Tagarchief: Vierhuisterweg

Rohel: Vierhuisterweg 30

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Ophaalbrug op Vierhuis.

1900 – 1945: De Ophaalbrug op Vierhuis. In de oorlog is deze brug door de Duitsers opgeblazen. Links gaan we naar Delfstrahuizen en rechts naar Vierhuis. In het huisje annex café woonde Rikele Sijtsma. Hij was brugwachter, kroegbaas en jager. Rikele was getrouwd met Roelofje Wever.

Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Zicht op Tjeukemeer.

2009: Het cafeetje rechts is vervangen door een vissershuis, waar vaak nog netten hangen te drogen. De ophaalbrug is vervangen door een vaste betonbrug die achter de fotograaf is geplaatst. De kade, waar de fotograaf staat, hoort bij het hotel.

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.

1965: Foto van familie R. Visser aan het Tjeukemeer. Nu woont hier het echtpaar E.J. Visser. Egbert is visser van beroep net als zijn vader.

Historische foto van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
Rinse Visser

1943 – 1989: Hier zien we Rinse Visser (1925-1996) bezig met het onderhoud van zijn netten. Hij werd beroepsvisser toen hij in 1943 het bedrijf van zijn vader overnam. Hij heeft dit uitgeoefend tot 1989, toen nam zijn zoon Egbert de visserij van hem over.

Historische tekening van Vierhuisterweg 30 te Rohel.
“dit stukje heb ik geschildert omdat ik in de oorlog bij Pake en Beppe anderhalf jaar ben geweest, waar toen nog de brug sotnd bij de Tjeukemeer Vierhuis” (geschreven door Benno Pen).

1940 – 1945: Benno Pen heeft dit schilderij gemaakt het huis bij een hangbrug tijdens de Tweede Wereld Oorlog, toen hij bij zijn grootouders logeerde.

Rohel: Vierhuisterweg 29

Historische foto van Vierhuisterweg 29 te Rohel.

1950 – 2001: Deze woning werd bewoond door de familie Lammert de Jong en daarna door de familie Albert Boonstra. De laatste bewoners was de familie R. Brouwer. De woning is in 2001 afgebroken. Hiervoor in de plaats is, enkele meters verderop, een woning gebouwd door de familie Brouwer.

Historische foto van Vierhuisterweg 29 te Rohel.

1900 – 1950: De boerderij stond over het water en werd eerst bewoond door Douwe van der Molen (1875-1952) en Tjitske Bosma (1878-1960). Daarna door Bernardus Oenema (1907-1972) en Klaaske van van der Molen (1907-1989). Vervolgens door zoon Jan en Hennie Oenema-Kuipers. Nu wonen hier Steven en Klazien van der Zee Oenema en hun kinderen.

Rohel: Vierhuisterweg 23

Historische foto van Vierhuisterweg 23 te Rohel.

Deze woning wordt bewoond door de vierde generatie van der Molen. Als eesten kwamen Gosse van der Molen (1882-1946) en Femmigje Haringsma (1883-1949) hier te wonen. Daarna werd dit bewoond door zoon Sjoerd met zijn gezin, die in 1950 verhuisde naar Rotstergaast. De andere zoon Lucas (1903-1973) die was getrouwd met Jantje de Vries (1907-1973) nam de woning daarna over. De derde generatie was zoon Sjoerd en Roelie van der Molen. Deze hebben er een nieuw voorhuis laten zetten, waar ze tot 2004 hebben gewoond met hun kinderen. Zij zijn vertrokken naar Sintjohannesga, waarna hun zoon Wim met zijn gezin op de boerderij is gekomen.

Rohel: Vierhuisterweg 16

Historische foto van Vierhuisterweg 16 te Rohel.

1900 – 1960: De boerderij van Pieter de Jong (1888-1975) en Hiltsje de Hey (1890-1990). In 1942 kwamen hier te wonen Thijs de Jong (1917-1983) en Neenskje de Boer. Ze lieten in 1960 de boerderij verbouwen.

Vierhuisterweg 16 te Rohel.

2009: Op de grond van deze moderne boerenbedrijf kunnen toeristen kamperen. De bijbehorende boerencamping heet Porky’s Place.

Historische foto van Vierhuisterweg 16 te Rohel.

Dit boerderijtje waar vroeger Pieter de Jong (1880-1975) en Hiltje de Heij (1890-1990) woonden, werd na hen bewoond door hun zoon Thijs (1917-1983) en Neeskje de Boer met hun kinderen. Nu woont hier de familie Wiebe en Jantine de Jong.

 

Rohel: Vierhuisterweg 14

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

1923 – 1950: Aan de overkant van de vaart stond de boerderij van Dirk van Dijk (1891-1983) en Joltsje Veldman (1894-1974). Zij zijn hier in 1923 komen wonen. Dirk was kaasmaker op de melkfabriek De Eendracht in Delfstrahuizen.

Vierhuisterweg 14 te Rohel.

2009: In de vijftiger jaren is de schuur al eens verbouwd en in 1962 is er een nieuwe woning voor in plaats gekomen.

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

Boerderij van Dirk van Dijk (1891-1983) en Jeltje Veltman (1894-1974). Na hen is zoon Hendrik met zijn gezin hier blijven wonen. Vader heeft daarna nog jaren gewoond in een houten woning die achter op het erf stond.

Historische foto van Vierhuisterweg 14 te Rohel.

Dit is de houten woning van Dirk van Dijk.

 

Rohel: Vierhuisterweg 13

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1900 – 1950: Vlak aan het water stond op Vierhuis deze kleine boerderij, die werd bewoond door Albert Wind en Geeske van der Klok.

Vierhuisterweg 13 te Rohel.

2009: Op de plek van het boerderijtje is een nieuwe woning gebouwd.

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1950 – 1971: De woning van Andries de Jong (1890-1977) en Jeltje van der Meer (1898-1971). Andries en Jeltje staan voor hun huis in het zonnetje. Het huis is gesloopt en nu woont hier de familie P. van der Veen.

Historische foto van Vierhuisterweg 13 te Rohel.

1940 – 1971: Hier zien we het gezin Andries de Jong. Links: Lieske, moeder Jeltje, Hendrik, Jan, Keimpe en vader Andries.

Rohel: Vierhuisterweg 11

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.
De Jelle Willems Brug

19 september 1941: De Jelle Willems Brug, genoemd naar Jelle Willems Hornstra. Deze brug lag over de Rohelster Vaart die vroeger een verbinding was tussen de Hogedijkstervaart en het Rohelster Wide. Hierlangs werd de turf uit het Rohelster Wide naar Vierhuis vervoerd en het was de toegang voor de vissers om op het Rohelster Wide te komen.

Vierhuisterweg 11 te Rohel.

2009: Na de inpoldering is de vaart gedempt en de brug gesloopt. Aan de hobbel in de weg kun je nog steeds zien waar de brug gelegen heeft.

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

Dit is de in aanbouw zijnde Jelle Willemsbrug. Dit water was de verbinding tussen het Rohelsterwiide en de Hogedijkstervaart en werd vooral gebruikt voor de turfafvoer. De brug is gebouwd door aannemer Gerrit Roorda uit Tijnje. Op de foto zien we zijn personeel bezig met de bekisting. Het personeel sliep ’s nachts in de keet die we op de achtergrond zien staan. Boven de brug is nog het huisje van de familie Evert Knijpstra (1888-1955) zichtbaar.

Historische foto van Vierhuisterweg 11 te Rohel.

Op de voorgrond zien we de Jelle Willemsbrug, die genoemd was naar Jelle Willems Hornstra, een groot veenbaas in die tijd. Op de achtergrond zien we over de vaart de nieuwe boerderij van Rinse Modderman (1929-1987) en Henriëtte Keulen.