Tagarchief: Oudehaske

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong

Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong
Boek: Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van de notulen van het Dorpsbelang, enkele archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd en de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, de Fryske Akademy, aangevuld met informatie van inwoners van Oudehaske e.o.

Het boek Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong is geschreven door Sietse Krikke.

Drukte bij nieuwe zweminrichting Nannewiid te Oudehaske.

Oudehaske: Nannewiid

Drukte bij nieuwe zweminrichting Nannewiid te Oudehaske.
Nieuwe zweminrichting Nannewiid

1950: Kort na de heropening van de zweminrichting in 1950 werd deze foto gemaakt.

In 1948 leende de vereniging tot exploitatie en instandhouding der bad- en zweminrichting “Het Nannewiid” van de gemeente 19.000 gulden ten behoeve van een verbouw. Door de plaatselijke aannemer A.J. Waterlander werden de houten gebouwen in steen vernieuwd. Aan de noordzijde verrees een kantine. Hier zou later, in 1970, de woning van J. Onstwedder worden gebouwd. Ook na die bouw was er voldoende animo om een frisse duik te nemen. Zo bedroeg in 1959 het aantal zwemmers bijna 62.000, het aantal schoolzwemmers niet meegerekend. Velen leerden er het zwemmen en behaalden een diploma.

Strandje Nannewiid te Oudehaske.
Recreatieoord Nannewiid.

1965: In 1954 ontstond bij Dorpsbelang Oudehaske het idee om de aanleg van een recreatieoord bij het zwembad te bevorderen. De geestelijke vader van het plan was de toenmalige voorzitter H. Bangma. Eind 1960 werd in werkverschaffingsverband een begin gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. Er kwam een dam voor het zwembad teneinde de verslibbing van en de golfslag in de badinrichting tegen te gaan. Ten noorden van het zwembad werd een strand opgespoten en een camping aangelegd, terwijl het paviljoen werd gebouwd door pachter Obbe de Jong.

Kiosk bij het Nannewiid te Oudehaske.
Kiosk Nannewiid

Hotze de Jong bij kiosk Nannewiid.