Rohel: Kerkweg 10

Historische foto van Kerkweg 10 te Rohel. Ter hoogte van de plaats waar thans de boerderij van Atze van Stralen staat, moet vroeger een brug zijn geweest. Deze brug lag in de Kerkweg over de Rohelstervaart. De brug was bestemd voor de doorvoer van onder andere turf uit de Rohelster Plassen die naar Vierhuis werd vervoerd. In 1860 behoorde deze brug aan de weduwe en erven Jouke Akkerman. In dat jaar lazen we in de notulen van de gemeenteraad van Schoterland over een briefwisseling tussen de eigenaar en de gemeente.

De familie Akkerman zag tegen de hoge kosten op daar de brug ernstig in verval was en bovendien te hoog (waardoor het paard met boerenwagen er moeilijk overheen kon). Burgemeester en Wethouders wilden de brug wel overnemen, maar stelden een aantal voorwaarden. Zo wilde men van de eigenaar 500 gulden ontvangen in twee termijnen. OP 1 mei 1860 de eerste helft en een jaar later de tweede helft, maar Akkerman kreeg wel vrije opslag bij de brug.

Jan Joukes Akkerman die bij de vergadering aanwezig was, verklaarde bereid te zijn de brug over te dragen mits er een nieuwe brug kwam met een doorvaart met tenminste 1,20 meter boven peil van de Grote Sintjohannesgaaster Veenpolder. De heer Binnerts van de gemeenteraad vroeg zich diezelfde vergadering af, of de gemeente naast de verplichting dan ook de rechten van de brug zou ontvangen (dat zal het bruggeld geweest zijn). Dit in verband met de doorvoer van turf uit de Rohelster Wide. De heer Akkerman wilde dit recht echter niet kwijt. Volgens de voorzitter was het ook van weinig betekenis en hij liet het recht van heffing dan ook bij de heer Akkerman. Het voorstel kwam in stemming en werd met 11 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Op de boerderij hebben gewoond: Jouke Akkerman en Niesje Hendriks Wind (1860), Jan Joukes Akkerman en Annigje Jans Koopmans (1890), Wiebren Jans Akkerman en Saakje Douwes Maat (1916). Verder nog de families: E. Koopmans, Anne Hoekstra en Harm Geerlings (van 1917 – 1919). Van 1942 tot 1969 Wiebren van Stralen (1910 -1994) en Rensje Wever. Van 1969 tot heden Atze van Stralen en Aaltje Schram (1942 – 1990).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.