Tagarchief: Skarsterlân

Boek 30 jaar Skarsterlan

30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014

Boek 30 jaar Skarsterlan
Samengesteld door Freark Marten Ringnalda, Bert Kuiper en Jan Lammertsen.

Het boek “30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014” werd als afscheidscadeau gegeven aan elk gezin/inwoner van de gemeente Skarsterlân, voordat de gemeente werd gefuseerd met de gemeente Gaasterlân/Sleat en de gemeente Lemmer tot de gemeente De Friese Meren.

Als we op 31 december 2013 met oliebollen en drankjes met enige weemoed afscheid nemen van het oude jaar, nemen we bovendien afscheid van de gemeente Skarsterlân. Ook met enige weemoed. De gemeente en de naam verdwijnen. In de afgelopen dertig jaar is de naam Skarsterlân  ons zeer vertrouwd geworden. Dat is die dynamische gemeente waar het bruist van activiteiten! Dat wordt verleden tijd. In 2014 is dat geschiedenis geworden….

Skarsterlân is voorbij…. voorgoed voorbij!

Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.

Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.
Boek: Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Feiten, verhalen, gebeurtenissen en foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Skarsterlân. De Stichting Ut Eigen Gea heeft verhalen en foto’s samengebracht in een 204 pagina’s dik en gebonden boek in een zwart-wit uitvoering.

De geschiedenisverhalen in dit boek zijn meer dan zestig jaar geleden gebeurd. Ze spelen zich af in de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945. Die tijd lijkt ver achter ons te liggen. Vooral voor hen die toen nog geboren moesten worden. Voor veel jongeren ligt die oorlog bijna net zo ver weg als de Tachtigjarige oorlog. Alles uit het verleden is vroeger. Maar voor hen, die de Duitse bezetting bewust meegemaakt hebben, is die tijd soms nog dagelijkse realiteit.

Soms lopen we achteloos aan het rijtje namen aan de zijmuur van de Jouster toren voorbij; of fietsen we over de Richard Jungweg zonder te weten wie hij was. Zo zijn er in onze gemeente verschillende straatnamen genoemd naar belangrijke figuren uit het verzet of naar mensen die zonder pardon werden doodgeschoten door de bezetter.

In het Haulsterbos staat ergens een herinneringsbord van de droppings, die daar plaats vonden, hoe ging dat precies? Wat weten we nog van het drama op het Tjeukemeer of van Doniaga? Wie waren eigenlijk Sjoerd Wiersma, Peter Tazelaar, Ynze Dikkerboom, Jetze Veldstra, Theo Dobbe en Walter Horak? Zij en vele anderen komen in dit boek voor. Wel eens gehoord van het bootje “De Pallieter” in het Nannewiid of van “Het Slotsje”? En dan de hevige strijd in april 1945, die plaats vond in Scharsterbrug. Onvoorstelbaar wat daar gebeurde. De bevrijding konden ze in die plaats toen niet vieren.

Het is goed voor iedereen om al deze verhalen te lezen en in gedachten te beleven. We mogen niet vergeten wat er toen allemaal aan de hand was. Gelukkig zijn er in die tijd ook dingen gebeurd, waar we trots op kunnen zijn. De onderlinge solidariteit was soms groot. Men hielp elkaar met voedsel, met bonnen en met onderdak waar nodig; men waarschuwde elkaar bij gevaar als dat kon. Behalve tekst staan er in dit boek talloze foto’s. Die illustraties voegen een waardevolle informatie toe aan de verhalen.

“Om niet te vergeten…de Oorlog 1940 – 1945” is een zeer waardevol boek, dat iedere inwoner of oud-inwoner van Skarsterlân in de boekenkast moet hebben. Ook op scholen is dit boek een nuttige bron bij de lessen geschiedenis. Wie geen weet heeft van het verleden, loopt kans de fouten van toen te herhalen.

Út Eigen Gea

Uitgave Ut Eigen Gea vol met historie uit Skarsterlân.
Út Eigen Gea

Út Eigen Gea is een tijdschrift van Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (Historisch Werkverband Skarsterlân), onderdeel van Museum Joure en wordt drie keer per jaar uitgegeven.

Wie wat weten wil over de geschiedenis van de eigen gemeente moet beslist een abonnement nemen op Út Eigen Gea. ‘Het rode boekje’ wordt het wel genoemd naar de kleur van de omslag. Op onderhoudende wijze komen tal van onderwerpen uit het verleden aan de orde. De redactie probeert bij de onderwerpen een spreiding over alle dorpen van Skarsterlân te realiseren.

Út Eigen Gea (uit eigen streek) is een historisch tijdschrift met artikelen over de geschiedenis van onze gemeente. Het is een initiatief uit het HWS. Uit de leden van dat werkverband is een redactie van 7 mensen gevormd, één van hen is de eindredacteur. Zij schrijven de artikelen, maar ook andere leden van HWS kunnen dat doen en soms wordt er kopie van buiten onze gemeente geleverd. Het tijdschrift verschijnt 3 keer per jaar en gaat uit van een eigen stichting. Sinds 2003 groeit het aantal abonnees boven verwachting.

Na het inschrijven van de 750ste abonnee heeft de stichting met behulp van subsidie het monument De Wite Peal gerealiseerd bij Rohel/Sintjohannesga. Een herinnering aan het werkkamp dat daar was van 1939 – 1961 resp. voor de werkverschaffing, voor Joden, voor ondervoede kinderen uit grote steden en voor Molukkers.

 

Straatnamen, hoe verzin je ze

Boek over de straatnamen in de gemeente Skarsterlân.
Heeft Wolvedyk iets met wolven te maken?

De gemeente Skarsterlân kent meer dan 500 straatnamen. Namen hebben altijd een betekenis. Zo ook straatnamen. Sommige benamingen zijn al erg oud, andere zijn onlangs vastgesteld. Het Geakundig Wurkferbân Skarsterlân is bezig geweest al die namen te inventariseren en betekenissen ervan te achterhalen.

Hoe ontstond bijvoorbeeld een straatnaam zoals De Rijlst? En heeft Wolvedyk iets met wolven te maken? Waarom werden er straten genoemd naar Harmen Jans Groen en Richard Jung? Deze uitgave van Geakundig Wurkferbân Skarsterlân probeert op deze en vele andere vragen een antwoord te geven.