van Egbert Mulder (1896-1962) en Margje Bos (1901-1971). Het bedrijf van Mulder werd opgericht op 1 mei 1920 aan de Kerkweg in Rohel. In 1931 zette hij zijn bedrijf voort aan de Streek naast het Lees verder Rotsterhaule: Streek 186

Rotsterhaule: Streek 182

Historische foto van Streek 182 te Rotsterhaule.

1932 – 1950: De boerderij van de familie Pieter Krikke (1905-1986) en Jantje Kerkstra (1909-1988). Hij werd boer in 1932. Zijn vader vader Cornelis Krikke (1876-1912) overleed op 36-jarige leeftijd aan Roodvonk. Moeder Aaltje Dijkstra (1875-1935) zette het boerenbedrijf toen Lees verder Rotsterhaule: Streek 182

Rotsterhaule: Streek 180

Historische foto van Streek 180 te Rotsterhaule.

1910 – 1936: Dit pand was het woonhuis van Klaas Geert Bos (1886-1946), de grondlegger van de Gebo. Klaas handelde in textiel. Hij bedreef de ambulante handel, d.w.z. met een koffer vol courante textielartikelen als werkmanskleding, ondergoed en petten. Als Lees verder Rotsterhaule: Streek 180

Rotsterhaule: Streek 178

Historische foto van Streek 178 te Rotsterhaule.

1975 – 1982: Zoveel jaar jubileum van Bart en Japke Modderman. Zij hebben in de boerderij gewoond na de familie Mulder. 2010 1930 – 1962: Hier woonden Mindert Mulder [1900-1983] en Gatske de Jong [1910-1962]. Zij hadden drie kinderen, Jacob, Lees verder Rotsterhaule: Streek 178

Rotsterhaule: Streek 176

Historische van Streek 176 te Rotsterhaule.

1908 – 1959: Op de plaats van deze boerderij stond voor 1900 nog een soort dubbele woning welke later is afgebroken. Er voor in plaats kwam een klein boerderijtje. In 1908 woonden hier Luitzen Krekt (1856-1928) en Aaltje Huisman (1863-1951). Lees verder Rotsterhaule: Streek 176

Rotsterhaule: Streek 174

Historische foto van Streek 174 te Rotsterhaule.

1920 – 1955: Dit is de kapperszaak van Egbert van Houten (1900-1955) en Trijntje de Jong (1903-1980). Egbert leerde het kappersvak van Pake Egbert van Hes, die samen met zijn vrouw Hiltje Poepjes in dit huisje woonden. In 1955 overleed Lees verder Rotsterhaule: Streek 174

Rotsterhaule: Streek 170

Historische foto van Streek 170 te Rotsterhaule.

1923 – 1963: Dit is de wagenmakerij van Johannes Leffering (1890-1984). Op de foto v.l.n.r. twee dochters van Binne Dijkstra, Anne Waslander-de Jong (1871-1964) en Johannes Leffering. Hij was getrouwd met Sietske Mercuur (1892-1972). Hier werden boerenwagens, kruiwagens en mestwagens Lees verder Rotsterhaule: Streek 170

Rotsterhaule: Streek 168

Historische foto van Streek 168 te Rotsterhaule.

1920 – 1970: Dit huisje stond op de hoek van de Streek – Nieuweweg en werd bewoond door Wiebe de Jong [1910-1986] en Grietje Boukes [1920-2001] met hun kinderen. 2010 1980 – 1986: Hier zien we de familie De Jong Lees verder Rotsterhaule: Streek 168

Rotsterhaule: Streek 162

Historische foto van Streek 162 te Rotsterhaule.

1934 – 1950: Hier zien we het culturele centrum Nieuw Leven. Het is gebouwd in 1934. In dit gebouwtje vonden veel verenigings-activiteiten plaats. Zangvereniging O.K.K., Vimagita en muziekvereniging Voorwaarts hielden hier hun repetities. 2009: Het gebouwtje bestaat niet meer. Daarvoor Lees verder Rotsterhaule: Streek 162

Rotsterhaule: Streek 161

Historische foto van Streek 161 te Rotsterhaule.

 1950 – 1960: Hier zien we het prachtige doktershuis, dat gebouwd werd in 1907 voor de eerste arts die in het dorp kwam wonen. Het huis werd gebouwd op een stukje grond dat de diaconie had met het huisje waar Lees verder Rotsterhaule: Streek 161

Rotsterhaule: Streek 160

Historische foto van Streek 160 te Rotsterhaule.

1930 – 1961: De boerderij van Wiebe Bijker. In 1930 zijn Weibe Bijker (1893-1962) en Elizabeth Kerkstra (1892-1980) in deze boerderij wonen. In 1961 zijn zij verhuisd naar Wolvega. 2009: Deze foto is genomen voordat de nieuwe bewoners de boerderij Lees verder Rotsterhaule: Streek 160

Rotsterhaule: Streek 159

Historische foto van Streek 159 te Rotsterhaule.

Er is feest bij Harm en Margje Schippers-De Jong. Zij zijn hier 40 jaar getrouwd. Zij hadden vele jaren een bakkerij annex winkel waar hun bakkerswaren werd verkocht. Tevens ventte Harm in de dorpen Rotsterhaule en Sintjohannesga net zoals zijn Lees verder Rotsterhaule: Streek 159

Rotsterhaule: Streek 158

Historische foto van Streek 158 te Rotsterhaule.

1940 – 1961: Deze woning is gebouwd door Pier Brouwer. Toen Wietze Brouwer [1883-1961] en zijn vrouw Durkje Jelsman [1885-1972] van de tegenover gelegen boerderij kwamen, hebben zij hier jaren gewoond. 2010: Het betonnen brugje is verdwenen, net als het Lees verder Rotsterhaule: Streek 158

Rotsterhaule: Streek 157

Historische foto van Streek 157 te Rotsterhaule.

1940 – 1960: Hier zien we het boerderijtje waar vroeger Klaas Bos en Annigje Stellingsma hebben gewoond. Na hen woonde hier Meint Hiemstra [1890-1974] en Kiertje Verbeek [1891-1975] met hun zoon Aitze [1919-2002] die daar een loonbedrijfje had. 2010: Aan Lees verder Rotsterhaule: Streek 157

Rotsterhaule: Streek 151

Historische foto van Streek 151 te Rotsterhaule.

1926: Dit is de in 1926 door hooibroei uitgebrande boerderij van Simke de Vries [1884-1941] en Aaltje Krikke [1885-1948]. Aannemer Telgenhof uit Oudehaske heeft het met zijn personeel voor de winter weer opgebouwd. De man voor het linker raam is Lees verder Rotsterhaule: Streek 151

Rotsterhaule: Streek 149

Historische foto van Streek 149 te Rotsterhaule.

1920 – 1970: Jan Poepjes [1898-1983] en Antje de Vries [1899-1978] hebben deze woning laten bouwen. Deze is later bewoond door Ferdinand Keulen [1898-1979] en Hendrikje van der Wal [1899-1992]. 2010

Rotsterhaule: Streek 143

Historische foto Streek 143 te Rotsterhaule.

1957 – 1978: Hier zien we het Groene Kruis gebouw, waarvan de eerste steen is gelegd door dokter A. Brouwer. Toen deze foto is gemaakt woonde hier zuster Veenstra. Haar hobby was tuinieren, wat aan haar bloementuin wel was te Lees verder Rotsterhaule: Streek 143

Rotsterhaule: Streek 142

Historische foto Streek 142 te Rotsterhaule.

1900 – 1976: Tegenover de smederij van ten Hoeve, liep het pad naar de boerderij waar Eise Woudstra (1897-1987) en Eisjen Jycklema A Nijholt (1897-1900) hebben gewoond. Later bewoond door Franke Akkerman (1910-1997) en Siebrigje Friede Koopmans (1912-1995). Na hen Lees verder Rotsterhaule: Streek 142

Rotsterhaule: Streek 141

Historische foto Streek 141 te Rotsterhaule

1965 – 1969: Dit was eens de VéGé-winkel van Koop Bos [1905-1965] en Hilligje Kuiper [1907-1958]. In december 1965 werd het verkocht aan Anton en Aaltje van Zwol en werd het een A&O-winkel. In 1969 verhuisden Anton en Aaltje naar Lees verder Rotsterhaule: Streek 141

Rotsterhaule: Streek 139

Historische foto Streek 139 te Rotsterhaule.

1900 – 1944: De boerderij van Wietze Brouwer (1883-1961) en zijn vrouw Durkje Jelsma (1885-1972). Later kwam hier hun zoon Pier Brouwer met zijn vrouw Jantje de Vries te wonen. In 1958 verhuisten Pier en Jantje naar de boerderij aan Lees verder Rotsterhaule: Streek 139

Rotsterhaule: Streek 138

Historische foto Streek 138 Rotsterhaule.

1956 – 1978: De Coöperatieve Boerenleenbank zoals het vroeger werd genoemd, is gebouwd in 1956. De eerste kassier was Jan van der Berg, die toen met zijn gezin in de woning van het pand woonde. Na hem werd Jan de Lees verder Rotsterhaule: Streek 138

Rotsterhaule: Streek 137

Historische foto Streek 137 te Rotsterhaule.

1935 – 1975: In 1867 is men hier begonnen met een winkeltje. De oprichter was Reinder Jacobs Krikke (1838-1911) die getrouwd was met Aaltje Vos (1847-1932). Later nam zijn zoon Hendrik Krikke (1880-1935) het bedrijf over. Hij was getrouwd met Lees verder Rotsterhaule: Streek 137

Rotsterhaule: Streek 136

Historische foto Streek 136 te Rotsterhaule.

1929 – 1965: De woning met schilderswinkel van Freerk van der Wal (1900-1986) en Wiebrigje Eker (1899-1937). Toen Freerk met Wiebrigje trouwde namen zij de schildersbedrijf van zijn vader over. Naast de woning werd een tweede woning gebouwd, welke door Lees verder Rotsterhaule: Streek 136

Rotsterhaule: Streek 131

Historische foto Streek 131 te Rotsterhaule.

1890 – 1938: De smederij van Wiebe ten Hoeve werd opgericht in 1890 door H.W. ten Hoeve die was getrouwd met Jantje Holtrust (1868-1948). Harm ten Hoeve (1870-1938) was in de leer geweest bij smid Willem van der Wal. In Lees verder Rotsterhaule: Streek 131

Rotsterhaule: Streek 130

Historische foto Streek 130 te Rotsterhaule.

1857 – 1935:  In 1857 kwam politie Kort hier wonen. Na politie Kort woonden hier respectievelijk politie Halbertsma en politie Sinnema. Omstreeks 1935 kocht Jan Akkerman de woning. Hij bouwde hier een huis met rieten kap. Dit huis werd overgeplaatst Lees verder Rotsterhaule: Streek 130

Rotsterhaule: Streek 128

Historische foto's van Streek 128 te Rotsterhaule.

1909 – 1949: De winkel van Jan Siebes de Vries (1882-1946) en Sijtsken Koopmans (1881-1955). In deze winkel werden levensmiddelen, manufacturen, galanterieën en huishoudartikelen verkocht. Naast de winkel ventte hij met zijn koopwaar met de handkar uit in Oldeouwer en Lees verder Rotsterhaule: Streek 128

Rotsterhaule: Streek 126

Streek 126 te Rotsterhaule

1900 – 1925: Op deze foto staat rechts de weduwnaar Douwe Akkerman (1844-1925) en links zijn huishoudster. Hoewel ze samen bij elkaar woonden kwamen zij toch niet naast elkaar op de foto. Dat gaf toen geen pas. Daarom werd elk Lees verder Rotsterhaule: Streek 126

Rotsterhaule: Streek 125

Historische foto Streek 125 Rotsterhaule.

1900 – 1941: De slagerij van Atte de Hey (1880-1961) en Trijntje Brouwer (1886-1959). In 1949 is het bedrijf overgenomen door zijn zonen Gerrit de Hey en Thijs de Hey (1909-1992). Na het overlijden van Gerrit heeft Thijs de Hey Lees verder Rotsterhaule: Streek 125

Rotsterhaule: Streek 121

De Smederij op Streek 121 te Rotsterhaule.

1879 – 1910: Op het hek zit schilder Cornelis van der Veer (1880-1935) me aan zijn hand zijn dochter Jacoba van der Veer (1910-1990), met de fiets staat achteraan Koop van der Wal. Willem van der Wal was getrouwd met Lees verder Rotsterhaule: Streek 121

75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van het Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga in 1997 heeft de werkgroep “Historie Sint Johannesga e.o.” het boek “75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.” samengesteld. Het boek is voor velen van u een Lees verder 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Sintjohannesga: Streek

De ophaalbrug aan het begin van de Streek te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Met een dikke touw dat over een paar takelblokken liep kon de brug omhoog worden gehaald. Op de Stripe (strook grond) naast de smederij van K. Bosma werden de pramen of bokken met hooi en turf uit Lees verder Sintjohannesga: Streek

Rotsterhaule: Streek

  1920: Omstreeks 1920 stopten vijf tilbury’s voor het oog van de fotocamera ter hoogte van de winkel van Jan Siebes de Vries. Wie er precies op de bok zitten is niet bekend, maar Harm, Aaltje en Ids de Jong Lees verder Rotsterhaule: Streek