Categoriearchief: Kampweg

Rotsterhaule: Kampweg 7

Historische foto van Kampweg 7 te Rotsterhaule.

1913 – 1970: Het huis aan de Straatweg, nu Kampweg 7. Gerben Sloothaak (1878-1951) en Lummigje Sloothaak-de Jong (1879-1953) bouwde deze woning in 1913. Ergens tussen 1970 en 1980 liet de zoon Jochum deze woning slopen en bouwde er een nieuwe woning. Twee zonen van Jochum, Gerben en Gooitzen woonden daar. Na het overlijden van Gerben in 2010 woont alleen de zoon Gooitzen nog op Kampweg 7.

Historische foto van Kampweg 7 te Rotsterhaule.
Gerben Sloothaak en Johannes Visser.

1928: Dit zijn Gerben Sloothaak en Johannes Visser, welke wegwerker bij de gemeente Schoterland was. De foto is genomen in 1928 op de Vierhuisterweg.

Historische foto van Kampweg 7 te Rotsterhaule.
Pieter Sloothaak en Herman de Heij.

1927: Pieter Sloothaak (1905-1986), zoon van Gerben en Lummigje met zijn groentekar. Links zijn knechtje Herman de Heij. Ze verkochten groente die gekweekt werd door Jacob van der Wal aan de Wolvedyk.

Rotsterhaule: Kampweg 5

Historische foto van Kampweg 5 te Rotsterhaule.

1900 – 1951: Het huisje van de families Van der Weg. Dit was een dubbele woning. Later bewoond door A. de Jong en G. de Hey. Geert de Hey maakte stoelmatten, vaak in opdracht van Van der Veer uit Joure.

Kampweg 5 te Rotsterhaule.
Brocanterie Het Gewei

2009: Op Kampweg 5 zit tegenwoordig het bedrijf Brocanterie Het Gewei, waar u meubels en woondecoraties in landelijke stijl kunt kopen.

Historische foto van Kampweg 5 te Rotsterhaule.

1900 – 1951: Dit was vroeger een dubbele woning en werd onder andere bewoond door links de familie A. de Jong en rechts de familie G. de Heij. Na hen kwamen hier Pieter de Heij (1913-2001) en Meike de Jong (1916-1999) wonen met hun kinderen. Hier wonen nu B. Holtrop en Nellie Akkerman.

Historische foto van Kampweg 5 te Rotsterhaule.
Harm de Hey.

1937 – 1945: Harm de Hey begon met een groentezaak in 1937. In de oorlog werd hij als dwangarbeider te werk gesteld bij munitiefabriek firma Eibia in Bomlitz (Duitsland). Hij is in de oorlogstijd daar gestorven door een ziekte. Broer Pieter de Hey heeft de zaak toen overgenomen.

Historische foto van Kampweg 5 te Rotsterhaule.
Herman de Hey.

Herman de Hey heeft het stoelenmatten geleerd van zijn vader Geert de Hey. Ze maakten dit vooral in opdracht voor Van der Veer uit Joure. Ook zijn broer Jurjen hielp hier mee en later kwam daar ook nog zwager Cor Polak bij. In de oorlog zijn ze gestopt met het stoelmatten. Ze gingen toen over op biezen, die aan de oevers van het Tjeukemeer gesneden werden. Ze maakten er vloermatten,fietstassen en pantoffels mee. De fietstassen gingen naar firma Van der Meer in Heerenveen en de pantoffels naar Van der Zwaag aan de Herenwl in Heerenveen.

Na de oorlog pakte men de draad weer op met stoelenmatten en wel aan de Straatweg (thans Kampweg). Hier werkten toen Geert van Roel de Hey en Geert van Willem de Hey en Cor Polak.

Herman en Aaltje verhuisden in 1951 naar de Nieuwe Weg en werd tevens monsternemer bij”De Eendracht” in Delfstrahuizen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan want in 1964 werd hij toch weer volledig stoelenmatter voor de firma Talen uit Staphorst. Dit heeft hij nog 7 jaar gedaan, maar moest dit door ziekte eerder neerleggen dan dat hij had gewild.

Historische foto van Kampweg 5 te Rotsterhaule.
Cor Polak en Jurjen de Hey bezig met het stoelen matten.

 

 

Rotsterhaule: Kampweg 3

Historische foto van Kampweg 3 te Rotsterhaule.

1927 – 1950: Deze bus zonder wielen stond aan de Lange Dijk tegenover de ingang van de Kerkweg. Hier woonde Roel Verhoef en Hielkje Stuiver. Naast de bus woonde de timmerman Sietse van Stralen.

Kampweg 3 te Rotsterhaule.

2009: Een van de hokken van de kippefokkerij op de Kampweg 3.

Historische foto van Kampweg 3 te Rotsterhaule.
“Machhout bewerking Gebr. van Stralen Timmerbedrijf Boerengereedschappen Rotsterahule, Teer Carboleum enz.”

1931 – 1950: Op de foto v.l.n.r. Geert van Stralen en Sietse van Stralen (1907-1990), staande voor hun werkplaats aan de Kampweg. Zij begonnen hun timmerwerkplaats omstreeks 1931 aan de Straatweg in Rotsterhaule. Sietze maakte zelf bouwtekeningen van huizen welke hij ook bouwde.

Kampweg 3 te Rotsterhaule.

2009: Het hok wordt nog steeds gebruikt, maar dan als garage horende bij de woning op Kampweg 3.

Historische foto van Kampweg 3 te Rotsterhaule.

1931 – 1950: Hier zien we achter de sneeuwhoop de timmerwerkplaats van de familie Sietse van Stralen, met daarnaast de noodwoning van Roel Verhoef en Hielkje Stuiver. De kinderen op de voorgrond zijn Atze en Froukje van Stralen. Het huis wordt bewoond door Sjirk Akkerman en Janke Schotanus.

Rotsterhaule: Kampweg 1

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.
Café Bos.

 

1948 – 1960: Café Bos is al sinds 1881 een café geweest. in die tijd was het geen groot probleem om als boer op die manier wat geld bij te verdienen. Popke Huizinga (1867-1952) had hier een kleine tapkamer met zijkamertje. Geert Bos heeft in 1948 het bedrijf overgenomen en later verbouwd. Geert Bos (1912-1992) trouwde met Tjitske Poepjes (1923-1985).

Kampweg 1 te Rotsterhaule.

2009: Tot 1991 is Café Bos, zoals iedereen het kende, ook werkelijk in bedrijf geweest. Geert Bos was toen 78 jaar. Het gebouw heeft geen horecabestemming meer.

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.

Café Bos, zoals het nu nog bekend staat, maar wordt nu niet meer als café gebruikt. Dit pand wordt nu bewoond door A. Prophitus. Naast het café zien we de boerderij van de familie Ferdinand Keulen en later zoon Hans met hun gezin gewoond en gewerkt hebben. De tweede boerderij was die van familie D. Oenema. De eerste boerderij aan de Boerestreek wordt nu bewoond door K. Waterlander met zijn gezin, hij repareert en handelt in kachels.

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.
Geert Bos achter de bar.

Café Bos was de vergaderplaats voor veel verenigingen. Geert Bos (1912-1992) die getrouwd was met Tjitske Poepjes (1922-1985) had het er altijd druk mee. Hier zien we Geert achter de tap, met een dienblad vol “Pilskes”.

Straatweg te Rotsterhaule, nu Kampweg.

Rotsterhaule: Kampweg

Straatweg te Rotsterhaule, nu Kampweg.
Straatweg

1900 – 1950: Zo kwam men eertijds vanaf Rohel over de Straatweg Rotsterhaule binnen. De witte handwijzer wees links naar Rotsterhaule en Sint Johannesga en rechtdoor naar de Pôlle. Rechts zien we café Bos en links staat de Westerse school.

Kampweg te Rotsterhaule.
Kampweg

2009: De Straatweg is inmiddels hernoemd naar Kampweg, de Westerse school is afgebroken, op een deel na. Het resterende deel, het woongedeelte, doet dienst als woning.

Kadaverbak bij kruising Kampweg en Kerkweg te Rotsterhaule.
Kadaverbak

Kadaverbak voor kleine huisdieren. Deponeren van kadavers. Melden Gemeentehuis Joure 05138-3841

1978: Op veel plaatsen in de gemeente stonden zogenaamde kadaverbakken. Vaak op achteraf gelegen plaatsen vanwege de stankoverlast. Deze kadaverbak stond bij de kruising Kampweg – Kerkweg.

Barakken van Kamp de Wite Peal te Rotsterhaule.
Kamp de Wite Peal

1939 – 1960:  In 1939 ontstond in Rohel het kamp de Wite Peal, voor werklozen die aan de drooglegging van het Rohelster Wide moesten werken. De Wite Peal was vanouds een witte grenspaal die bij het aansnijden van het veen in de grond geslagen werd. Dit kamp werd door de Duitsers aangewezen als een werkkamp voor Joden en in de periode tussen 1951-1960 was dit kamp een opvangkamp voor Zuid-Molukkers.

Kalvermesterij aan de Kampweg te Rotsterhaule.

2009: In 1961 is het kamp De Wite Peal verkocht. Een deel van de barakken is toen afgebroken. Na 1961 heeft Andries Brals er nog een lange tijd gewoond en thans is hier een kalvermesterij gevestigd. De Straatweg is toen veranderd in Kampweg die zo de herinnering in leven houdt aan het berakkenkamp De Wite Peal.