Categoriearchief: Streek

Historische foto’s van adressen op de Streek te Sintjohannesga.

Sintjohannesga: Streek 120

Historische foto van Streek 120 te Sintjohannesga.

1925 – 1949: Dorpsgezicht richting Rotsterhaule. In de dubbele woning rechts woonden Johannes Kooiman (1907-1984) en Antje van der Berg (1911-1985). In het linker gedeelte Klaas Hepkema (1904-1991) en Jantje Smidt (1905-1949). Klaas was naast metselaar tevens debiteur van de Staatsloterij.

Streek 120 te Sintjohannesga.

2009: Het dubbele woonhuis rechts is nu veel beter te bekijken zonder de grote leilindes.

Sintjohannesga: Streek 116

Historische foto van Streek 116 te Sintjohannesga.
Café van Sjoerd Meerding.

1910: Het café van Sjoerd Meerding van Sint Johannesga. Op de foto zien we nog de oude Trochreed. Hier konden de boeren hun paarden even stallen terwijl zij zelf een slokje kochten in het café. In 1910 is het café overgenomen door Sjoerd Meerding van Jippe Bouma. Sjoerd Meerding was hiervoor bakker geweest in de bakkerij van Modderman. In 1928 is het café overgenomen door zoon Simon Meerding, deze was tevens huisschilder. In 1936 is het café afgebrand.

Streek 116 te Sintjohannesga.

2009: Het café is herbouwd en er werd een zaal achter bijgebouwd. Het functioneerde o.a. als gymnastiekzaal voor O.D.I. Tegenwoordig houdt hier elk jaar een toneelgezelschap een uitvoering en worden hier vele vergaderingen gehouden. Het café werd in 2009 gerund door Yde Louw van der Zwaag.

Historische foto van Streek 116 te Sintjohannesga.
Versierde auto van Rohel.

1965: Optocht tuinderswagen uit Rohel met achter de wagen Martinus de Koning.

Streek 116 te Sintjohannesga.

2009: Er wordt al enkele jaren geen optocht meer georganiseerd in het dorp. De moderne mens heeft geen tijd meer om de wagens te versieren.

Sintjohannesga: Streek 111

Historische foto van Streek 111 te Sintjohannesga.
Manufacturenzaak van Jan Poepjes.

1922 – 1952: De manufacturenzaak van Jan Poepjes (1898-1983) en zijn vrouw Atje de Vries (1899-1978). Jan en Atje trouwden in 1922. Zij lieten toen dit winkelhuis bouwen op de hoek van de Streek en de Molenstelle. Er werd hier van alles verkocht: lakens, slopen, garen, kousen, dames corsetten, hemden, onderbroeken, sokken, etc. Ook werden hier zwarte voiles of sluiers verhuurd, die alleen werden gedragen tijdens begrafenisplechtigheden. Jan was tevens postbesteller in Rotsterhaule. Als Jan de post rondbracht, stond zijn vrouw in de winkel.

Streek 111 te Sintjohannesga.

2009

Sintjohannesga: Streek 109

Historische foto van Streek 109 te Sintjohannesga.

1920: Tot 1915 woonde hier de schilder Douwe van der Veer (1841-1920). Na hem woonden hier een schoenmaker en een turfmaker. In mei 1919 kwamen hier Sierd Visser (1891-1981) en Sibbeltje van der Wal (1891-1984) te wonen. Hij begon als timmermansknecht maar later had hij met zijn broers een eigen timmerbedrijf. Samen met zijn broers Hilbert Visser (1889-1977) en Jurrit Visser (1891-1976) hadden zij elk een werkplaats aan huis, zodat op verschillende plaatsen in het dorp materiaal klaar kon worden gemaakt.

Streek 109 te Sintjohannesga.

2009

Sintjohannesga: Streek 108

Historische foto van Streek 108 te Sintjohannesga.
Derde kerk van Sintjohannesga.

1925: Dit is de derde kerk met pastorie. achter de kerk is de consistorie met het verenigingsgebouw. Hier werden de bijeenkomsten gehouden van het kerkelijk verenigingsleven. Naast de kerk staat de pastorie. Voor de kerk staat de groentekar van Libbe Waslander.

Streek 108 te Sintjohannesga.
Vierde kerk van Sintjohannesga.

2009: In 1961 ging de oude kerk in vlammen op. Op zondag 1 december 1963, eerste advent, werd de nieuwe huidige kerk op een feestelijke manier in gebruik genomen. Achter de kerk is de Rank, waar tegenwoordig de kerkelijke verenigingsleven plaats vindt.

 

Sintjohannesga: Streek 107

Historische foto van Streek 107 te Sintjohannesga.

1920: Mooi op een rij werden zij door de fotograaf opgesteld. De foto is genomen ter hoogte van de kerk in oostelijke richting. De jongens met blauwe kielen en pet, de meisjes met witte schorten en grote hoeden lijken zo uit het boek van Ot en Sien te zijn gestapt.

Streek 107 te Sintjohannesga.

2009

Historische foto van Streek 107 te Sintjohannesga.
Kapper Plantinga.

1934 – 1939: In 1930 kochten Jan Th. Bos en Grietje Dijkstra dit pand. Omstreeks 1934 werkte hier kapper Plantinga die hier een kamer had gehuurd. In 1939 werd het verkocht door Johannes van der Molen en Anne Sinnema. Johannes had hier een elektriciteitszaak, verkocht en repareerde naaimachines en fietsen, en was tevens hulpprediker. In 1947 is dit pand verkocht aan Pieter de Hey en Maaike de Jong. Het werd toen een groentezaak. In 1962 werd het gehele pand gesloopt en werd er een nieuwe winkel gebouwd.

Streek 107 te Sintjohannesga.

2009: In 1974 hebben Jan Krikke en Afke Post dit pand overgenomen en zijn hier een rijwielzaak begonnen. Jan Krikke was al rijwielhersteller sinds 1968. Tot 1993 kon men bij Jan Krikke fietsen en bromfietsen kopen en laten repareren. Nu is het alleen nog een woonhuis.

Sintjohannesga: Streek 104

Historische foto van Streek 104 te Sintjohannesga.
Hoedenwinkeltje.

1933 – 1950: Grenzend aan de pastorie stond deze woning van Libbe Waslander. In 1933 kochten Libbe (1896-1969) en zijn vrouw Nelligje de Jong (1870-1968) dit huis van de familie Krikke. Trijntje Krikke (1870-1897) was getrouwd met Thijs de Leeuw (1869-1940). Trijntje was samen met haar zuster Stijntje (1874-1903) hoedemaakster. Ze maakten vooral de zogenaamde floddermutsen die gedragen werden onder de gouden oorijzers. Ze verkochten deze in dit kleine hoedenwinkeltje. Stijntje Krikke was getrouwd met Jan de Vries (1872-1949).

Streek 104 te Sintjohannesga.

2009: Tussen de pastorie en deze woning ligt nu de Kerkhoflaan.

Sintjohannesga: Streek 99

Historische foto van Streek 99 te Sintjohannesga.
Boerderij van Hendrikus Schokker.

1954 – 1962: De boerderij van Hendrikus Schokker en Grietje de Boer. Hendrikus begon in 1925 als boer op de Hogedijk en kocht in 1954 deze boerderij van Linse de Vries (1891-1976) en Albertje Krekt (1899-1926). Naast de boerderij staat de muziektent, gebouwd door S. van Stralen. Deze muziektent stond hiervoor het gebouw “Nieuwe Leven”. Het stond daar toen vrij dicht tegen de Streek aan. Bij een concert van O.K.K., Crescendo, of Voorwaarts stroomde het publiek van heinde en ver toe.

Streek 99 te Sintjohannesga.

2009: In 1962 is deze boerderij verbouwd. In 1979 is men gestopt met bourkjen en zijn er diverse percelen land verkocht aan de gemeente. Links van deze boerderij staat nu de gymzaal. Het perceel achter is bebouwd met woningen (H.J. Groenstraat en de Grie).

Sintjohannesga: Streek 95

Historische foto van Streek 95 te Sintjohannesga.
Huis Klaas de Vries.

1926 – 1946: Het huis van Klaas de Vries (1870-1950) en Afke Hoekstra (1872-1946). Beppesizzer afke uit Amsterdam staat ook op de foto. In deze lange woning woonden ook Sake de Vries (1894-1968) en Aaltje Kempes (1896-1978). Klaas ventte met petroleum. Het huis stond naast het voetbalveld van D.W.P.

Streek 95 te Sintjohannesga.

2009: In 2009 heeft de bewoner van dit huis de woning vergroot. Hierbij heeft hij de woning verlengd en er een nieuw dak op gezet. De garage is hier nog niet klaar, want de garagedeur mist nog.