Categoriearchief: Boeken

Boeken waarin de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel zijn beschreven. Ook worden hier de boeken, gedichtbundels genoemd van schrijvers die uit het dorpengemeenschap komen.

Út Eigen Gea

Uitgave Ut Eigen Gea vol met historie uit Skarsterlân.
Út Eigen Gea

Út Eigen Gea is een tijdschrift van Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (Historisch Werkverband Skarsterlân), onderdeel van Museum Joure en wordt drie keer per jaar uitgegeven.

Wie wat weten wil over de geschiedenis van de eigen gemeente moet beslist een abonnement nemen op Út Eigen Gea. ‘Het rode boekje’ wordt het wel genoemd naar de kleur van de omslag. Op onderhoudende wijze komen tal van onderwerpen uit het verleden aan de orde. De redactie probeert bij de onderwerpen een spreiding over alle dorpen van Skarsterlân te realiseren.

Út Eigen Gea (uit eigen streek) is een historisch tijdschrift met artikelen over de geschiedenis van onze gemeente. Het is een initiatief uit het HWS. Uit de leden van dat werkverband is een redactie van 7 mensen gevormd, één van hen is de eindredacteur. Zij schrijven de artikelen, maar ook andere leden van HWS kunnen dat doen en soms wordt er kopie van buiten onze gemeente geleverd. Het tijdschrift verschijnt 3 keer per jaar en gaat uit van een eigen stichting. Sinds 2003 groeit het aantal abonnees boven verwachting.

Na het inschrijven van de 750ste abonnee heeft de stichting met behulp van subsidie het monument De Wite Peal gerealiseerd bij Rohel/Sintjohannesga. Een herinnering aan het werkkamp dat daar was van 1939 – 1961 resp. voor de werkverschaffing, voor Joden, voor ondervoede kinderen uit grote steden en voor Molukkers.

 

Straatnamen, hoe verzin je ze

Boek over de straatnamen in de gemeente Skarsterlân.
Heeft Wolvedyk iets met wolven te maken?

De gemeente Skarsterlân kent meer dan 500 straatnamen. Namen hebben altijd een betekenis. Zo ook straatnamen. Sommige benamingen zijn al erg oud, andere zijn onlangs vastgesteld. Het Geakundig Wurkferbân Skarsterlân is bezig geweest al die namen te inventariseren en betekenissen ervan te achterhalen.

Hoe ontstond bijvoorbeeld een straatnaam zoals De Rijlst? En heeft Wolvedyk iets met wolven te maken? Waarom werden er straten genoemd naar Harmen Jans Groen en Richard Jung? Deze uitgave van Geakundig Wurkferbân Skarsterlân probeert op deze en vele andere vragen een antwoord te geven.

Strijd in de Veenpolder

Boekomslag Strijd in de Veenpolder.
Strijd in de Veenpolder: molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpolder

In 1984 kwam kwam het boek, als deel van de Zuidwesthoek Reeks, “Strijd in de Veenpolder” uit. Het boek bevat fragmenten uit de molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpolder en is geschreven door G.D. Wijnja.

Aan de hand van vergeelde archiefboeken en plezierige gesprekken heeft de schrijver en molenaar Gerben D. Wijnja dit boek samengesteld. Het leek hem nuttig een groter publiek kennis te laten maken met de inpoldering en de rol van de molen daarin.

Het boek laat u kennis maken met de 6 molens, welke in het verleden in de Sint Johannesgaster Veenpolder hebben gestaan: Meerzigt, Veldzigt, Gaastzigt, Veenzigt, De Voortuitgang en natuurlijk de Hersteller.

Het boek Strijd in de Veenpolder wordt te koop aangeboden op de website van De Utskoat, kwartaalblad van De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders: De Utskoat: Strijd in de Veenpolder van G.D. Wijnja.

Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…

Boekomslag van het boek Doe't pake feint wie en beppe faam... van Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga.
Het boek Doe’t pake feint wie en beppe faam… van Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga.

Na het verschijnen van het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” kreeg de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga heel veel foto’s en informatie. De stichting besloot tweede boek te maken, dit boek bevat een rondwandeling door de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

In 1996 kwam het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” uit, wat het eerste boek over de geschiedenis van Rotsterhaule, Sintjohannesga en Rohel was. Dit boek was binnen vier weken na verschijningsdatum uitverkocht. Degene die zich niet hadden ingeschreven, werden teleurgesteld. De belangstelling voor het eerste boek was onverwacht groot.

Na dit boek kwamen van de inwoners van de dorpen veel meer informatie en foto’s los, welke door de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga e.o. werden bewaard. Nadat de Stichting de twee boeken het 75 jaar Christelijk onderwijs en de geschiedenis van Rotstergaast hadden geschreven, gingen de ze collectie foto’s en verhalen bekijken. Hieruit bleek dat er meer dan voldoende materiaal verzameld was voor een tweede boek…

Aan de hand van een selectie van 500 foto’s is het tweede boek over de geschiedenis van Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel geschreven: “Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…”. Dit boek bevat een rondleiding door de dorpen, waarbij de foto’s de hoofdrol spelen, aangevuld met historische informatie en 10 thema’s.

Het boek is geschreven door Albertus de Jong, Hennie Keulen, Jan Waslander en Alle Mulder, allen lid van de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga.

Dit boek is niet meer te koop bij Stichting Werkgroep Historie Sint Johannesga!

Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid

Boekomslag voor boek Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid.
Het boek Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid van Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga.

In september 1996 heeft de Werkgroep Historie Sint Johannesga het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” uitgegeven. Dit fantastische boek beschrijft de geschiedenis van de dorpen Rohel, Rotsterhaule en Sintjohannesga.

Aan de hand van de vele krantenartikelen, notule- en dagboeken, foto’s, archieven en bezoekjes aan inwoners van het dorpengemeenschap hebben de schrijvers Albertus de Jong, Tjitze van der Wal, Jan Waslander en Alle Mulder informatie verzameld voor dit boek. Dit boek geeft inzicht hoe ons dorpengemeenschap er uit zag.

Behalve het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” heeft de Werkgroep Historisch Sint Johannesga ook de boeken “75 jaar geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Sint Johannesga”, “Rotstergaast doarp oan e Tsjonger” en “Doe’t pake noch feint wie en beppe faam…” geschreven.

Dit boek is niet meer te koop bij Stichting Werkgroep Historie Sint Johannesga!