Categoriearchief: Kerkweg

Historische foto’s van adressen op de Kerkweg te Rohel.

Rohel: Kerkweg 13

Historische foto van Kerkweg 13 te Rohel.

1920: De boerderij van Kleis Oenema en Antje Dijkstra aan de Kerkweg te Rohel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hier een Joods gezin ondergedoken geweest. Op de foto staan v.l.n.r. de vrouw van de fotograaf, Pietje Oenema, Thijs Maat, Antje Oenema-Dijkstra, Roelofje van der Klok met op de arm Eise Oenema.

Kerkweg 13 te Rohel.

2009

Familie Kerkstra na de oorlog
Familie Kerkstra na de oorlog: Staand v.l.n.r. oudste zoon Ype, Pieter Kerkstra, Aaltje Kerkstra-Puite, jongeste zoon Sjouke, dochter Hiltje en onderduiker Michiel van Zuiden (alias Hans Lupkens). De dame met het oorijzer is grootmoeder Puite. Middelste zoon Albert ontbreekt op de foto, omdat hij elders werkzaam was. Bijverdiensten waren nodig omdat de eigen te klein was. (bron: fam. Kerkstra).

1940 – 1946: In het verhaal “Oorlogsherinnering van Sjouke Kerkstra” wordt verteld over hoe het leven als kind was op deze boerderij in de Tweede Wereld Oorlog.

Rohel: Kerkweg 12

Historische foto van Kerkweg 12 te Rohel.
Wikke, Johannes, Douwe en Thijs.

1940 – 1960: De woning van Thijs Maat. Van links naar rechts staan Wikke Schaafsma (1910-1993) met Johannes op de arm, Douwe en Thijs Maat.

Kerkweg 12 te Rohel.
Houtbewerkingsbedrijf Maat’s Maatwerk.

2009: Achter de woning van de familie Maat is het houtbewerkingsbedrijf Maat’s Maatwerk te vinden. Hier maken ze de mooiste stoelen en banken voor in de tuin.

Rohel: Kerkweg 10

Historische foto van Kerkweg 10 te Rohel. Ter hoogte van de plaats waar thans de boerderij van Atze van Stralen staat, moet vroeger een brug zijn geweest. Deze brug lag in de Kerkweg over de Rohelstervaart. De brug was bestemd voor de doorvoer van onder andere turf uit de Rohelster Plassen die naar Vierhuis werd vervoerd. In 1860 behoorde deze brug aan de weduwe en erven Jouke Akkerman. In dat jaar lazen we in de notulen van de gemeenteraad van Schoterland over een briefwisseling tussen de eigenaar en de gemeente.

De familie Akkerman zag tegen de hoge kosten op daar de brug ernstig in verval was en bovendien te hoog (waardoor het paard met boerenwagen er moeilijk overheen kon). Burgemeester en Wethouders wilden de brug wel overnemen, maar stelden een aantal voorwaarden. Zo wilde men van de eigenaar 500 gulden ontvangen in twee termijnen. OP 1 mei 1860 de eerste helft en een jaar later de tweede helft, maar Akkerman kreeg wel vrije opslag bij de brug.

Jan Joukes Akkerman die bij de vergadering aanwezig was, verklaarde bereid te zijn de brug over te dragen mits er een nieuwe brug kwam met een doorvaart met tenminste 1,20 meter boven peil van de Grote Sintjohannesgaaster Veenpolder. De heer Binnerts van de gemeenteraad vroeg zich diezelfde vergadering af, of de gemeente naast de verplichting dan ook de rechten van de brug zou ontvangen (dat zal het bruggeld geweest zijn). Dit in verband met de doorvoer van turf uit de Rohelster Wide. De heer Akkerman wilde dit recht echter niet kwijt. Volgens de voorzitter was het ook van weinig betekenis en hij liet het recht van heffing dan ook bij de heer Akkerman. Het voorstel kwam in stemming en werd met 11 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Op de boerderij hebben gewoond: Jouke Akkerman en Niesje Hendriks Wind (1860), Jan Joukes Akkerman en Annigje Jans Koopmans (1890), Wiebren Jans Akkerman en Saakje Douwes Maat (1916). Verder nog de families: E. Koopmans, Anne Hoekstra en Harm Geerlings (van 1917 – 1919). Van 1942 tot 1969 Wiebren van Stralen (1910 -1994) en Rensje Wever. Van 1969 tot heden Atze van Stralen en Aaltje Schram (1942 – 1990).