Categoriearchief: Vierhuisterweg

Historische foto’s van adressen op de Vierhuisterweg te Rohel.

Rohel: Vierhuisterweg 9

Historische foto van Vierhuisterweg 9 te Rohel.
De woonark van Wieger Buis.

1945 – 1969: Een nostalgisch plaatje. De woonark van Wieger Buis (1900-1987) en Geertje de Graaf (1902-1986) aan de vaart. Op de foto zien we het woonschip van de familie Buis. Voorheen lag dit schip in de Hogedijkstervaart, maar hier zien we dat het schip al op de wal is getrokken. Wieger Buis was samen met zijn zoon Hielke (1925-1984) beroepsvisser op het Tjeukemeer. Ze visten vooral op snoekbaars en paling.

Vierhuisterweg 9 te Rohel.

2009

Rohel: Vierhuisterweg 3

Historische foto van Vierhuisterweg 3 te Rohel.

1923 – 1967: Deze woning is in 1923 gebouwd door Jacob de Graaf (1893-1967) en Vroukje Damstra (1894-1972). Zij hebben hier hun hele leven gewoond en hadden twee kinderen: Hessel en Ymkje (1930-1950). Hun zoon Hessel woont nog altijd op hetzelde stee.

Historische foto van Vierhuisterweg 3 te Rohel.
Jacob en Vroukje.

1950 – 1967: Hier zien we Jacob en Vroukje “yn é pronk” op weg naar het feestterrein, daar waar nu het parkeerterrein in de Grie is.

Rohel: Vierhuisterweg 2

Historische foto van Vierhuisterweg 2 te Rohel.

1950 – 1978: Hier woonden Johannes en Geeske Visser. Zij hebben hier gewoond met hun acht kinderen. Het huis is in 1978 verkocht aan de familie M. Hessel, die er later een nieuw woning op lieten bouwen.

Historische foto van Vierhuisterweg 2 te Rohel.
Nieuwjaarswens uit Indië.

De zoon Henk van Johannes Visser (1887-1973) en Geeske de Vries (1889-1979) verbleef in Indië, toen hij deze nieuwjaarswens verstuurde naar Rohel.

Historische foto van Vierhuisterweg 2 te Rohel.
Ymkje de Graaf.

Op deze foto zien we Ymkje de Graaf onder de ereboog doorlopen, die is er geplaatst ter ere van de thuiskomst van Henk Visser uit Indië.

Historische foto van Vierhuisterweg 2 te Rohel.
Gezin Johannes Visser.

Een foto van het gezin Johannes en Geeske Visser.
Boven: Jan – Hessel – Berend – Maarten en Jurrit.
Onder: Henk – vader Johannes – moeder Geeske – Rinske en Piet.

 

Vierhuisterweg 1 te Rohel.

Rohel: Vierhuisterweg 1

Vierhuisterweg 1 te Rohel.
De boerderij van Jacobus Kerstma (1886-1973).

 

1900 – 1973: Jacobus woonde hier met zijn huishoudster Marijke Reitsma. Jacob was veekoopman. Dit was al heel vroeg begonnen want “Doe ’t ik as lytse jonge nei skoalle gie, kocht ik al jonge hoannen foar in stoer. As de boeren se graach kwyt woene dan krige ik ek wolris ien forgees. Ik liet se dan in skoft yn ‘e beek rinne, dan wiene se letter in kwartsje wurdig”. Veehandelaar Kerstma bezocht in de loop der jaren onder meer de jaarmarkten van Norg, Rolde, Zuidlaren, Diever en natuurlijk de markten in Leeuwarden en Sneek. Overal ging hij op de fiets naar toe. Hij heeft zelfs naar Slochteren gefietst. ’s Nachts om een uur vertrok hij dan.

Vierhuisterweg 1 te Rohel.

2009

Woonark langs de Vierhuisterweg te Rohel.

Rohel: Vierhuisterweg

Woonark langs de Vierhuisterweg te Rohel.
Woonark van Franke Sloothaak.

1928 – 1950: Er lagen drie woonarken tusen de Pôlle en Vierhuis. Hier zien we de woonark van Franke Sloothaak (1903-1983) en Hendrika Schaap (1910-1977).

Berm Vierhuisterweg te Rohel.
Berm tussen de N924 en de parallelweg Vierhuisterweg.

2009

Historische foto van woningen aan het water te Rohel.
Drie huizen op een eilandje

1900 – 1916: Aan de overkant van de vaart stonden drie huizen en er lag een woonschip. We zien hier twee van die woningen die bewoond werden door Eise van der Wal (1884-1959) en zijn dochter Niesje en Arend Poepjes (1866-1953) met zijn vrouw Geertje Huisman (1866-1916). Rechts hiervan lag een woonboot die bewoond werd door Lourens van der Wal (1880-1969) en Grietje Huitema (1898-1986).

Gemaal langs de Vierhuisterweg te Rohel.
Modern gemaal

2009: Het eiland is verdwenen. Op de plek van het eilandje is nu het moderne gemaal gehuisvest.

Twee vissers aan de kant van de vaart te Rohel.
Twee vissers en een zwaan

1930 – 1940: Hier staan Eise van der Wal en Lourens van de Wal, vissend achter hun huis in de petgaten van het Westerschar.

Tractor op de N924 te Rohel.
Tractor

2009: Eise en Lourens zouden het nooit kunnen bedenken, dat op hun favoriete visplekje ooit een tractor zou rijden.

Sluis met elektrisch gemaal in Vierhuis te Rohel.
Sluis met elektrisch gemaal

1929 – 1945: De Sluis te Vierhuis met het elektrisch gemaal. In 1929 kreeg Vierhuis zijn elektrische gemaal, waarmee de 6 molens van de Grote Sint Johannesgaaster veenpolder overbodig werd.

Grasveld bij het gemaal te Vierhuis (Rohel).

2009: De vaart is gedempt en het gemaal is vervangen door een nog moderner gemaal aan de andere kant van de weg. Hier komt alleen nog bestemmingsverkeer. Achter het gras ligt het haventje van Vierhuis.

De visser controleert zijn netten in de vaart bij Vierhuis (Rohel).
Hielke Buis

1945 – 1984: Hielke Buis in de haven van Vierhuis. In zijn visserboot controleert hij zijn netten. Op de achtergrond een gedeelte van het gemaal.

Catamaran in haventje van Vierhuis (Rohel).

2009: Een catamaran ligt in het haventje van Vierhuis.

Gemaal van Vierhuis (Rohel) in een winter.
Elektrisch gemaal in de winter

1910 – 1960: Het gemaal van Vierhuis dat vele jaren het overtollige water van de polder in het Tjeukemeer loosde is in 2001 buiten werking gesteld. Links op de foto de boerderij van Pier Meerding [1896-1955] en Heiltje Schippers [1901-1960].

Gemaal aan de kant van de weg in Vierhuis (Rohel).
Gemaal vanaf de N924

2010: De weg werd in 2010 onder handen genomen, de strepen werden weggefreesd. De struiken die aan deze kant van de weg groeiden, zijn grootendeels weggehaald door de provincie. Links van de foto ziet u nog de woonboerderij De Vrolijkheid.

Sluis bij het gemaal in haventje van Vierhuis te Rohel.
Sluis bij het gemaal

1900 – 1950: Een mooi plaatje van de sluis in het haventje van Vierhuis.

Grasveld voor het gemaal in Vierhuis (Rohel).

2010: et grasveldje voor het gemaal. Links van het gemaal ligt de weg van Heerenveen naar Delfstrahuizen. Achter het gemaal ligt het haventje, waar 20 ligplaatsen voor boten zijn.

Sluisdeuren in het haventje van Vierhuis (Rohel).
Sluisdeuren in het haventje van Vierhuis.

1920 – 1946: Hier zien we de sluisdeuren die wat zuiderlijker lagen dan de sluisdeuren naast het gemaal. Achter de sluis staat het huisje van Cornelis Idzinga [1892-1946] en Grietsje Slootstra [1892-1949], die over de sluisdeuren thuis konden komen.

Achtersteven van een boot in haventje Vierhuis te Rohel.

2010: De sluis is verdwenen, dit geldt ook voor het huisje bij de sluis. Op de achtergrond is nog een deel van de stal van de Aktiviteitenboerderij van Steven van der Zee zichtbaar.

Houtenwoning tussen de struiken aan de Vierhuisterweg te Rohel.
Houten woning van familie Jan Jonker.

1916 – 1950: Deze houten woning is in 1916 gebouwd. Het is onder andere bewoond geweest door de familie Jan Jonker (1881-1947), die in brandstof handelde. Vervolgens woonden hier Albert en Lieske de Jong met hun kinderen. Nadat het jaren heeft leeggestaan is het door de jeugd in brand gestoken.

Woonwagen aan Vierhuisterweg te Rohel.
Woonwagen van A. Vledder.

Hier zien we de woonwagen van het echtpaar A. Vledder. Deze stond tegenover het huis van Evert Knijpstra waar vroeger een woonwagenkamp was. De boot op de voorgrond ligt bij de vaart.

Tekening van woonboot Benno Pen
Tekening van woonboot

Lange smalle woonark van L. vd. Wal Vierhuistervaart bij de sluis. Wij moeten altijd met de boot overvaren om op de Vierhuisterweg te komen.

1940 – 1945: Tekening van Benno Pen. Als jongen tijdens de Tweede Wereld Oorlog heeft hij een langere periode gelogeerd bij zijn grootouders, die op het eilandje woonden in de Hoogedijkstervaart. Deze woonboot lag op wal bij de sluis. Benno moest met een bootje oversteken om bij deze woonboot te komen.