Tagarchief: dorpsbelang

Dorpsvisie

In de periode tussen 27 oktober en 15 november 2008 werden in keukentafelgesprekken tussen de inwoners, ondernemers, scholen en vertegenwoordigers van de verenigingen gehouden. Tijdens deze keukentafelgesprekken (in totaal 10 gesprekken) werden aan de hand van ingevulde vragenlijsten de verschillende thema’s besproken. De uitwerkingen van deze gesprekken dienen als basis voor de uiteindelijke Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Inleiding Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel

Tijdens de ledenvergadering van het Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o. (DGS) van 28 maart 2008 werd besloten dat er een dorpsvisie ontwikkeld moest worden. Hiervoor werd door het DGS de commissie dorpsvisie ingesteld, waarin de verschillende (belangen(-verenigingen) vertegenwoordigd zijn.

Na een brainstormsessie (2 september 2008) werd het doel van de commissie door het DGS uitgelegd: samen een visie in een document vastleggen, waarin iedereen zich kan vinden en hiermee richting de gemeente kan communiceren. De commissie werd samengesteld uit:

 • namens DGS: Janke van der Wal en Bertus van Zwol
 • namens de gemeente: Albert Bos
 • namens Stichting Doarpswurk: Ide-Louw van der Zwaag, Rinny Hulzebos, Bonne Hylkema, Herman van Zwol en Anne Liewes

De thema’s die in de Dorpsvisie worden meegenomen zijn:

 1. Wonen
 2. Onderwijs
 3. Verkeer
 4. Bereikbaarheid
 5. Bedrijvigheid
 6. Recreatie
 7. Welzijn
 8. Jeugd en Ouderen
 9. Dorpengemeenschap

De Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel 2009 werd op 15 januari 2009 gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van het dorpengemeenschap op 15 januari 2009.

Actiepunten

Aan de hand van de thema’s worden de verschillende actiepunten, welke in de dorpsvisie zijn opgenomen, behandeld.

Thema: Wonen

 1. Toekomstig nieuwbouwproject zou moeten bestaan uit betaalbare koop- en huurwoningen met gevarieerde nieuwbouw.
 2. Extra aandacht voor parkeerruimte bij toekomstig nieuwbouw.
 3. Toekomstige nieuwbouwprojecten moeten worden voorzien zijn van meer groen en minder water.
 4. Voor ouderen voldoende voorzieningen in de dorpen, geconcentreerd in een multifunctioneel centrum.
 5. Aanleg fietspaden langs de Molenstelle en vanaf camping pavilioen Heida over de polderdijk via Vierhuis langs de Broeresloot naar het fietspontje.

Thema: Onderwijs

 1. Brede school omzetten naar breed dorp, waarbij men faciliteiten creëert voor opvang van peuter tot en met pubers.
 2. Om eventuele problemen als “hangen”, drugsgebruik en vandalisme het hoofd te bieden, zullen onze dorpen meer activiteiten en faciliteiten aan moeten bieden.
 3. Bouw multifunctioneel centrum.

Thema: Verkeer

 1. Snelheid beperkende maatregelen voor de Streek, maar geen verkeersremmende drempels en obstakels.
 2. Aanleg zebrapaden bij de gymzaal en tegenover het café.
 3. Eenrichtingsverkeer bij de Schakel.
 4. Bij de Trieme is het belang dat het bruggetje en de kruising worden vergroot.
 5. Langs de Molenstelle een fietspad met verlichting.
 6. Mogelijkheid tot creëeren van een éénrichingstraject voor vrachtverkeer.

Thema: Bereikbaarheid

 1. Er moeten meer trottoirs aangelegd worden binnen de bebouwde kom.
 2. Meer intensievere snelheidscontroles.
 3. Onderzoek naar de mogelijkheid om een buslijn naar Joure op te richten.
 4. Veilige en vlotte doorstroming creëeren voor bedrijven en bewoners.

Thema: Bedrijvigheid

 1. Detailhandel behouden.
 2. Een goede spreiding van kleinere bedrijven.
 3. Een bedrijfje of loods aan huis moet kunnen, mits de activiteiten niet conflicteren met de omgeving.
 4. Kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van het dorp, mits het wordt ingepast in de omgeving.

Thema: Recreatie

 1. Een fietspad langs de oevers vanaf de Skarsterrijn tot aan de veerpont in de Tjonger.
 2. Haventje Vierhuis moet behouden en onderhouden worden, grootschalige aanpassing en uitbreiding is hier geen optie en niet gewenst.
 3. Fietspad langs het Nannewiid, indien er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur.
 4. Uitbreiding van recreatiemogelijkheden bij bestaande bedrijven/locaties.
 5. Uitbreiding recreatiemogelijkheden bij het Tjeukemeer.
 6. Wandelpaden in het Easterskar kunnen verbeterd en uitgebreid worden.
 7. Uitbreiding ruiterpaden.

Thema: Welzijn

 1. Bouw van Multifunctioneel centrum.
 2. Gebruik van faciliteiten moeten vooral betaalbaar blijven voor de kleinere verenigingen.
 3. De ijsbaan breder inzetten, bijvoorbeeld door middel van een skeelerbaan.
 4. Doarpsfinne beter benutten, door naschoolse activiteiten en toernooien te houden.

Thema: Jeugd en Ouderen

 1. Meer activiteiten voor kinderen van 6 t/m 11 jaar.
 2. Ouderen meer betrekken bij activiteiten voor alle leeftijden.
 3. Aanleg van een skate-/skeelerbaan als ontmoetingsplek nabij Yn’e Doarpsfinne.
 4. Een duidelijke scheiding in leeftijdsgroepen bij SJORS maken met vaste bezoektijden en duidelijke activiteiten gericht op die leeftijdsgroep.

Thema: Dorpengemeenschap

 1. Multifunctioneel centrum haalbaarheidsonderzoek.
 2. Verbeteren informatie voorzieningen.
 3. Opstarten van een website.