Tagarchief: Rohel

Rohel: Vierhuisterweg 23

Historische foto van Vierhuisterweg 23 te Rohel.

Deze woning wordt bewoond door de vierde generatie van der Molen. Als eesten kwamen Gosse van der Molen (1882-1946) en Femmigje Haringsma (1883-1949) hier te wonen. Daarna werd dit bewoond door zoon Sjoerd met zijn gezin, die in 1950 verhuisde naar Rotstergaast. De andere zoon Lucas (1903-1973) die was getrouwd met Jantje de Vries (1907-1973) nam de woning daarna over. De derde generatie was zoon Sjoerd en Roelie van der Molen. Deze hebben er een nieuw voorhuis laten zetten, waar ze tot 2004 hebben gewoond met hun kinderen. Zij zijn vertrokken naar Sintjohannesga, waarna hun zoon Wim met zijn gezin op de boerderij is gekomen.

Rohel: Vierhuisterweg 16

Historische foto van Vierhuisterweg 16 te Rohel.

1900 – 1960: De boerderij van Pieter de Jong (1888-1975) en Hiltsje de Hey (1890-1990). In 1942 kwamen hier te wonen Thijs de Jong (1917-1983) en Neenskje de Boer. Ze lieten in 1960 de boerderij verbouwen.

Vierhuisterweg 16 te Rohel.

2009: Op de grond van deze moderne boerenbedrijf kunnen toeristen kamperen. De bijbehorende boerencamping heet Porky’s Place.

Historische foto van Vierhuisterweg 16 te Rohel.

Dit boerderijtje waar vroeger Pieter de Jong (1880-1975) en Hiltje de Heij (1890-1990) woonden, werd na hen bewoond door hun zoon Thijs (1917-1983) en Neeskje de Boer met hun kinderen. Nu woont hier de familie Wiebe en Jantine de Jong.

 

Rohel: Vierhuisterweg 14

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

1923 – 1950: Aan de overkant van de vaart stond de boerderij van Dirk van Dijk (1891-1983) en Joltsje Veldman (1894-1974). Zij zijn hier in 1923 komen wonen. Dirk was kaasmaker op de melkfabriek De Eendracht in Delfstrahuizen.

Vierhuisterweg 14 te Rohel.

2009: In de vijftiger jaren is de schuur al eens verbouwd en in 1962 is er een nieuwe woning voor in plaats gekomen.

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

Boerderij van Dirk van Dijk (1891-1983) en Jeltje Veltman (1894-1974). Na hen is zoon Hendrik met zijn gezin hier blijven wonen. Vader heeft daarna nog jaren gewoond in een houten woning die achter op het erf stond.

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

Dit is de houten woning van Dirk van Dijk.

 

Rohel: Vierhuisterweg 13

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1900 – 1950: Vlak aan het water stond op Vierhuis deze kleine boerderij, die werd bewoond door Albert Wind en Geeske van der Klok.

Vierhuisterweg 13 te Rohel.

2009: Op de plek van het boerderijtje is een nieuwe woning gebouwd.

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1950 – 1971: De woning van Andries de Jong (1890-1977) en Jeltje van der Meer (1898-1971). Andries en Jeltje staan voor hun huis in het zonnetje. Het huis is gesloopt en nu woont hier de familie P. van der Veen.

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1940 – 1971: Hier zien we het gezin Andries de Jong. Links: Lieske, moeder Jeltje, Hendrik, Jan, Keimpe en vader Andries.

Rohel: Vierhuisterweg 11

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.
De Jelle Willems Brug

19 september 1941: De Jelle Willems Brug, genoemd naar Jelle Willems Hornstra. Deze brug lag over de Rohelster Vaart die vroeger een verbinding was tussen de Hogedijkstervaart en het Rohelster Wide. Hierlangs werd de turf uit het Rohelster Wide naar Vierhuis vervoerd en het was de toegang voor de vissers om op het Rohelster Wide te komen.

Vierhuisterweg 11 te Rohel.

2009: Na de inpoldering is de vaart gedempt en de brug gesloopt. Aan de hobbel in de weg kun je nog steeds zien waar de brug gelegen heeft.

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

Dit is de in aanbouw zijnde Jelle Willemsbrug. Dit water was de verbinding tussen het Rohelsterwiide en de Hogedijkstervaart en werd vooral gebruikt voor de turfafvoer. De brug is gebouwd door aannemer Gerrit Roorda uit Tijnje. Op de foto zien we zijn personeel bezig met de bekisting. Het personeel sliep ’s nachts in de keet die we op de achtergrond zien staan. Boven de brug is nog het huisje van de familie Evert Knijpstra (1888-1955) zichtbaar.

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

Op de voorgrond zien we de Jelle Willemsbrug, die genoemd was naar Jelle Willems Hornstra, een groot veenbaas in die tijd. Op de achtergrond zien we over de vaart de nieuwe boerderij van Rinse Modderman (1929-1987) en Henriëtte Keulen.

Rohel: Vierhuisterweg 9

Historische foto van Vierhuisterweg 9 te Rohel.
De woonark van Wieger Buis.

1945 – 1969: Een nostalgisch plaatje. De woonark van Wieger Buis (1900-1987) en Geertje de Graaf (1902-1986) aan de vaart. Op de foto zien we het woonschip van de familie Buis. Voorheen lag dit schip in de Hogedijkstervaart, maar hier zien we dat het schip al op de wal is getrokken. Wieger Buis was samen met zijn zoon Hielke (1925-1984) beroepsvisser op het Tjeukemeer. Ze visten vooral op snoekbaars en paling.

Vierhuisterweg 9 te Rohel.

2009

Rohel: Vierhuisterweg 3

Historische foto van Vierhuisterweg 3 te Rohel.

1923 – 1967: Deze woning is in 1923 gebouwd door Jacob de Graaf (1893-1967) en Vroukje Damstra (1894-1972). Zij hebben hier hun hele leven gewoond en hadden twee kinderen: Hessel en Ymkje (1930-1950). Hun zoon Hessel woont nog altijd op hetzelde stee.

Historische foto van Vierhuisterweg 3 te Rohel.
Jacob en Vroukje.

1950 – 1967: Hier zien we Jacob en Vroukje “yn é pronk” op weg naar het feestterrein, daar waar nu het parkeerterrein in de Grie is.