Tagarchief: Piete Queen

Woonwagentje van Piete Queen getekend door Benno Pen.

Piete Queen

Een kluizenaar midden in het Schar met de naam Pietie Hoekstra, beter bekend met de naam Piete Queen. Ben Pen uit Joure geeft een beschrijving van het leven in het Schar en deze bijzondere dame.

Piete Queen in gesprek met twee mannen van de wegenbouw.
Hier staat Pietie Hoekstra te praten met twee mannen van de wegenbouw. Links staat Jan Veldman. Hij was uitvoerder bij wegenbouwbedrijf M. van der Wal uit Lemmer. Zij brengen Pietie hier op de hoogte van de plannen om de Hogedijkstervaart te dempen.

Inleiding

Dhr. B. Pen uit Joure heeft in de periode 1950-1960 gewerkt in het Oosterschar. Dit verhaal gaat over de ontmoeting met Pietie Hoekstra. B. Pen heeft nog 42 jaar in de Noordoostpolder gewoond, voordat hij terug keerde in Skarsterlân (de Friese Meren).

Jeugdherinnering van Benno Pen

Tussen 1950-1960 is het Schar in pacht geweest van mijn vader T. Pen uit Spanga en K. Vaartjes uit Oldemarkt. Als jongeman was ik vaders rechterhand en moest ik met veel rietsnijders het Schar (1000 ha) bewerken.

Het was een wildernis van petgaten en turfribben waar zij zomers pampels snelden en ’s winters riet moesten snijden. Om op elk stukje rietland te kunnen komen, werd er gebruik gemaakt van platte schouwen, die meer leken op grote veenbakken dan op boten, maar die voor dit werk zeer geschikt waren. Je kon met velen tegelijk naar een akker of petgat varen. Het riet, dat werd geoogst, werd direct weer mee terug gebracht naar de Hogedijkstervaart, waar de grote opslag was en waar toen ook al vrachtauto’s konden komen.

Het Schar liep van Vierhuisterbrug tot aan het Heechhout bij Rottum. Je moest je in allerlei bochten wringen om in goede harmonie met de bewoners om te gaan, want vóór het “SCHAR” werd verpacht door domeinen was elk stukje zogenaamd van diegene, die daar het dichtst bij woonde.

In het midden van deze woesternij, waar menige rietsnijder soms verdwaalde, lag het Poepegat (een groot petgat waar in de oorlog soldaten bivakkeerden). Aan de rand van dit poepegat stond een oud woonwagentje dat er heen gebracht was door de familie van Pietje Hoekstra (bekend in die omgeving als Piete Queen).

Woonwagentje van Piete Queen getekend door Benno Pen.
Om u een idee te geven hoe Piete Queen in het Skar heeft geleefd, heeft Benno Pen de woonwagen nagetekend. Dit is waarschijnlijk de enige afbeelding over deze unieke plek in het Skar…

Zij leefde daar als een soort kluizenaar met een paar geiten en poezen. Deze mevrouw leefde van kantmaaien met de zeis langs de Hoogedijkstervaart en bermen bij bedrijven of boeren, die daar niet aan toe kwamen of het liever over lieten aan Piete Queen, die het voor een fles jenever wel deed. Niemand kwam bij haar op het eiland of durfde niet te komen, omdat zij iets afdwong, daar de meeste liever omheen gingen.

Daar ik door zware arbeid en met vele potige mannen moest omgaan, was ik niet zo gauw uit het veld geslagen en wilde toch eens in dat geheimzinnige hutje (wagentje met versleten half afgebrokkelde wielen en zoden op het dak voor lekkage) kijken en ik zag alleen een klein oud tafeltje met een petroleumstelletje erop staan. Verders lag er onder de tafel wat vers hooi, waarschijnlijk de slaapplaats van Piete, haar geiten en poezen.

Door deze geheimzinnige ontmoeting ging er bij de jonge Benno Pen veel in zijn gedachten om en maakte er een gedicht van. Om anderen hier deelzaam te maken, speelde hij dit in de vorm van een lied op de piano en zong hij dit bij zijn gitaar op de melodie van “Loeiende klokken van Limburg myn land”:

“Ik bin Piete en ‘k woon op ’n eiland en heb ut er hier ja zo best noar mie’n zin.
En word ’t er waarum of is ut’ter hiete no dan spring ik ur ut poepegat in.

Geit’n en poeze’n leef’n der by mij in hus
‘k woon hier al jaoren en ‘k vuul er mij helemoal thus.

En ’s aovonds wod ut donker en stille om mij heen
dan heur ik but’n stemmen…
kiek doar woond Piete Queen
Dan den’k ik weer an vrogger, die goeie olde tyd
toen was ik nog een meigien en noem ze mij nog Piet”

 

Pietie Hoekstra

Ook in het boek “Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid” wordt melding gemaakt van Pietie Hoekstra:

Pietie was een bijzondere persoonlijkheid in ons dorp. Voorheen woonde zij in het Schar in een klein woonwagentje. Ze woonde letterlijk en figuurlijk dicht bij de natuur.

Deze toestand werd op een gegeven moment onhoudbaar en na de oorlog heeft de diaconie, in overleg met eigenaar Roel Dam (destijds wonende op de Hogedijk 142, de winkel van Roel Dam en Tryntje Geesje Joppe) één van de huisjes naast de winkel beschikbaar gesteld.

 

Verhalen & Gedichten B. Pen

Op de website ferhoalen.000webhostapp.com van Benno Pen kunt  u deze en al zijn andere verhalen en gedichten lezen.