Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van de notulen van het Dorpsbelang, enkele archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd en de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, de Lees verder Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Oudehaske: Nannewiid

Drukte bij nieuwe zweminrichting Nannewiid te Oudehaske.

1950: Kort na de heropening van de zweminrichting in 1950 werd deze foto gemaakt. In 1948 leende de vereniging tot exploitatie en instandhouding der bad- en zweminrichting “Het Nannewiid” van de gemeente 19.000 gulden ten behoeve van een verbouw. Door Lees verder Oudehaske: Nannewiid