Tagarchief: De Streek

Sintjohannesga: Streek 76

Historische foto van Streek 76 te Sintjohannesga.
Christelijk Lagere School.

1900 – 1950: De Christelijke Lagere School. Rechts naast de school stond het cokeshok. Menig leerling zal dit hok wel eens van binnen hebben bekeken. De kachels in de school werden gestookt met cokes, ook wel “zwarte brand” genoemd. In elke lokaal stond zo’n kachel in de hoek opgesteld. Ook het schoolhuis had zulke kachels.

Streek 76 te Sintjohannesga.

2009: De school is na de komst van De Trieme op de Kerkhoflaan afgebroken. Op het schoolplein staat nu een twee-onder-een-dak woning. De schoolhuis bestaat nog wel, hierin is Psychotherapiepraktijk Van der Ham gevestigd. De boom staat in de tuin van deze praktijk.

Sintjohannesga: Streek 75

Historische foto van Streek 75 te Sintjohannesga.
Boerderij Jan Oenema.

1900 – 1956: Een luchtfoto van de boerderij van Jan Oenema (1878-1950) en Imkje Hornstra (1880-1956). Deze boerderij was een Grevelingplaats. Later woonden hier Rintsje Oenema (1903-1966) en Antje Boersma (1901-1985). De laatste boer was Jan Oenema (1930-1993) die getrouwd was met Hiltje de Boer. Een groot deel van de grond wordt nu gebruikt als voetbalveld.

Streek 75 te Sintjohannesga.

2009: Vanaf de grond is deze foto genomen. Op de achtergrond van deze woning is de kantine en sportvelden van de voetbalvereniging DWP zichtbaar.

Sintjohannesga: Streek 74

Historische foto van Streek 74 te Sintjohannesga.

1900 – 1958: In deze boerderij hebben diverse families gewoond. De eerste bewoners waren Kier Bos (1869-1929) en Geertje van der Veen (1870-1925). In 1939 werd de woning overgenomen door Hendrik Bouma (1903-1950) en Trijntje Hulzinga. Hendrik was er boer en ’s zomers deed hij veel maaiwerk in het schar, terwijl de vrouw het vee verzorgde.

Streek 74 te Sintjohannesga.

2009: In 1958 is het voorhuis afgebroken en kwam er een nieuwe woning voor in plaats. De weilanden achter het huis hebben plaats gemaakt voor een hele nieuwe woonwijk, waarin de straten Skoalekers, Ringfeart en de Lichte zijn opgenomen.

Sintjohannesga: Streek 71

Historische foto van Streek 71 te Sintjohannesga.
Rijwielhandel Siebren Wienya.

1916 – 1961: Naast bakker Wieger Ketellapper was de Rijwielhandel van Siebren Wienya gevestigd. Hij werkte samen met zijn zoon Meine. Siebren Wienya (1896-1961) was getrouwd met Wiegertje de Jong (1894-1985).

Streek 71 te Sintjohannesga.
Peijnenburg.

2009: De woningen rond Streek 71 zijn gesloopt en hebben plaats gemaakt voor de uitbreidingen van Wieger Ketellapper, die overgenomen is door Peijnenburg (moederbedrijf is Lotus Bakeries).

Sintjohannesga: Streek 64

Historische foto van Streek 64 te Sintjohannesga.
De President van Jippie Bouma.

 

1900 – 1950: Een gezicht op de Streek. Links zien we de bakkerij van Van Dijk. Het paard op de foto is “de President” van Jippe Bouma. Hij was een vooraanstaand paardenhouder en had goede dekhengsten. Op de foto zien we v.l.n.r. de President, Jippe Bouma, Wieger Koeze, Siebe de Vries, Ids de Jong en Marten de Jong.

Streek 64 te Sintjohannesga.

2009: Twee bakkers tegenover elkaar: Van Dijk en Peijnenburg. Van Dijk is vooral bekend om zijn roggebrood, Peijnenburg om zijn ontbijtkoek.

Sintjohannesga: Streek 59

Historische foto van Streek 59 te Sintjohannesga.
Timmerwerkplaats Herman Fabriek.

1925 – 1950: De woning van timmerman Herman Fabriek (1896-1978) en Jacoba van der Wal (1897-1983). Herman Fabriek begon zijn timmermanswerkplaats omstreeks 1925. Begonnen als eenmansbedrijfje kon hij al snel zijn eerste knechten in dienst nemen: Linse Mink, Hendrik Vermaning en later opgevolgd door o.a. Albertus de Jong, Jappie Pasveer, Eppie Haringsma, Hendrik Lageveen en Hans en Jouke de Jong. De stenen werden in die beginjaren per schip aangevoerd op de Pôlle, waarna ze met paard en wagen vervoerd werden naar Sintjohannesga.

Streek 59 te Sintjohannesga.

2009