Categoriearchief: Sintjohannesga

Historische foto’s van adressen in en rond het dorpje Sintjohannesga.

Sintjohannesga: Hogedijk 96

Historische foto van Hogedijk 96 te Sintjohannesga.

1870 – 1933: Hier zien we de dubbele woning met een winkeltje in het midden. Aan de ene kant woonde visser Harm Knijpstra (1898-1975) en Roelofje Oor (1901-1974). Zijn vissertuig, de dobbelders hangen hier te drogen boven de vaart. In de andere woning woonden Harm Oor (1860-1933) en Geesje Pijlman (1868-1938). In het midden was het winkeltje van Harm Oord. Het was een kruidenierswinkeltje, waarin van alles werd verkocht.

Hogedijk 96 te Sintjohannesga.

2009: Dit is het huis dat hoort bij kapsalon Maaike op de Hogedijk 96.

Sintjohannesga: Hogedijk 86

Historische foto van Hogedijk 86 te Sintjohannesga.
De familie De Jong.

1923: De familie De Jong werd in 1923 op de foto gezet. Hier zitten Jan de Jong (1844-1924) en Nelligje Groen (1847-1929) met hun kinderen. V.l.n.r. de dochters: Saartje Alberda-De Jong, Aaltje Stuiver-De Jong, Hielkje de Vries-De Jong, Hendrikje Mink-De Jong, beppe Nelligje, pake Jan en de zonen: Jan, Hessel, Wiebe, Marten en Jacob. Jan en Nelligje kwamen oorspronkelijk uit de buurt van Giethoorn. Jan was hier werkzaam in de vervening.

Hogedijk 86 te Sintjohannesga.

2009: Bij deze woning staat links een antieke maaier en rechts een houten minimolen.

Sintjohannesga: Hogedijk 84

Historische foto van Hogedijk 84 te Sintjohannesga.

1900 – 1933: De boerderij van Uilke Gongrijp (1860-1933) en Tjitske Middendorp (1861-1946). Uilke molk daar ongeveer 8 koeien. Later werd dit pand bewoond door Sietse de Jong, de melkboer. De laatste bewoner was Hendirk Mulder (1900-1982) die het voorhuis er voor vandaan haalde. Hij had hier altijd een prachtig bloeiende bloementuin.

Hogedijk 84 te Sintjohannesga.

2009: Hier ziet u de woonboerderij, waarbij het voorhuis is verwijderd. Achter de haag is nog steeds een mooie tuin aanwezig.

Sintjohannesga: Hogedijk 78

Historische foto van Hogedijk 78 te Sintjohannesga.

1900 – 1939: Dit was de woning van Johannes Linze Mink (1880-1939) en Jacoba pijlman (1883-1960). Jacoba staat hier voor het huis met haar dochter Anne Mink. Zij hadden 7 kinderen. Johannes was losarbeider, dat betekende dat hij bij verschillende boeren allerlei soorten werk verrichte. Hij voorzag verder voor een groot deel in zijn eigen levensonderhoud. Zo stak hij turf voor eigen gebruik in het Schar.

Hogedijk 78 te Sintjohannesga.

2009

Sintjohannesga: Hogedijk 76

Historische foto van Hogedijk 36 te Sintjohannesga.
Sintelpad.

1920 – 1942: In het eerste huis woonde Baeke Weiland (1901-1980) en Lamkje Sloothaak (1903-1985). Even verder woonde de melkvaarder Tiemen Vos (1887-1942). Achter de elektriciteitspaal staat het huisje van Geertje Mink. Het eerste huis aan de rechterkant was van Egbert de Vries. In het sintelpad zien we de sporen van een paard met wagen wat net voorbij is gekomen.

Hogedijk 36 te Sintjohannesga.

2009: Op de oprit van de woning op de Hogedijk 76 kijken wij tussen de woningen heen. Het sintelpad is opgegaan in de tuinen van de bewoners van de Hogedijk.

Sintjohannesga: Hogedijk 36

Historische foto van Hogedijk 36 te Sintjohannesga.

1900 – 1950: Vanaf het Heechhout kijken we nu over de Hogerdijk. Links zien we nog net een stukje van de vaart. Het huis op de foto is van Wiebe en Tietje Mink.

Hogedijk 36 te Sintjohannesga.

2009: Wanneer de fotograaf de foto exact op dezelfde plek zou maken als de oorspronkelijke foto, moest de foto binnen in de garage gemaakt worden. Het beeld was dan een slechte foto met een deurpost, daarom heeft de fotograaf de foto aan de voor de garage gemaakt.

Sintjohannesga: Hogedijk 32

Historische foto van Hogedijk 32 te Sintjohannesga.

1900 – 1955: Deze foto is genomen aan de overkant van de vaart. De fotograaf kijkt richting Heerenveen. Dit was het eerste boerderijtje wat je tegen kwam. De schuur met hooimijt was van Wiebe Mink (1883-1955). Later woonde hier zijn zoon Linze Mink. Wiebe en Linze waren melkvaarders. Als het goed vroor brachten zij ’s winters de melkbussen wel met een slee over het ijs.

Hogedijk 32 te Sintjohannesga.

2009

Sintjohannesga: Hogedijk 20

Historische foto van Hogedijk 20 te Sintjohannesga.

1931 – 1964: Een terugblik richting Rottum. Het eerste huis is de kosterswoning. Daar woonde toen Johannes Schram (1902-1964). Dan zien we het gereformeerde gebouwtje en het derde pand is het kruidenierswinkeltje van Rein Bos. Later kwamen hier Rinze van der Wal (1921-1979) en Hendrikje de Vries te wonen.

Hogedijk 20 te Sintjohannesga.

2009: Aan de overkant van het water en weg staan alleen maar woningen, het kerkje en de kruidenierspand zijn verdwenen.