Categoriearchief: Hoge Dijk

Historische foto’s van adressen op de Hoge Dijk te Sintjohannesga.

Sintjohannesga: Hogedijk 78

Historische foto van Hogedijk 78 te Sintjohannesga.

1900 – 1939: Dit was de woning van Johannes Linze Mink (1880-1939) en Jacoba pijlman (1883-1960). Jacoba staat hier voor het huis met haar dochter Anne Mink. Zij hadden 7 kinderen. Johannes was losarbeider, dat betekende dat hij bij verschillende boeren allerlei soorten werk verrichte. Hij voorzag verder voor een groot deel in zijn eigen levensonderhoud. Zo stak hij turf voor eigen gebruik in het Schar.

Hogedijk 78 te Sintjohannesga.

2009

Sintjohannesga: Hogedijk 76

Historische foto van Hogedijk 36 te Sintjohannesga.
Sintelpad.

1920 – 1942: In het eerste huis woonde Baeke Weiland (1901-1980) en Lamkje Sloothaak (1903-1985). Even verder woonde de melkvaarder Tiemen Vos (1887-1942). Achter de elektriciteitspaal staat het huisje van Geertje Mink. Het eerste huis aan de rechterkant was van Egbert de Vries. In het sintelpad zien we de sporen van een paard met wagen wat net voorbij is gekomen.

Hogedijk 36 te Sintjohannesga.

2009: Op de oprit van de woning op de Hogedijk 76 kijken wij tussen de woningen heen. Het sintelpad is opgegaan in de tuinen van de bewoners van de Hogedijk.

Sintjohannesga: Hogedijk 36

Historische foto van Hogedijk 36 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Vanaf het Heechhout kijken we nu over de Hogerdijk. Links zien we nog net een stukje van de vaart. Het huis op de foto is van Wiebe en Tietje Mink.

Hogedijk 36 te Sintjohannesga.

2009: Wanneer de fotograaf de foto exact op dezelfde plek zou maken als de oorspronkelijke foto, moest de foto binnen in de garage gemaakt worden. Het beeld was dan een slechte foto met een deurpost, daarom heeft de fotograaf de foto aan de voor de garage gemaakt.

Sintjohannesga: Hogedijk 32

Historische foto van Hogedijk 32 te Sintjohannesga.

1900 – 1955: Deze foto is genomen aan de overkant van de vaart. De fotograaf kijkt richting Heerenveen. Dit was het eerste boerderijtje wat je tegen kwam. De schuur met hooimijt was van Wiebe Mink (1883-1955). Later woonde hier zijn zoon Linze Mink. Wiebe en Linze waren melkvaarders. Als het goed vroor brachten zij ’s winters de melkbussen wel met een slee over het ijs.

Hogedijk 32 te Sintjohannesga.

2009

Sintjohannesga: Hogedijk 20

Historische foto van Hogedijk 20 te Sintjohannesga.

1931 – 1964: Een terugblik richting Rottum. Het eerste huis is de kosterswoning. Daar woonde toen Johannes Schram (1902-1964). Dan zien we het gereformeerde gebouwtje en het derde pand is het kruidenierswinkeltje van Rein Bos. Later kwamen hier Rinze van der Wal (1921-1979) en Hendrikje de Vries te wonen.

Hogedijk 20 te Sintjohannesga.

2009: Aan de overkant van het water en weg staan alleen maar woningen, het kerkje en de kruidenierspand zijn verdwenen.

Sintjohannesga: Hogedijk 2

Historische foto van Hogedijk 2 te Sintjohannesga.
Fokje de Jong en Roelofje Bos.

1900 – 1950: Een zondagskiekje nabij het Heechhout. Met de zondagse mantel aan en het handtasje onder de arm staan hier Fokje de Jong en Roelofje Bos in een kleine tjotter. Op de achtergrond staat de bakkerij van Joekema.

Hogedijk 2 te Sintjohannesga.

2009: De Hogedykster vaart is verdwenen, daarvoor in plaats ligt de N924 provinciale weg met de naam Hogedijk.

Sintjohannesga: Hoge Dijk

Houten loopbrug op de Hoge Dijk te Sintjohannesga.
It Heechhout

1900 – 1950: Over deze houten loopbrug kwam men op de Hoge Dijk. Ook was hier een los- en laadplaats voor hooi en turf en bouwmaterilaen. Hier kon men niet verder dan alleen als voetganger of fietser. “It wie in hiele traap om mei in fiets oer it Heechhout hinne te kommen.” Links ligt Rottum, rechts de Hoge Dijk.

Water kijkend richting Hoge Dijk waar vroeger It Heechhout was.
Sloot achter de Badweg.

2009: Beeld vanaf een bootje dat achter Badweg 1 in de sloot lag. De brug is weg en nu kan men gewoon met de auto (of een ander vervoersmiddel) gewoon op de Hoge Dijk komen.

Turfstekershuisje aan de Hoge Dykstervaart te Sintjohannesga.
Turfstekershuisje aan het water.

1898 – 1950: Tegenover Wiebe Mink woonde aan de andere kant van de vaart Hendrik Bos (1878-1963) en Annigje de Jong (1878-1960).

Strook bomen, weiland en stukje Hoge Dijk te Sintjohannesga.
Open weiland.

2009: Een open stuk weiland tussen de boomrijen van het Oosterschar.

Achterkant woonark met vrouw en kind aan de Hogedijkstervaart te Sintjohannesga.
Woonark

1926 – 1945: Deze woonark lag in de Hogerdijkstervaart. De berm tussen de woonark en het fietspad was hier wel zo’n dertig meter breed. Later is deze woonboot hier op de wal getrokken. Op de foto zien we Linze Bos (1896-1945), zijn vrouw Niesje Poorte (1897-1984) en dochter Hennie Bos.

Weg, hek en Oosterschar bij Sintjohannesga.
Tegenover het fietspad Simenstelle.

2009: Tegenover het fietspad Simenstelle, zicht op de Hogedijk. Het paaltje geeft informatie aan fietsers op welk punt ze zijn en hoe ze verder kunnen fietsen.

Gestreepte houten woning met 3 berken ervoor.
Houten woning van Jan de Groot.

1900 – 1950: Voor het Poepegat stond deze houten woning van Jan de Groot en Jikke de Groot-Stuiver.

Weiland, struiken en een stuk Hoge Dijk te Sintjohannesga.

2009