Tagarchief: Brug

Sintjohannesga: Hogedijk 2

Historische foto van Hogedijk 2 te Sintjohannesga.
Fokje de Jong en Roelofje Bos.

1900 – 1950: Een zondagskiekje nabij het Heechhout. Met de zondagse mantel aan en het handtasje onder de arm staan hier Fokje de Jong en Roelofje Bos in een kleine tjotter. Op de achtergrond staat de bakkerij van Joekema.

Hogedijk 2 te Sintjohannesga.

2009: De Hogedykster vaart is verdwenen, daarvoor in plaats ligt de N924 provinciale weg met de naam Hogedijk.

Rohel: Vierhuisterweg 11

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.
De Jelle Willems Brug

19 september 1941: De Jelle Willems Brug, genoemd naar Jelle Willems Hornstra. Deze brug lag over de Rohelster Vaart die vroeger een verbinding was tussen de Hogedijkstervaart en het Rohelster Wide. Hierlangs werd de turf uit het Rohelster Wide naar Vierhuis vervoerd en het was de toegang voor de vissers om op het Rohelster Wide te komen.

Vierhuisterweg 11 te Rohel.

2009: Na de inpoldering is de vaart gedempt en de brug gesloopt. Aan de hobbel in de weg kun je nog steeds zien waar de brug gelegen heeft.

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

Dit is de in aanbouw zijnde Jelle Willemsbrug. Dit water was de verbinding tussen het Rohelsterwiide en de Hogedijkstervaart en werd vooral gebruikt voor de turfafvoer. De brug is gebouwd door aannemer Gerrit Roorda uit Tijnje. Op de foto zien we zijn personeel bezig met de bekisting. Het personeel sliep ’s nachts in de keet die we op de achtergrond zien staan. Boven de brug is nog het huisje van de familie Evert Knijpstra (1888-1955) zichtbaar.

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

Op de voorgrond zien we de Jelle Willemsbrug, die genoemd was naar Jelle Willems Hornstra, een groot veenbaas in die tijd. Op de achtergrond zien we over de vaart de nieuwe boerderij van Rinse Modderman (1929-1987) en Henriëtte Keulen.