Tagarchief: Rohel

Rohel: Broeresloot

Historische foto van Rohel: Broeresloot.1857 – 1899: Aan de Broeresloot stond de prachtige molen Veldzicht. Bouwjaar 1857. In 1899 werd de molen getroffen door onweer en werd de molenroede flink beschadigd. Na de komst van het gemaal bij Vierhuis werd de molen in 1935 gesloopt.

Historische foto van Rohel: Broeresloot.2009: Tijdens de wandeling richting de plek waar ongeveer de molen stond, moest ik de weg banen door een lading distels en brandnetels. De molen bestaat zelf niet meer.

Rohel: Kerkweg 13

Historische foto van Kerkweg 13 te Rohel.

1920: De boerderij van Kleis Oenema en Antje Dijkstra aan de Kerkweg te Rohel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hier een Joods gezin ondergedoken geweest. Op de foto staan v.l.n.r. de vrouw van de fotograaf, Pietje Oenema, Thijs Maat, Antje Oenema-Dijkstra, Roelofje van der Klok met op de arm Eise Oenema.

Kerkweg 13 te Rohel.

2009

Familie Kerkstra na de oorlog
Familie Kerkstra na de oorlog: Staand v.l.n.r. oudste zoon Ype, Pieter Kerkstra, Aaltje Kerkstra-Puite, jongeste zoon Sjouke, dochter Hiltje en onderduiker Michiel van Zuiden (alias Hans Lupkens). De dame met het oorijzer is grootmoeder Puite. Middelste zoon Albert ontbreekt op de foto, omdat hij elders werkzaam was. Bijverdiensten waren nodig omdat de eigen te klein was. (bron: fam. Kerkstra).

1940 – 1946: In het verhaal “Oorlogsherinnering van Sjouke Kerkstra” wordt verteld over hoe het leven als kind was op deze boerderij in de Tweede Wereld Oorlog.

Rohel: Kerkweg 10

Historische foto van Kerkweg 10 te Rohel. Ter hoogte van de plaats waar thans de boerderij van Atze van Stralen staat, moet vroeger een brug zijn geweest. Deze brug lag in de Kerkweg over de Rohelstervaart. De brug was bestemd voor de doorvoer van onder andere turf uit de Rohelster Plassen die naar Vierhuis werd vervoerd. In 1860 behoorde deze brug aan de weduwe en erven Jouke Akkerman. In dat jaar lazen we in de notulen van de gemeenteraad van Schoterland over een briefwisseling tussen de eigenaar en de gemeente.

De familie Akkerman zag tegen de hoge kosten op daar de brug ernstig in verval was en bovendien te hoog (waardoor het paard met boerenwagen er moeilijk overheen kon). Burgemeester en Wethouders wilden de brug wel overnemen, maar stelden een aantal voorwaarden. Zo wilde men van de eigenaar 500 gulden ontvangen in twee termijnen. OP 1 mei 1860 de eerste helft en een jaar later de tweede helft, maar Akkerman kreeg wel vrije opslag bij de brug.

Jan Joukes Akkerman die bij de vergadering aanwezig was, verklaarde bereid te zijn de brug over te dragen mits er een nieuwe brug kwam met een doorvaart met tenminste 1,20 meter boven peil van de Grote Sintjohannesgaaster Veenpolder. De heer Binnerts van de gemeenteraad vroeg zich diezelfde vergadering af, of de gemeente naast de verplichting dan ook de rechten van de brug zou ontvangen (dat zal het bruggeld geweest zijn). Dit in verband met de doorvoer van turf uit de Rohelster Wide. De heer Akkerman wilde dit recht echter niet kwijt. Volgens de voorzitter was het ook van weinig betekenis en hij liet het recht van heffing dan ook bij de heer Akkerman. Het voorstel kwam in stemming en werd met 11 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Op de boerderij hebben gewoond: Jouke Akkerman en Niesje Hendriks Wind (1860), Jan Joukes Akkerman en Annigje Jans Koopmans (1890), Wiebren Jans Akkerman en Saakje Douwes Maat (1916). Verder nog de families: E. Koopmans, Anne Hoekstra en Harm Geerlings (van 1917 – 1919). Van 1942 tot 1969 Wiebren van Stralen (1910 -1994) en Rensje Wever. Van 1969 tot heden Atze van Stralen en Aaltje Schram (1942 – 1990).

Rohel: Vierhuisterweg 30

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Ophaalbrug op Vierhuis.

1900 – 1945: De Ophaalbrug op Vierhuis. In de oorlog is deze brug door de Duitsers opgeblazen. Links gaan we naar Delfstrahuizen en rechts naar Vierhuis. In het huisje annex café woonde Rikele Sijtsma. Hij was brugwachter, kroegbaas en jager. Rikele was getrouwd met Roelofje Wever.

Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Zicht op Tjeukemeer.

2009: Het cafeetje rechts is vervangen door een vissershuis, waar vaak nog netten hangen te drogen. De ophaalbrug is vervangen door een vaste betonbrug die achter de fotograaf is geplaatst. De kade, waar de fotograaf staat, hoort bij het hotel.

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.

1965: Foto van familie R. Visser aan het Tjeukemeer. Nu woont hier het echtpaar E.J. Visser. Egbert is visser van beroep net als zijn vader.

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Rinse Visser

1943 – 1989: Hier zien we Rinse Visser (1925-1996) bezig met het onderhoud van zijn netten. Hij werd beroepsvisser toen hij in 1943 het bedrijf van zijn vader overnam. Hij heeft dit uitgeoefend tot 1989, toen nam zijn zoon Egbert de visserij van hem over.

Historische tekening van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
“dit stukje heb ik geschildert omdat ik in de oorlog bij Pake en Beppe anderhalf jaar ben geweest, waar toen nog de brug sotnd bij de Tjeukemeer Vierhuis” (geschreven door Benno Pen).

1940 – 1945: Benno Pen heeft dit schilderij gemaakt het huis bij een hangbrug tijdens de Tweede Wereld Oorlog, toen hij bij zijn grootouders logeerde.

Rohel: Vierhuisterweg 29

Historische foto van Vierhuisterweg 29 te Rohel.

1950 – 2001: Deze woning werd bewoond door de familie Lammert de Jong en daarna door de familie Albert Boonstra. De laatste bewoners was de familie R. Brouwer. De woning is in 2001 afgebroken. Hiervoor in de plaats is, enkele meters verderop, een woning gebouwd door de familie Brouwer.

Historische foto van Vierhuisterweg 29 te Rohel.

1900 – 1950: De boerderij stond over het water en werd eerst bewoond door Douwe van der Molen (1875-1952) en Tjitske Bosma (1878-1960). Daarna door Bernardus Oenema (1907-1972) en Klaaske van van der Molen (1907-1989). Vervolgens door zoon Jan en Hennie Oenema-Kuipers. Nu wonen hier Steven en Klazien van der Zee Oenema en hun kinderen.