Tagarchief: Café

Rotsterhaule: Pôlle 2

Historische foto van de Pôlle te Rotsterhaule.

1915 – 1963: Deze foto is vanaf de Pôllebrug genomen richting Vierhuis, met links het boerderijtje van Bouke de Jong (1884-1963) die was getrouwd met Minke van der Meer (1898-1981). Bij hen in woonde Boukes zoon Egbert (1915-1995). Recht voor ons zien we het café van Ten Hoeve. De oude Z.W.H.-bus rijdt richting Delfstrahuizen.

Pôlle te Rotsterhaule.

2009: Op de kruising zien we achter de bomen nog een klein stukje van het dak van de boerderij op de Pôlle 2. Aan de reflectieschilden is te zien dat men met de weg bezig is, de invoegstroken zijn verwijderd bij de afslagen.

Rotsterhaule: Kampweg 1

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.
Café Bos.

 

1948 – 1960: Café Bos is al sinds 1881 een café geweest. in die tijd was het geen groot probleem om als boer op die manier wat geld bij te verdienen. Popke Huizinga (1867-1952) had hier een kleine tapkamer met zijkamertje. Geert Bos heeft in 1948 het bedrijf overgenomen en later verbouwd. Geert Bos (1912-1992) trouwde met Tjitske Poepjes (1923-1985).

Kampweg 1 te Rotsterhaule.

2009: Tot 1991 is Café Bos, zoals iedereen het kende, ook werkelijk in bedrijf geweest. Geert Bos was toen 78 jaar. Het gebouw heeft geen horecabestemming meer.

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.

Café Bos, zoals het nu nog bekend staat, maar wordt nu niet meer als café gebruikt. Dit pand wordt nu bewoond door A. Prophitus. Naast het café zien we de boerderij van de familie Ferdinand Keulen en later zoon Hans met hun gezin gewoond en gewerkt hebben. De tweede boerderij was die van familie D. Oenema. De eerste boerderij aan de Boerestreek wordt nu bewoond door K. Waterlander met zijn gezin, hij repareert en handelt in kachels.

Historische foto van Kampweg 1 te Rotsterhaule.
Geert Bos achter de bar.

Café Bos was de vergaderplaats voor veel verenigingen. Geert Bos (1912-1992) die getrouwd was met Tjitske Poepjes (1922-1985) had het er altijd druk mee. Hier zien we Geert achter de tap, met een dienblad vol “Pilskes”.

Rohel: Vierhuisterweg 30

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Ophaalbrug op Vierhuis.

1900 – 1945: De Ophaalbrug op Vierhuis. In de oorlog is deze brug door de Duitsers opgeblazen. Links gaan we naar Delfstrahuizen en rechts naar Vierhuis. In het huisje annex café woonde Rikele Sijtsma. Hij was brugwachter, kroegbaas en jager. Rikele was getrouwd met Roelofje Wever.

Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Zicht op Tjeukemeer.

2009: Het cafeetje rechts is vervangen door een vissershuis, waar vaak nog netten hangen te drogen. De ophaalbrug is vervangen door een vaste betonbrug die achter de fotograaf is geplaatst. De kade, waar de fotograaf staat, hoort bij het hotel.

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.

1965: Foto van familie R. Visser aan het Tjeukemeer. Nu woont hier het echtpaar E.J. Visser. Egbert is visser van beroep net als zijn vader.

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Rinse Visser

1943 – 1989: Hier zien we Rinse Visser (1925-1996) bezig met het onderhoud van zijn netten. Hij werd beroepsvisser toen hij in 1943 het bedrijf van zijn vader overnam. Hij heeft dit uitgeoefend tot 1989, toen nam zijn zoon Egbert de visserij van hem over.

Historische tekening van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
“dit stukje heb ik geschildert omdat ik in de oorlog bij Pake en Beppe anderhalf jaar ben geweest, waar toen nog de brug sotnd bij de Tjeukemeer Vierhuis” (geschreven door Benno Pen).

1940 – 1945: Benno Pen heeft dit schilderij gemaakt het huis bij een hangbrug tijdens de Tweede Wereld Oorlog, toen hij bij zijn grootouders logeerde.

Sintjohannesga: Streek 116

Historische foto van Streek 116 te Sintjohannesga.
Café van Sjoerd Meerding.

1910: Het café van Sjoerd Meerding van Sint Johannesga. Op de foto zien we nog de oude Trochreed. Hier konden de boeren hun paarden even stallen terwijl zij zelf een slokje kochten in het café. In 1910 is het café overgenomen door Sjoerd Meerding van Jippe Bouma. Sjoerd Meerding was hiervoor bakker geweest in de bakkerij van Modderman. In 1928 is het café overgenomen door zoon Simon Meerding, deze was tevens huisschilder. In 1936 is het café afgebrand.

Streek 116 te Sintjohannesga.

2009: Het café is herbouwd en er werd een zaal achter bijgebouwd. Het functioneerde o.a. als gymnastiekzaal voor O.D.I. Tegenwoordig houdt hier elk jaar een toneelgezelschap een uitvoering en worden hier vele vergaderingen gehouden. Het café werd in 2009 gerund door Yde Louw van der Zwaag.

Historische foto van Streek 116 te Sintjohannesga.
Versierde auto van Rohel.

1965: Optocht tuinderswagen uit Rohel met achter de wagen Martinus de Koning.

Streek 116 te Sintjohannesga.

2009: Er wordt al enkele jaren geen optocht meer georganiseerd in het dorp. De moderne mens heeft geen tijd meer om de wagens te versieren.