Rohel: Broeresloot

Historische foto van Rohel: Broeresloot.

1857 – 1899: Aan de Broeresloot stond de prachtige molen Veldzicht. Bouwjaar 1857. In 1899 werd de molen getroffen door onweer en werd de molenroede flink beschadigd. Na de komst van het gemaal bij Vierhuis werd de molen in 1935 Lees verder Rohel: Broeresloot

Rohel: Kerkweg 13

Historische foto van Kerkweg 13 te Rohel.

1920: De boerderij van Kleis Oenema en Antje Dijkstra aan de Kerkweg te Rohel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hier een Joods gezin ondergedoken geweest. Op de foto staan v.l.n.r. de vrouw van de fotograaf, Pietje Oenema, Thijs Maat, Antje Lees verder Rohel: Kerkweg 13

Rohel: Kerkweg 12

Historische foto van Kerkweg 12 te Rohel.

1940 – 1960: De woning van Thijs Maat. Van links naar rechts staan Wikke Schaafsma (1910-1993) met Johannes op de arm, Douwe en Thijs Maat. 2009: Achter de woning van de familie Maat is het houtbewerkingsbedrijf Maat’s Maatwerk te vinden. Lees verder Rohel: Kerkweg 12

Rohel: Kerkweg 10

Historische foto van Kerkweg 10 te Rohel.

Ter hoogte van de plaats waar thans de boerderij van Atze van Stralen staat, moet vroeger een brug zijn geweest. Deze brug lag in de Kerkweg over de Rohelstervaart. De brug was bestemd voor de doorvoer van onder andere turf Lees verder Rohel: Kerkweg 10

Rohel: Kerkweg

Historische foto van de Kerkweg te Rohel.

1900 – 1950: Jan Bos, Klaas Bos en Hessel de Graaf rusten hier even uit in het hooiland op de Miekeveene. Dit land lag aan het einde van de Kerkweg. 2009: De Kerkweg is verlengd en sluit aan op de Lees verder Rohel: Kerkweg

Rohel: Vierhuisterweg 30

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.

1900 – 1945: De Ophaalbrug op Vierhuis. In de oorlog is deze brug door de Duitsers opgeblazen. Links gaan we naar Delfstrahuizen en rechts naar Vierhuis. In het huisje annex café woonde Rikele Sijtsma. Hij was brugwachter, kroegbaas en jager. Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 30

Rohel: Vierhuisterweg 29

Historische foto van Vierhuisterweg 29 te Rohel.

1950 – 2001: Deze woning werd bewoond door de familie Lammert de Jong en daarna door de familie Albert Boonstra. De laatste bewoners was de familie R. Brouwer. De woning is in 2001 afgebroken. Hiervoor in de plaats is, enkele Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 29

Rohel: Vierhuisterweg 25

Historische foto van Vierhuisterweg 25 te Rohel.

Hier zien we de achterkant van de boerderij van P. Meerding. Daarna werd deze boerderij bewoond door Andries de Vries en zijn gezin. Na hen werd het door J. Vrolijk vertimmerd tot bar-discotheek, maar deze werd door brand verwoest. De Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 25

Rohel: Vierhuisterweg 23

Historische foto van Vierhuisterweg 23 te Rohel.

Deze woning wordt bewoond door de vierde generatie van der Molen. Als eesten kwamen Gosse van der Molen (1882-1946) en Femmigje Haringsma (1883-1949) hier te wonen. Daarna werd dit bewoond door zoon Sjoerd met zijn gezin, die in 1950 verhuisde Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 23

Rohel: Vierhuisterweg 22

Historische foto van Vierhuisterweg 22 te Rohel.

Het huis wordt nu bewoond door de familie H. Mulder, installateur en eigenaar van het bedrijf Hemutech te Rohel. Hemutech is sinds 2005 uw partner voor elke installatie- en montageklus. Hemutech is een erkend SEI-installatiebedrijf (Stichting Erkenning Installatiebedrijven).

Rohel: Vierhuisterweg 20

Historische foto van Vierhuisterweg 20 te Rohel.

Dit was de woning van “Fisker” Jan Bakker (1908-1978) en Jacoba van der Veer (1910-1990), welke vele jaren schooljuffrouw was aan de Westerse school te Rotsterhaule. Dit huis is later afgebroken en er is een groot nieuw huis voor in Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 20

Rohel: Vierhuisterweg 16

Historische foto van Vierhuisterweg 16 te Rohel.

1900 – 1960: De boerderij van Pieter de Jong (1888-1975) en Hiltsje de Hey (1890-1990). In 1942 kwamen hier te wonen Thijs de Jong (1917-1983) en Neenskje de Boer. Ze lieten in 1960 de boerderij verbouwen. 2009: Op de grond Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 16

Rohel: Vierhuisterweg 14

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

1923 – 1950: Aan de overkant van de vaart stond de boerderij van Dirk van Dijk (1891-1983) en Joltsje Veldman (1894-1974). Zij zijn hier in 1923 komen wonen. Dirk was kaasmaker op de melkfabriek De Eendracht in Delfstrahuizen. 2009: In Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 14

Rohel: Vierhuisterweg 13

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1900 – 1950: Vlak aan het water stond op Vierhuis deze kleine boerderij, die werd bewoond door Albert Wind en Geeske van der Klok. 2009: Op de plek van het boerderijtje is een nieuwe woning gebouwd. 1950 – 1971: De Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 13

Rohel: Vierhuisterweg 11

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

19 september 1941: De Jelle Willems Brug, genoemd naar Jelle Willems Hornstra. Deze brug lag over de Rohelster Vaart die vroeger een verbinding was tussen de Hogedijkstervaart en het Rohelster Wide. Hierlangs werd de turf uit het Rohelster Wide naar Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 11

Rohel: Vierhuisterweg 9

Historische foto van Vierhuisterweg 9 te Rohel.

1945 – 1969: Een nostalgisch plaatje. De woonark van Wieger Buis (1900-1987) en Geertje de Graaf (1902-1986) aan de vaart. Op de foto zien we het woonschip van de familie Buis. Voorheen lag dit schip in de Hogedijkstervaart, maar hier Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 9

Rohel: Vierhuisterweg 3

Historische foto van Vierhuisterweg 3 te Rohel.

1923 – 1967: Deze woning is in 1923 gebouwd door Jacob de Graaf (1893-1967) en Vroukje Damstra (1894-1972). Zij hebben hier hun hele leven gewoond en hadden twee kinderen: Hessel en Ymkje (1930-1950). Hun zoon Hessel woont nog altijd op Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 3

Rohel: Vierhuisterweg 2

Historische foto van Vierhuisterweg 2 te Rohel.

1950 – 1978: Hier woonden Johannes en Geeske Visser. Zij hebben hier gewoond met hun acht kinderen. Het huis is in 1978 verkocht aan de familie M. Hessel, die er later een nieuw woning op lieten bouwen. De zoon Henk Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 2

Sporthelden van Sintjut

Elfstedentocht vrouw Klasina Seinstra.

Uit de archieven van de Leeuwarder Courant blijkt dat er in onze dorpengemeenschap Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel een aantal sporthelden hebben gewoond/wonen. Wim de Koning Wim de Koning is op 22 januari 2010 gehuldigd als de Sportman van het jaar Lees verder Sporthelden van Sintjut

Burgemeester A. Meinesz

Krantenartikel uit de Leeuwarder Courant van

De heer A. Meinesz heeft als burgemeester van de gemeente Schoterland en als voorzitter van het Polderbestuur Grooten Sintjohannesgaster Veenpolder in Schoterland en Haskerland heel veel voor onze dorpengemeenschap mogen betekenen. Middels een krantenartikel uit de Leeuwarder Courant wordt uitgelegd Lees verder Burgemeester A. Meinesz

Oorlogsherinnering van Sjouke Kerkstra

Familie Kerkstra na de oorlog

Oorlogsherinneringen blijven je altijd bij, ook al was je toen nog maar een kind. Toen de oorlog uitbrak woonde Sjouke Kerkstra in Rohel en bezocht de openbare lagere school in Rotsterhaule. De laatste oorlogsjaren fietste hij naar de openbare U.L.O. Lees verder Oorlogsherinnering van Sjouke Kerkstra

Rohel: Vierhuisterweg 1

Vierhuisterweg 1 te Rohel.

  1900 – 1973: Jacobus woonde hier met zijn huishoudster Marijke Reitsma. Jacob was veekoopman. Dit was al heel vroeg begonnen want “Doe ’t ik as lytse jonge nei skoalle gie, kocht ik al jonge hoannen foar in stoer. As Lees verder Rohel: Vierhuisterweg 1

Rohel: Meerweg

Rohelster Wide met 2 mannen aan de oever te Rohel.

1900 – 1932: Een schitterend gezicht van het Rohelster Wide. Aan de horizon liggen de boerderijen van de Rohelster Kerkweg. 2009: De Rohelster Wide is in 1934 drooggelegd. Het water is weg en daarvoor in plaats kwam het typische open Lees verder Rohel: Meerweg

Dorpsvisie

In de periode tussen 27 oktober en 15 november 2008 werden in keukentafelgesprekken tussen de inwoners, ondernemers, scholen en vertegenwoordigers van de verenigingen gehouden. Tijdens deze keukentafelgesprekken (in totaal 10 gesprekken) werden aan de hand van ingevulde vragenlijsten de verschillende Lees verder Dorpsvisie

Rohel: Vierhuisterweg

Woonark langs de Vierhuisterweg te Rohel.

1928 – 1950: Er lagen drie woonarken tusen de Pôlle en Vierhuis. Hier zien we de woonark van Franke Sloothaak (1903-1983) en Hendrika Schaap (1910-1977). 2009 1900 – 1916: Aan de overkant van de vaart stonden drie huizen en er Lees verder Rohel: Vierhuisterweg

419 x Friesland

Het boek 419 x Friesland van Peter Karstkarel laat u kennis maken met alle 419 plaatsen (dorpen, vlekken, haagjes en steden) van Friesland, waaronder Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Na het verschijnen van het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” kreeg de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga heel veel foto’s en informatie. De stichting besloot tweede boek te maken, dit boek bevat een rondwandeling door de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel. Lees verder Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid

In september 1996 heeft de Werkgroep Historie Sint Johannesga het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” uitgegeven. Dit fantastische boek beschrijft de geschiedenis van de dorpen Rohel, Rotsterhaule en Sintjohannesga. Aan de hand van de vele krantenartikelen, notule- en dagboeken, Lees verder Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid